چكيده: پایان نامه رایگان رشته روانشناسی : بررسي ميزان تأثير اردوهاي تربيتي ـ آموزشي بر رشد شخصيت دانش آموزان

چكيده

پروژه فعاليتي است كه از نظر آموزش و پرورش داراي ارزش مي‌باشد و متوجه هدف معيني است. واحد كار مستلزم بررسي و جمع آوري اطلاعات و يافتن راه حل مطالعه و انجام كار عملي است.

فراگردهاي اين پروژه كه در واحدهاي آموزشي صورت گرفته است ميتواند در جهت تبحر و تثبيت مطالعات تحقيقاتي دانشجويان‌آتي موثر واقع شود.

اردوهاي تربيتي در ميان فعاليتهاي گوناگون تربيتي از اهميت و اعتبار ويژه‌اي برخوردار است. اردو يكي از بهترين و مناسب ترين شرايطي است كه مي‌توان طي آن به تعليم و تربيت كودكان، نوجوانان و جوانان پرداخت. به جرأت بايد گفت سازندگي اردو تا حدي است كه چه بسا نتوان با روزها و ماهها كار معمولي در خانه و مدرسه به نتايج مطلوب آن رسيد.

تشكيل اردوگاهها واختصاص بودجه‌اي قابل توجه به آن، آموزش مربيان ويژه و اجراي برنامه ريزي دقيق و حساب شده از مواردي است كه هم اكنون اغلب كشورهاي جهان با درك آثار كار اردويي توجه خاصي بدان مبذول مي‌دارند و يكي از اركان تربيتي خود را بر محور اردو قرار داده اند و به عنوان كاري پرارزش و پراعتبار، آينده ساز و بسيار مهم تلقي مي‌شود.

بنابراين با توجه به اهميت اردوهاي تربيتي و پيشرفت‌هاي پيچيده صنعتي و شهري و مسائل روزافزون فساد اخلاقي و جوامع شهري و تهاجمات فرهنگي بيگانگان از اهم وظايف آموزش و پرورش و دستگاهها و مراكز فرهنگي و تربيتي اهتمام فراوان نسبت به برگزاري اردوهاي تربيتي در سطح مدارس كشور مي‌باشد. اگر علاقمند به فرهنگ خودي هستيم و به آب و خاك كشورمان عشق مي ورزيم وهنوز به آرمانها مقدس اسلام پايبند هستيم بايد در جستجوي اين كار مهم برآئيم.

فصل اول : كليات

مقدمه

قل سيرو في الارض فانظروا كيف بداٌ الخلق  عنكبوت -‌آيه 191

بگو در زمين گردش كنيد و ببينيد كه خداوند چگونه خلقت را به وجود آورده است.

بدون شك در هر عصر و زماني مقتضيات خاصي را ايجاب مي‌كند. زماني بود كه سفر كجاوه و درشكه و اسب غرورآميز و افتخار انگيز بود. ولي امروزه آنها جاي خود را به قطارها و جت‌هاي سريع السير داده اند. در اروپاي قرون وسطي، ‌محتواي كتابهاي درسي را كليساي كاتوليك تعيين مي‌كرد و منطق، منطق ارسطويي بود و هر نوع بدعت و نوآوري محكوم مي‌شد. جز آنچه كه در كتاب‌هاي پيشينيان آمده بود مورد قبول قرار نميگرفت. مردم براي حل مسائل و مشكلات خود تنها به نوشته‌هاي فلاسفه گذشته مراجعه مي‌كردند و چنانچه در اين نوشته‌ها راه حلي پيدا نمي‌شد مسائل را غير قابل حل مي‌دانستند.

ولي امروزه متخصصان تعليم و تربيت معتقدند كه آموزش مطلوب موقعي صورت مي‌گيرد كه اولا ٌ :  متناسب با رشد شاگردان باشد. ثانياٌ شاگردان در اجراي آن نقش فعالي داشته باشند و اين امكان پذير نيست جز در سايه تحقيق مستمر و پيگير در هر شرايط و زمان. در جامعه امروز همه ملتها با هر نظام سياسي و اجتماعي پيشرفته و يا در حال پيشرفت، به مسأله تربيت توجه دارند و آموزش و پرورش نسبت به ديگر فعاليتهاي اجتماعي در مقياس جهاني از اولويت خاصي بهره مند است. اين توجه  شديد بي دليل نيست و بر منطقي قوي بنياد شده است. دنياي امروز، تربيت فرزند را از نيازهاي اوليه بشريت مي‌شناسد. در زمان قديم كه زندگي انسان به صورت بدوي و ساده بود آنچه از پدر و مادر و محيط خود به خود به نسل جوان منتقل مي‌شد به قدر كافي سازنده بود و فرزند شرايط زندگي را از طبيعت و تحت تأثير محيط فرا مي‌گرفت. در ان زمان به كوشش عمدي و گسترده براي تربيت فرزندان چندان نيازي نبود. ضرورت تربيت عمدي از زماني جلب توجه كرد كه صورت پيشرفته و پيچيده زندگي و كسب آمادگي براي مقابله با مسائل تازه و روزمره ايجاب مي‌كرد و اين آمادگي خود به خود و بدون تلاش فراهم نيامد.

