پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان

پژوهشنامه فرهنگی هرمزگانhttp://rdch.ir/۱۳۹۷/۵/۱۸ –  برای دریافت اولویتهای پژوهشی کلیک کنید . فرم اشتراک نشریه را ازین جا دریافت نمایید. فلوچارت ارایه طرح پژوهشی > ورود کاربران نام کاربری رمز عبور انتخاب نوع ورودورود…

سیمای پری و زنان پری وار در قصه های عامیانه ی هرمزگان – پژوهشنامه…http://rdch.ir/…/browse.php?a_code=A-10-1-10&slc_lang=fa&…۱۳۹۶/۷/۱ –  سیمای پری و زنان پری وار در قصه های عامیانه ی هرمزگان. پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان. 1392; 4 (6 و 7) :8-42 URL: http://rdch.ir/article-1-31-fa.html دوره 4، شماره 6 و 7…

نقش برنامه درسی رشته علوم تربیتی در توسعه نیروی انسانی کشوراز دیدگاه…http://rdch.ir/…/browse.php?a_code=A-10-1-48&slc_lang=fa&…۱۳۹۶/۷/۱ –  2012; 2 (3) :120-134 URL: http://rdch.ir/article-1-73-fa.html خشنودی فاطمه، فرج اللهی مهران، نجفی هزار جریبی حبیب الله. نقش برنامه درسی رشته علوم تربیتی در توسعه…

تعیین درجه ی توسعه یافتگی شهرستان های استان هرمزگان براساس شاخص های…http://rdch.ir/…/browse.php?a_code=A-10-1-91&slc_lang=fa&…۱۳۹۶/۱۲/۵ –  2017; 8 (13) :113-131 URL: http://rdch.ir/article-1-170-fa.html عربشاهی کریزی احمد. تعیین درجه ی توسعه یافتگی شهرستان های استان هرمزگان براساس شاخص های آموزشی.

وفاق اجتماعی در سایه ی برنامه های صدا و سیمای بندر عباس – پژوهشنامه…http://rdch.ir/…/browse.php?a_code=A-10-1-80&slc_lang=fa&…۱۳۹۶/۹/۲۱ –  پژوهشنامه فرهنگی . 2013; 2 (4) :124-141 URL: http://rdch.ir/article-1-147-fa.html صیادی پری، سهرابی رنانی مریم. وفاق اجتماعی در سایه ی برنامه های صدا و سیمای بندر…

بررسی جامعه شناختی و انسان شناختی شعر ما بلوچیم – پژوهشنامه فرهنگی…http://rdch.ir/…/browse.php?a_code=A-10-1-81&slc_lang=fa&…۱۳۹۶/۹/۲۱ –  پژوهشنامه فرهنگی . 2013; 2 (4) :105-123 URL: http://rdch.ir/article-1-148-fa.html شریفی محمد. بررسی جامعه شناختی و انسان شناختی شعر ما بلوچیم. پژوهشنامه فرهنگی…

سنجش و تحلیل فرسودگی کالبدی بافت قدیم جزیره کیش به منظور بهسازی و…http://rdch.ir/…/browse.php?a_code=A-10-1-82&slc_lang=fa&…۱۳۹۶/۹/۲۱ –  2013; 2 (4) :61-80 URL: http://rdch.ir/article-1-149-fa.html صادقی محمد، قاسمی فروغ، محمدنژاد مریم. سنجش و تحلیل فرسودگی کالبدی بافت قدیم جزیره کیش به منظور بهسازی…

تحلیل شبکه همکاری میان بو م گردان و مردم محلی جزیره هرمز – پژوهشنامه…http://rdch.ir/…/browse.php?a_code=A-10-1-79&slc_lang=fa&…۱۳۹۶/۹/۲۱ –  http://rdch.ir/article-1-145-fa.html محمدی کنگرانی حنانه، میرزاده کوهشاهی مهدی، نصرآبادی الهام، رفیعی شاهم آبادی فاطمه. تحلیل شبکه همکاری میان بو م گردان و مردم محلی…

 

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...