کانون کارشناسان رسمی دادگستری

کانون کارشناسان رسمی دادگستریhttp://www.kkrdi.ir/۱۳۹۷/۶/۲۰ –  .. داوطلبین عضویت در ارکان کانون (هیئت مدیره) نامه ریاست محترم شورای عالی به کانون در…

تحقیق با موضوع ، وکیل، مدنی، وکالت، دعاوی، رکن، اول:، سوم:

…………………………………………………………………………………………………………77مبحث سوم: رکن معنوی ………………………………………………………………………………………………………79بخش سوم: مسئولیت وکیل دعاوی در قبال فرار مالیاتی …………………………………………………………79 مبحث اول: اصول حاکم براخذ مالیات…