برای داشتن یک مدیر پروژه دیجیتال به چه مهارت هایی نیاز دارم؟

“ شغلی در بازاریابی می خواهید اما مطمئن نیستید که کدام نقش برای شما مناسب است؟ در وبلاگ امروز ، ما بحث خواهیم کرد که منظور از داشتن یک مدیر موفق پروژه دیجیتال چیست. این نقش دانش بازاریابی را با مدیریت حساب ، استراتژی و مهارتهای اجرایی ترکیب می کند […]