پرخاشگري چگونه ياد گرفته مي شود ؟: دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی: بررسي رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي به جز مقطع اول دبستان شهرقزوين

دانلود پایان نامه

 

پرخاشگري چگونه ياد گرفته مي شود ؟

تجربة شخصي و مشاهده ديگران به ما ياد داده است كه پرخاشگري اغلب بي نتيجه نيست . مطالعات نشان مي دهد كه حيوانات را مي توان با كمك يك سري در گيريها از موجوداتي مطيع و سر به راه به جنگنده هايي افسار گسيخته تبديل كرد . كودكان را نيز مي توان تحت تاثير قرار داد ف كودكي كه پرخاشگريش نسبت به ديگر كودكان با موفقيت همراه باشد ، استعداد پرخاشگري بيشتري را در آينده دارد (پترسون و همكاران ، 1967 ) . به همين ترتيب ، بازيكنان پرخاشگري هاكي – كساني كه در بازيهاي خشن خطاهاي بيشتري را مرتكب مي شوند – گلهاي بيشتري مي زنند تا بازيكنان غير پرخاشگر . در هر دوي ايم موارد ، به نظر مي رسد پرخاشگري وسيله اي است براي دستيابي به پاداشهاي خاص (Myers , 1988 : 410  )

آلبرت بندورا [1](1961) پيشروي نظريه يادگيري اجتماعي عقيده دارد كه پرخاشگري نه تنها از طريق تجربه ؛ بلكه با مشاهده رفتار ديگران نيز مانند بسياري از رفتارهاي اجتماعي ديگر آموخته  مي شود .

بندورا دو گروه كودك را انتخاب كرد و هر گروه را در معرض تماشاي يكي از دو فيلم كوتاه قرار داد . در يكي از اين فيلمها ، الگو يك فرد بزرگسال بود كه عروسكي (دلقك باد شده ) را به شيوه خشونت بار مورد ضرب و شتم قرار مي داد . در فيلم ديگر الگو به روشي غير خشونت آميز و آرام و كاملاً ساكت با عروسك بازي مي كرد . بعد از نمايش فيلم به كودكان هر دو گروه اجازه داده شد كه آزادانه در يك اتاق كه پر از اسباب بازيها  از جمله عروسك مورد استفاده الگو بود ،بازي كنند . مشاهده رفتار آنان نشان داد كه كودكاني كه رفتار پرخاشگرانه و خشونت آميز مدل را ديده بودند بيشتر از گروهي كه چنين رفتاري  را  نديده  بودند تمايل  به انجام رفتار پرخاشگرانه و خشونت آميز با عروسك  را داشتند  .

نقش رسانه ها ي گروهي و فيلمهاي تلويزيوني در آموزش پرخاشگري

رسانه هاي گروهي در شكل دهي و آموزش رفتارهاي گوناگون نقش مهمي به عهده دارند . همان طوري كه در بحث از نظرية بندورا مطرح شد ، يادگيري مشاهده اي و سر مشق گيري از ديگران بخش مهمي از يادگيري هاي ما را تشكيل مي دهد . بر اساس گزارش مجله اخبار آمريكا و گزارشهاي جهان ، كودكان آمريكايي روزانه يازده ساعت با ويدئو ، تلويزيون كابلي و تلويزيونهايي كه بابت هر بار تماشا بايد براي آن پول پرداخت ، سرو كار دارند .  به اين ترتيب تلويزيون ، قصه گو ، له لة نصيحت گر ، معلم و پدر و مادر بچه ها شده است . كودكان آمريكايي در دوره ابتدايي 5000 ساعت و در پايان دبيرستان 19000 ساعت به تلويزيون نگاه مي كنند و اين ارقام شگفت آور نشانگر زماني بيشتر از مدت زماني است كه آنها در كلاس درس حضور پيدا مي كنند . بر اساس تحقيق پرايل [2] (1981 ) يك كودك آمريكايي بين 5 تا 15 سال به طور متوسط بيشتر از 13400 صحنه خشونت بار و خرابكارانه را از تلويزيون تماشا مي كند .

