Scientific Data Analysis Team _ Home

 

تهران|جمعه (۲۰  مهر) ۲۱:۰۳

تغییر شهر

نسیم

۲۲

امروز

۲۸°     ۱۷°

فردا

۲۲°     ۱۷°

یک شنبه

۲۲°     ۱۶°

اذان مغرب

۱۷:۵۱

نیمه شب شرعی

۲۳:۰۹

اذان صبح فردا

۰۴:۴۵

 

مسابقات ورزشی

عربستان برزیل امروز – ۲۱:۳۰
کرواسی انگلیس امروز – ۲۲:۱۵
هلند آلمان فردا – ۲۲:۱۵

سروی

 

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...