جنبش فرهنگی منادیان فتح

جنبش فرهنگی منادیان فتحhttp://www.jf72.ir/۱۳۹۶/۹/۲۶ –  namasha.com/Jf72 این نکات ریشه و اساس تفکرات این جنبش بوده و بر مبنای آن نظریه پردازی…

تحقیق با موضوع ، وکیل، مدنی، وکالت، دعاوی، رکن، اول:، سوم:

…………………………………………………………………………………………………………77مبحث سوم: رکن معنوی ………………………………………………………………………………………………………79بخش سوم: مسئولیت وکیل دعاوی در قبال فرار مالیاتی …………………………………………………………79 مبحث اول: اصول حاکم براخذ مالیات…