ghomi.ir

حمیدرضاقمی — صفحه 2 از 3http://ghomi.ir/tag/حمیدرضاقمی/page/2/۱۳۹۶/۱۰/۱۲ –  فناوران در این راستا با او گفت و گویی انجام داده است که در ادامه می خوانید. مطالعه کامل Ghomi مهندس حمیدرضا قمی مشاور سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور دبیر اتاق…

رسانه — صفحه 2 از 3http://ghomi.ir/category/press/page/2/۱۳۹۶/۵/۴ –  فناوران در این راستا با او گفت و گویی انجام داده است که در ادامه می خوانید. مطالعه کامل Ghomi مهندس حمیدرضا قمی مشاور سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور دبیر اتاق…

رسانهhttp://ghomi.ir/category/press/۱۳۹۶/۴/۲۴ –  مطالعه کامل elecomp_ghomi در گفت‌و‌گو با مدیر عامل تعاونی پیشگامان رسانه پارس: نمایش نخستین شبکه اجتماعی شهری در الکامپ ۲۷ آذر ۱۳۹۵ 60 بازدید حمیدرضا قمی بدون نظر…

حمیدرضاقمیhttp://ghomi.ir/tag/حمیدرضاقمی/۱۳۹۶/۱۰/۵ –  مطالعه کامل ghomi اندکی شناخت ۱۳ فروردین ۱۳۹۶ 413 بازدید حمیدرضا قمی بدون نظر زاده یزدم . بیست وشش خرداد یکهزار وسیصد وچهل وسه ظاهرا سپیده ده دم در زایشگاه بهمن .

داغ ترین..http://ghomi.ir/tag/یزد/۱۳۹۶/۶/۴ –  مطالعه کامل Ghomi مهندس حمیدرضا قمی مشاور سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور دبیر اتاق اصناف مرکز یزد شد ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ 173 بازدید حمیدرضا قمی بدون نظر در پی عضویت…

حمیدرضا قمی: فاز نخست بندرخشک یزد با سرمایه گذاری 600 میلیارد تومانی…http://ghomi.ir/حمیدرضا-قمی-فاز-نخست-بندرخشک-یزد/۱۳۹۶/۲/۲۸ –  گفت‌و‌گو با مدیر عامل تعاونی پیشگامان رسانه پارس: نمایش نخستین شبکه اجتماعی شهری در الکامپ ۲۷ آذر ۱۳۹۵ بدون نظر ghomi_dryport حمیدرضا قمی: فاز نخست بندرخشک یزد با سرمایه…

مصاحبهhttp://ghomi.ir/tag/مصاحبه/۱۳۹۶/۷/۱۵ –  فناوران در این راستا با او گفت و گویی انجام داده است که در ادامه می خوانید. مطالعه کامل پربازدیدترین داغ ترین ghomi اندکی شناخت ۱۳ فروردین ۱۳۹۶ 346 بازدید تامین…

هوشمندسازیhttp://ghomi.ir/tag/هوشمندسازی/۱۳۹۶/۱۰/۹ –  گزارش مراسم افتتاحیه را می خوانید. مطالعه کامل پربازدیدترین داغ ترین ghomi اندکی شناخت ۱۳ فروردین ۱۳۹۶ 415 بازدید تامین مالی توسعه شهرها دیدگاه حمیدرضا قمی: تامین…

الکامپhttp://ghomi.ir/tag/الکامپ/۱۳۹۶/۷/۳ –  فناوران در این راستا با او گفت و گویی انجام داده است که در ادامه می خوانید. مطالعه کامل پربازدیدترین داغ ترین ghomi اندکی شناخت ۱۳ فروردین ۱۳۹۶ 331 بازدید تامین…

 

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...