به مرور زمان و هر قدر زندگي صورت كامل تر و پيچيده تري به خود گرفت نياز به تربيت عمدي با شدت بيشتر احساس شد و كوشش پيگير خانواده و جامعه را در تربيت اجتناب ناپذير ساخت.

نظر به اينكه از راه تعليم و تربيت مي‌توان موجبات رشد فردي و رفاه جمعي را فراهم نمود، مي‌توان گفت تعليم و تربيت در زندگي انسان نقش مهمي‌دارد و بطور كلي پرورش استعدادهاي فردي، تحكيم پايه‌هاي زندگي جمعي، گسترش آرمان‌هاي دمكراتيك و ايجاد تفاهم ميان افراد انساني در سايه تعليم و تربيت صورت مي‌گيرد.

در بيان اهميت تعليم و تربيت همين بس كه گوهر آدمي منوط بدان است. مراقبت‌هايي كه تحت عنوان تعليم و تربيت به آدمي ارزاني داشته مي‌شود. شرط لازم براي نيل او به مرحله كمال انساني است.

پس از انقلاب اسلامي‌توجهي خاص از جانب دست اندركاران تعليم و تربيت نسبت به برگزاري اردو و بالا بردن كيفيت آن مبذول شده و از اين رهگذر تجربيات بسي ارزشمند بدست آمده است. پرواضح است كه در يك كار رشد يابنده به تجربيات جديدي دست مي يابيم كه بعضاٌ مخالف مراحل اوليه كار است و همين امر دلالت بر مسير تكاملي و بالندة آن حركت دارد. آن چه در اينجا به عنوان يك پيشنهاد براري برگزاري اردوهاي دانش آموزي مطرح مي‌گردد در حقيقت تجربه‌اي است برآمده از فعاليت‌هاي بسياري از دوست داران مسائل تربيتي و علي‌رغم اينكه در پاره‌اي از موارد به نقد و مخالفت با روش‌هاي فعلي اردو مي‌نشيند در كل خود را مديون آنها مي‌داند. ولي در عين حال پيشنهادها و طرح‌هاي ارائه شده در اين مجموعه، خود وجوداختلاف با روش‌هاي فعلي را به نوعي بازگو مي‌كند و از اين رهگذر نقاط ضعف اردوهاي كنوني نيز آشكار مي‌شود.

امروزه اردوهاي تربيتي مي‌تواند به عنوان يك ابزار مؤثر در پرورش و رشد و شكوفائي نسل آينده ساز جامعه اسلامي ايران محسوب شود.

بنابراين يكي از برنامه‌هاي مهم و قابل توجه كه در رشد و شكوفائي شخصيت فردي و اجتماعي دانش آموزان و غني ساختن اوقات فراغت آنان نقش بسزايي دارد، اردو و فعاليتهاي اردويي است و اين زماني مي‌تواند يك اردوي مؤثر باشد كه با برنامه‌ريزي صحيح و زمان بندي لازم و اهداف مشخص همراه باشد.

وقتي اردو مي‌تواند موجب تقويت روحية دانش آموزان و تربيت اجتماعي آنان شود كه توسط مربيان مجرب و اردو رفته و دوره ديده انجام گيرد كه اگر بدون برنامه و بدون هدف و انگيزه باشد و از مربيان مجرب استفاده نگردد مي‌تواند نقش بسيار زيادي براي تضعيف روحية دانش آموزان داشته باشد و نه تنها مفيد نيست بلكه مضر هم مي‌باشد.

پس اگر اردو با هدف و برنامه‌ريزي مشخصي صورت گيرد مي‌تواند استعدادهاي نهفته و بالقوة دانش آموزان را به استعدادهاي بالفعل تبديل كرده و گامهاي مؤثر در راستاي حفظ ارزشهاي مقدس و الاي اسلام بردارد.

يك اردوي خوب و مفيد بايد از اهداف خاصي برخوردار باشد. قبل و بعد و حين اردو با برنامه همراه باشد و بتواند قوة مسئوليت را در دانش آموزان تقويت كند و موجب تربيت اجتماعي گردد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي ميزان تأثير اردوهاي تربيتي ـ آموزشي بر رشد شخصيت دانش آموزان 90برگ

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment