jpsh.ir

جهت کسب اطلاعات  و مشاهده وب سایت مربوطه کلیک نمایید…..http://jpsh.ir/۱۳۹۷/۷/۹ –  نفرات برتر از سوی داوران این پویش انتخاب خواهند شد. صفحه اصلی قوانین و مقررات درباره ما Islamic Republic of iran broadcasting Radio Salamat – © – 1396 – JPSH – All…

حوادث گذشته، عبرتی برای آینده / ضرورت سرمایه گذاری در حوزه پیشگیری از…http://jpsh.ir/1125-2/۱۳۹۷/۶/۷ –  ir یا سایت جشنواره به نشانی www.jpsh.ir ارسال کنند. نظر نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند * صفحه اصلی قوانین و مقررات درباره ما…

به پیشگیری  بها دهیم/ خسارات جانی و مالی را با پیشگیری کاهش…http://jpsh.ir/به-پیشگیری–بها-دهیم-خسارات-جانی-و/۱۳۹۷/۶/۷ –  ir یا سایت جشنواره به نشانی www.jpsh.ir ارسال کنند. نظر نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند * صفحه اصلی قوانین و مقررات درباره ما…

| در گفتگو با رادیو سلامت مطرح شد: سیستم تروما راهی برای برون رفت از…http://jpsh.ir/در-گفتگو-با-رادیو-سلامت-مطرح-شد-سیستم-ت/۱۳۹۷/۶/۷ –  ir یا سایت جشنواره به نشانی www.jpsh.ir ارسال کنند. نظر نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند * صفحه اصلی قوانین و مقررات درباره ما…

| در برنامه «فراسو» بررسی شد: صدمات ناشی از زلزله تاچه اندازه بر«کلیه…http://jpsh.ir/در-برنامه-فراسو-بررسی-شد-صدمات-ناشی-ا/۱۳۹۷/۶/۷ –  توانند آثار خود را تا یکم آذر ماه به دبیرخانه جشنواره به نشانی info@jpsh.ir یا سایت جشنواره به نشانی www.jpsh.ir ارسال کنند. نظر نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های…

«پیشگیری»، حلقه مفقوده کاهش سوانح و حوادث-جهت کسب اطلاعات  و…http://jpsh.ir/پیشگیری،-حلقه-مفقوده-کاهش-سوانح-و-حو/۱۳۹۷/۶/۷ –  ir یا سایت جشنواره به نشانی www.jpsh.ir ارسال کنند. نظر نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند * صفحه اصلی قوانین و مقررات درباره ما…

| دوربرگردان و حادثه ای دیگرhttp://jpsh.ir/دوربرگردان-و-حادثه-ای-دیگر/۱۳۹۷/۶/۷ –  گزارش ارسالی از آقای شهرام صفایی :گزارشگر مرکز آباده برنامه 30_60 روز های یکشنبه ساعت 09:05 jpsh.ir نظر نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز…

ین تصادفات جاده ای تیر ماه در چه ساعاتی رخ داده است؟-جهت کسب…http://jpsh.ir/ین-تصادفات-جاده-ای-تیر-ماه-در-چه-سا/۹ روز پیش –  بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند * صفحه اصلی قوانین و مقررات درباره ما Islamic Republic of iran broadcasting Radio Salamat – © – 1396 – JPSH – All rights…

آمادگی‌ کامل برای اوج‌گیری سفرهای شهریوری-جهت کسب اطلاعات  و…http://jpsh.ir/آمادگی‌-کامل-برای-اوج‌گیری-سفرهای-شه/۹ روز پیش –  بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند * صفحه اصلی قوانین و مقررات درباره ما Islamic Republic of iran broadcasting Radio Salamat – © – 1396 – JPSH – All rights…

 

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...