رسانه هاي گروهي هر رو بيش از پيش فيلمهاي خشن و وحشيانه را به نمايش در مي آورند و كتاب و نوارهايي از همين مقوله را منتشر مي سازند . يافته هاي پژوهشي نشان مي دهد كه فيلمهاي سينمايي ، تلويزيوني و ويدئويي از عوامل بسيار مؤثر در كجرويها و بزهكاريهاي جوانان هستند . نمايش اعمال خشونت بار ، كشتار ، جنايت ، خون آشامي و نيز صحنه هاي هيجان انگيز در فزوني و تشديد كجرويها اثر بسزايي دارد . البته بايد توجه داشت كه همة تماشاگران به اندازه تحت تأثير فيلمهاي بد آموز قرار نمي گيرند ؛ بلكه با توجه به آموخته ها و تجربه هاي پيشين خود برداشتهاي گوناگوني دارند . هنگامي كه افراد براي تماشاي فيلم مي روند ، داراي ضميري چون ” لوح سفيد ” نيستند ؛ بلكه قبلاً زمينه انفعالي پيدا كرده اند كه انتخاب نوع فيلم ، خود دليل انديشة پيش ساخته آنان است .

البته نقش رسانه هاي گروهي را در كم كردن پرخاشگري نمي توان ناديده گرفت . براي نمونه چنانچه عملكرد رسانه هاي گروهي به شكلي باشد كه انتظارات بيش از حدي از نظر اجتماعي و  شخصي در مردم پديد آورد كه با واقعيات زندگي آنها انطباق نداشته باشد ؛ اين مسأله  موجب  رنجش ، تحريك پذيري  و توهم خواهد شد  و كوتاهترين راه براي پالايش رواني براي فرد ،  پرخاشگري است . اما اگر رسانه هاي گروهي واقعيتهاي اجتماعي را عرضه كنند و راهكارهاي مقابله با ناكامي را به افراد بياموزند و بتوانند افرادي را به عنوان الگو مطرح كنند كه به خاطر شخصيت سالم و پشتكار و ويژگيهاي مثبت ديگر ، در زندگي خود موفق شده اند . مي توانند نقش مهمي را در بهسازي جامعه ايفا كنند .

آيا پرخاشگري همواره زيان آور است يا فايده هايي نيز دارد ؟

بر خلاف آنچه در بادي امر به نظر مي رسد ، پرخاشگري هميشه ناپسند و زيان آور نيست ؛  بلكه اگر از حد اعتدال خارج نشود و هدف آن تسلط بر مشكلات زندگي و ترقي و تعالي و آسايش آدمي باشد ، نه تنها سودمند است ، بلكه ضرورت نيز دارد . البته اشكال بزرگي كه در اينجا وجود دارد ، اين است كه نمي توان ميان پرخاشگريهاي ناپسند و زيان آور و آنهايي كه براي زندگي ضرورت دارد و سودمند است ، حدي معين كرد و خط فاصلي كشيد . كودكي كه عليه بزرگترها سركشي مي كند پركشي مي كند پرخاشگر است ، ولي در عين حال نشان مي دهد كه انگيزه اي او را به سوي استقلال ، كه جزء ضروري و باارزش رشد است ، رهبري مي كند .

بر اساس مطالعه انجام شده در برخي از ميمونها ، متوجه شده اند كه پرخاشگري در گروهي از آنها نقش مهمي در تغذيه ، توليد مثل و تعيين شيوه تسلط ايفا مي كند و قويترين و پرخاشگرترين مذكر گروه از طريق ابزار پرخاشگري ، مقام مسلط را به خود اختصاص مي دهد (ارونسون ،1369 : 173 ) . به نظر مي رسد وضع و حال رفتار آدمي نيز به همين گونه است كوششهاي بچه ميمون و كودك انسان كه از روي كنجاوي و كسب استقلال صورت مي گيرد ، گاه با پرخاشگري همراه است . پرخاشگري در مواقعي چاشني اساسي رشد كودك است و او نمي تواند بي آن ، بندهاي وابستگي خود را از ديگران (مادر يا ديگر بزرگسالان ) بگسلد و بر خود تكيه كند و به تدريج استقلال شخصي به دست بياورد .

