پورتال اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی

پورتال اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقیhttp://www.eata.ir/۱۳۹۷/۶/۱۲ –  رویداد سامانه های مالیاتی صاحبان مشاغل از تسهیلات قانونی مالیات مقطوع استفاده کنند معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، به مودیان مالیاتی توصیه کرد در…

قانون ماليات های مستقيم با آخرین اصلاحات (مصوب 1394/04/31) | پورتال…http://www.eata.ir/rules/351/۱۳۹۴/۱۲/۲۴ –  نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی كه در خارج از كشور واقع شده است پس از كسر مالیات بر ارثی كه از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت…

PDFقانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات جدید.pdf-اداره کل امور مالیاتی…http://www.eata.ir/…/قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات جدید.p…۱۳۹۴/۶/۷ –  زٸٰ ثبة ٲ٣طضات َج١ اڂطاٴ زض ٸا٢ٕ ذٹز اٲلا٤ ڂب اٲٹا٬ ثٻ ٶؿجت ح٣ٹ٢ځ ڂب ح٣ڃ٣ځ اقربل اظ اٖٱ ٲبٮ٧ڃٵ ٦ٯڃٻ –1 .ٶٳبڂس ٲځ تحهڃ٭ اڂطاٴ اظ ذبضد ڂب اڂطاٴ زض ٦ٻ زضآٲسټبڂځ ٦ٯڃٻ…

دانلود فیلم های آموزشی | پورتال اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان…http://www.eata.ir/pages/دانلود-فیلم-های-آموزشی۱۳۹۵/۷/۲۸ –  در ارائه خدمات به مؤدیان مالیاتی و نیز تشریح فرآیند انجام امور، فیلم های آموزشی از هر یک از فرآیندهای الکترونیکی به شرح زیر تهیه گردیده اند که مودیان می توانند با مشاهده…

قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات جدید | پورتال اداره کل امور مالیاتی…http://eata.ir/fa/download/489۱۳۹۵/۵/۱۵ –  pdf قانون مالیات های مستقیم ارتباط با مدیران سازمان صندوق پست الکترونیکی پرسش از کارشناس مالیاتی طرح تکریم ارباب رجوع سنجش رضایت مراجعان گزارش تصویری آرشیو نظرسنجی…

محمدرضا بابائی اسکویی | پورتال اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان…http://eata.ir/content/286۱۳۹۵/۹/۱۵ –  مالیاتی اسکو معاون مالیات بر ارزش افزوده تلفن تماس : ۳۱۲۷۲۳۳۳-۰۴۱ email:moaven-vat@eata.ir سمت سازمانی: معاون مالیاتی شرح وظایف شرح وظایف پست سازمانی معاون مالياتی ۱-…

ژاله سبکدست | پورتال اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقیhttp://eata.ir/content/357۱۳۹۵/۹/۱۵ –  مدیریت دولتی سوابق: کارشناس حسابدار کارشناس مطالعات اقتصادی کارشناس طبقه‌بندی مشاغل معاون توسعه مدیریت و منابع تلفن تماس : ۳۵۲۹۴۲۷۵ email:moaven-sup@eata.ir سمت سازمانی:

فريدون احمدی | پورتال اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقیhttp://eata.ir/content/287۱۳۹۵/۹/۱۵ –  تبريز معاون امور اجرائی فناوری اطلاعات تلفن تماس : ۳۵۲۹۴۳۷۳ email:moaven-it@eata.ir سمت سازمانی: معاون فن‌آوری اطلاعات شرح وظایف شرح وظایف پست سازمانی معاون فن‌آوری اطلاعات…

ارتباط با مدیرکل | پورتال اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقیhttp://eata.ir/fa/pages/ارتباط-با-مدیرکل۱۳۹۵/۵/۱۵ –  ۳۵۲۶۲۰۴۰-۰۴۱ هماهنگی با آقای انعامی پور نمابر: ۳۵۲۵۰۸۷۹-۰۴۱ ایمیل: manager@eata.ir ارتباط با مدیران سازمان صندوق پست الکترونیکی پرسش از کارشناس مالیاتی طرح تکریم ارباب…

 

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...