هلدینگ مالی، بانکی و سهام

هلدینگ مالی، بانکی و سهامhttp://cvpf.ir/۱۳۹۶/۳/۸ –  ضرورت ایجاد برخی موسسات پولی، مالی و اعتباری از جمله بانک، بیمه و لیزینگ در…