پرتال مرکز تحقیقات زن و خانواده

پرتال مرکز تحقیقات زن و خانواده-دفتر مطالعات و تحقیقات زنانhttps://www.wrc.ir/۱۳۹۷/۴/۱۴ –  قواعد فقهی آرشیو اخبار دیدگاه پیوندهای علمی تعداد کل کاربران…

  دانشگاه قم دانشکده حقوق پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عنوان : عوامل بزهکاری زنان (…

  دانشکده حقوق و الهیات بخش معارف اسلامی و حقوق پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد پیوسته حقوق…