joec.ir

فصلنامه کودکان استثناییhttp://joec.ir/۱۳۹۷/۵/۲۴ –  . دریافت اطلاعات پایگاه نشانی پست الكترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در كادر زیر وارد كنید. .. UniRSS .. :: خوش آمدید :: فصلنامه کودکان استثنایی…

تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش فشار روانی مادران کودکان عقب‌مانده…http://joec.ir/…/browse.php?a_code=A-10-25-280&slc_lang=f…۱۳۹۷/۱/۶ –  2006; 6 (2) :661-676 URL: http://joec.ir/article-1-408-fa.html ملک پور مختار، فراهانی حجت اله، آقایی اصغر، بهرامی علی. تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش فشار…

بررسی مقایسه‌ای درک شنیداری و وضوح کلامی کودکان کاشت حلزونی و دارای…http://joec.ir/…/browse.php?a_code=A-10-156-1&slc_lang=fa…۱۳۹۷/۴/۲۱ –  2017; 17 (1) :111-122 URL: http://joec.ir/article-1-472-fa.html محمودی فریده، عاشوری محمد، بابابی راضیه، کریمی مسعود، انصاری شهیدی مجتبی. بررسی مقایسه‌ای درک…

تأثیر تلفیق محدودیت درمانی با آموزش فشرده دودستی بر مهارتهای حرکتی…http://joec.ir/…/browse.php?a_code=A-10-25-98&slc_lang=fa…۱۳۹۷/۱/۶ –  2013; 12 (4) :81-89 URL: http://joec.ir/article-1-175-fa.html صبور هاجر، حسینی سید علی، رصافیانی مهدی، اکبر فهیمی نازیلا، کریملو مسعود. تأثیر تلفیق محدودیت درمانی…

مطالعه و مقایسه شیوه‌های برخورد مادران کودکان کم‌توان ذهنی خفیف و…http://joec.ir/…/browse.php?a_code=A-10-25-330&slc_lang=f…۱۳۹۷/۱/۱۰ –  2002; 2 (2) :191-204 URL: http://joec.ir/article-1-496-fa.html باقری نادر. مطالعه و مقایسه شیوه‌های برخورد مادران کودکان کم‌توان ذهنی خفیف و عادی با فرزاندانشان.

مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سبک دلبستگی در مادران کودکان با اختلال در…http://joec.ir/…/browse.php?a_code=A-10-25-275&slc_lang=f…۱۳۹۷/۱/۶ –  2006; 6 (3) :787-804 URL: http://joec.ir/article-1-403-fa.html غباری بناب باقر، استیری زهره. مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سبک دلبستگی در مادران کودکان با اختلال در خود…

تحول شناختی کودکان ناشنوا بر اساس نظریه ذهن – فصلنامه کودکان استثناییhttp://joec.ir/…/browse.php?a_code=A-10-25-262&slc_lang=f…۱۳۹۷/۱/۶ –  2007; 7 (1) :19-44 URL: http://joec.ir/article-1-387-fa.html حسن‌زاده سعید، محسنی نیک چهره، افروز غلامعلی، حجازی الهه. تحول شناختی کودکان ناشنوا بر اساس نظریه ذهن.

اثربخشی آموزش مهارتهای خودنظم‌بخشی بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان…http://joec.ir/…/browse.php?a_code=A-10-25-256&slc_lang=f…۱۳۹۷/۱/۶ –  2007; 7 (2) :169-186 URL: http://joec.ir/article-1-381-fa.html افروز غلامعلی، ملتفت قوام، البرزی شهلا، غلامعلی لواسانی مسعود، حسین خانزاده عباسعلی، ساداتی سمیه…

مقایسه اثربخشی دو روش آموزش چندحسی فرنالد و آموزش مبتنی بر رایانه بر…http://joec.ir/…/browse.php?a_code=A-10-25-92&slc_lang=fa…۱۳۹۷/۱/۶ –  2013; 12 (4) :5-20 URL: http://joec.ir/article-1-169-fa.html مولودی عابد، کریمی بهروز، خرم آبادی یدالله. مقایسه اثربخشی دو روش آموزش چندحسی فرنالد و آموزش مبتنی بر…

 

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...