جين گودال [3] جانورشناس انگليسي در جنگلهاي تانگانيكا مشاهده كرد كه يك  شمپانزه  نر  بزرگ با غرور و تبختر تمام از سر لاشة جانوري كه به تازگي كشته بود كنار رفت تا ماده اي كه بچه كوچكي داشت از آن بخورد ، هيچ يك از نرهايي كه ناظر صحنه بودند ، با تمام عجز و ناله اي كه كردند ، اجازة چشيدن آن را نيز نيافتند (ولاهوس ،1357 : 140 ). رفتار شمپانزه  را مي توان پرخاشگري ” نوعدوستانه ” ناميد . گاه از ديدگاه ديگري استدلال مي شود كه پرخاشگري عمل مفيد و لازمي است . فرويد معتقد بود كه اگر انسان براي ابراز پرخاشگري اجازه نيابد ، نيروي پرخاشگرانه انباشته شده و سرانجام به شكل خشونت مفرط و يا بيماري رواني ظاهر مي شود .

كنترل پرخاشگري

روان شناسي فرويد ، كليه اعمال آدمي را با دو غريزه زندگي و مرگ تحليل مي كند و مي گويد غريزه مرگ هم بايد به شكلي تخليه شود : يا به بيرون ، به صورت پرخاشگري و ديگر كشي ، و يا به درون ، به صورت اعمال خود – تخريبي و خودكشي . به همين دليل است كه نمي توان پرخاشگري را به كلي ريشه كن كرد ، حداكثر كاري كه مي شود كرد ” پالايش ” آن است ؛ يعني هدايت كارمايه ( انرژي ) اين غريزه در جهتي كه مورد قبول اجتماع و به سود آن باشد . مثل : مسابقات ورزشي ، فعاليتهاي سياسي و رقابتهاي سالم .

به تعبير فرويد براي پالايش رواني و كنترل پرخاشگري راه حلهايي وجود دارد :

  • صرف نيرو در فعاليتهاي بدني از قبيل  بازيهاي ورزشي  ، جست و خيز ، مشت زدن به كيسه بوكس و غيره . بازيهاي رقابتي راه گريزي است براي كنترل پرخاشگري ؛
  • اشتغال به پرخاشگري خيالي و غير مخرب . شواهد حاكي از آن است كه ” خيالپردازي ” دربارة پرخاشگري احساس بهتري به مردم مي دهد و حتي مي تواند منجر به كاهش موقتي در پرخاشگري گردد.
  • اعمال پرخاشگري مستقيم ، حمله به ناكام كننده ، صدمه زدن به او ، ناراحت كردن او ، ناسزا گفتن به او و جز اينها ؛
  • دوري جستن از موقعيتهاي پرخاشگري ؛
  • براي رهايي از تنشهاي رواني ، بزرگسالان بايد فرصتهايي به دست آوردند تا مانند كودكان رفتار كنند . اين روش به آنان اين امكان را مي دهد تا مانند زماني كه در مهد كودك بوده اند ، تقريباً هر كاري را كه دوست دارند در محيط گردهمايي خود انجام دهند (بازگشت به زمان كودكي ).

از خود بيگانگي انسان امروز

چندي پيش ، در شهر مارليك كرج ، مردي در يك اقدام جنون آميز با به آتش كشيدن خانه اش ، خانواده يازده نفري خود را به كام مرگ فرستاد. او در وصيت نامه اي كه از خود به جاي گذاشت ، نوشته بود ” … انسانها بي احساس شده اند ، عاطفه از بين رفته و انسانها ماشيني شده اند … ” ظاهراً نويسنده اين مطلب مي خواسته است ، مفهومي را بيان كند كه جامعه شناسان به آن ” از خود بيگانگي “[4]گويند . فروغ فرخزاد با درون بيني شاعرانه خود ، ماشيني شدن  ومسخ شدن تدريجي انسان امروز را در شعر ” ديدار در شب ” توصيف مي كند و ” زنده هاي امروزي را چيزي به جز تفاله يك زنده نمي داند ” [5] و ويرژيل گئورگيو نويسندة رمان ساعت 25 مي نويسد : ” وقتي كه انسان با ماشين همانند شود و هويت ماشيني پيدا كند ؛ در آن موقع ديگر انساني در پهناي زمين باقي نخواهد ماند .”

" مهاتما گاندي " [6]تمدن ماشيني را " عصر سياه " مي نامد و مي گويد : " به زعم اين تمدن ،  ماديات تنها هدف زندگي است و در آن كمترين اعتنايي به معنويات نمي شود . اين تمدن اروپاييان را ديوانه مي كند و ايشان را بندة زر مي سازد ... قلب تمدن جديد " ماشين " است .

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي به جز مقطع اول دبستان شهرقزوين

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment