پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان

پژوهشنامه فرهنگی هرمزگانhttp://rdch.ir/۱۳۹۷/۵/۱۸ –  برای دریافت اولویتهای پژوهشی کلیک کنید . فرم اشتراک نشریه را ازین جا دریافت نمایید. فلوچارت ارایه طرح پژوهشی > ورود کاربران نام کاربری رمز عبور انتخاب نوع ورودورود…

سیمای پری و زنان پری وار در قصه های عامیانه ی هرمزگان – پژوهشنامه…http://rdch.ir/…/browse.php?a_code=A-10-1-10&slc_lang=fa&…۱۳۹۶/۷/۱ –  سیمای پری و زنان پری وار در قصه های عامیانه ی هرمزگان. پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان. 1392; 4 (6 و 7) :8-42 URL: http://rdch.ir/article-1-31-fa.html دوره 4، شماره 6 و 7…

نقش برنامه درسی رشته علوم تربیتی در توسعه نیروی انسانی کشوراز دیدگاه…http://rdch.ir/…/browse.php?a_code=A-10-1-48&slc_lang=fa&…۱۳۹۶/۷/۱ –  2012; 2 (3) :120-134 URL: http://rdch.ir/article-1-73-fa.html خشنودی فاطمه، فرج اللهی مهران، نجفی هزار جریبی حبیب الله. نقش برنامه درسی رشته علوم تربیتی در توسعه…

تعیین درجه ی توسعه یافتگی شهرستان های استان هرمزگان براساس شاخص های…http://rdch.ir/…/browse.php?a_code=A-10-1-91&slc_lang=fa&…۱۳۹۶/۱۲/۵ –  2017; 8 (13) :113-131 URL: http://rdch.ir/article-1-170-fa.html عربشاهی کریزی احمد. تعیین درجه ی توسعه یافتگی شهرستان های استان هرمزگان براساس شاخص های آموزشی.

وفاق اجتماعی در سایه ی برنامه های صدا و سیمای بندر عباس – پژوهشنامه…http://rdch.ir/…/browse.php?a_code=A-10-1-80&slc_lang=fa&…۱۳۹۶/۹/۲۱ –  پژوهشنامه فرهنگی . 2013; 2 (4) :124-141 URL: http://rdch.ir/article-1-147-fa.html صیادی پری، سهرابی رنانی مریم. وفاق اجتماعی در سایه ی برنامه های صدا و سیمای بندر…

بررسی جامعه شناختی و انسان شناختی شعر ما بلوچیم – پژوهشنامه فرهنگی…http://rdch.ir/…/browse.php?a_code=A-10-1-81&slc_lang=fa&…۱۳۹۶/۹/۲۱ –  پژوهشنامه فرهنگی . 2013; 2 (4) :105-123 URL: http://rdch.ir/article-1-148-fa.html شریفی محمد. بررسی جامعه شناختی و انسان شناختی شعر ما بلوچیم. پژوهشنامه فرهنگی…

سنجش و تحلیل فرسودگی کالبدی بافت قدیم جزیره کیش به منظور بهسازی و…http://rdch.ir/…/browse.php?a_code=A-10-1-82&slc_lang=fa&…۱۳۹۶/۹/۲۱ –  2013; 2 (4) :61-80 URL: http://rdch.ir/article-1-149-fa.html صادقی محمد، قاسمی فروغ، محمدنژاد مریم. سنجش و تحلیل فرسودگی کالبدی بافت قدیم جزیره کیش به منظور بهسازی…

تحلیل شبکه همکاری میان بو م گردان و مردم محلی جزیره هرمز – پژوهشنامه…http://rdch.ir/…/browse.php?a_code=A-10-1-79&slc_lang=fa&…۱۳۹۶/۹/۲۱ –  http://rdch.ir/article-1-145-fa.html محمدی کنگرانی حنانه، میرزاده کوهشاهی مهدی، نصرآبادی الهام، رفیعی شاهم آبادی فاطمه. تحلیل شبکه همکاری میان بو م گردان و مردم محلی…

 

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...