فصلنامه حسابداری مالی

فصلنامه حسابداری مالیhttps://qfaj.ir/index.php۱۳۹۴/۹/۹ –  همانگونه که در دستورالعمل مذکور آورده شده است لازم است در تنظیم و ارسال مقالات دستورالعمل به…

ijbd.ir

www.ijbd.irhttp://ijbd.ir/۱۳۹۷/۵/۳۰ –  … جلد 3 – شماره 3 – 1389-7 – Iranian Journal of Breast Disease -…http://ijbd.ir/browse.php?mag_id=7&slc_lang=fa۱۳۹۲/۸/۸ –  فصلنامه…

فصلنامه تعلیم و تربیت

فصلنامه تعلیم و تربیتhttp://qjoe.ir/۱۳۹۷/۵/۲۴ –  . دریافت اطلاعات پایگاه نشانی پست الكترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در…

فصلنامه مدیریت توسعه و تحول

فصلنامه مدیریت توسعه و تحولhttp://www.jdem.ir/۱۳۹۷/۴/۲۷ –  الکترونیک بر پذیرش آن در شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی قزوین مدل ساختار…

بیماریهای گیاهی

بیماریهای گیاهیhttp://www.ijpp.ir/۱۳۹۷/۱/۳ –  بیماریهای گیاهی (IJPP) صفحه اصلی مرور شماره جاری بر اساس شماره‌های نشریه بر اساس نویسندگان بر اساس موضوعات…

علمی پژوهشی مدیریت بحران

علمی پژوهشی مدیریت بحرانhttp://www.joem.ir/۱۳۹۷/۴/۲۷ –  ir ارسال کنند مجلات چاپ شده مقالات پر بازدید ارائه‏ ی مدل پهنه ‏بندی آسیب‏ پذیری شهر اهواز…

ijpn.ir

نشریه روان پرستاریhttp://ijpn.ir/۱۳۹۷/۵/۱۳ –  تلفن و نمابر : 66592535 آدرس وب سایت مجله روان پرستاری http://ijpn.ir آدرس وب سایت انجمن علمی پرستاری…

joec.ir

فصلنامه کودکان استثناییhttp://joec.ir/۱۳۹۷/۵/۲۴ –  . دریافت اطلاعات پایگاه نشانی پست الكترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در كادر…