دیوان محاسبات کشور

دیوان محاسبات کل کشور-قانون اساسیhttp://zanjan.dmk.ir/…/ShowPage.aspx?page_=form&order=sho…۱۳۹۶/۱۰/۲۶ –  اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر…