جنبش فرهنگی منادیان فتح

جنبش فرهنگی منادیان فتحhttp://www.jf72.ir/۱۳۹۶/۹/۲۶ –  namasha.com/Jf72 این نکات ریشه و اساس تفکرات این جنبش بوده و بر مبنای آن نظریه پردازی…