پایان نامه درباره مصرف كننده، مواد مخدر، طلاق

لذا كمتر مي‌توان براي آن معياري در نظر گرفت.
بند چهارم ـ طبقه بندي نهايي
همان طور كه قبلاً نيز گفته شد اين طبقه بندي توسط سازمان بهداشت جهاني صورت پذيرفته و در سطح جهاني نيز مورد قبول قرار گرفته است. ما نيز با پذيرش اين طبقه بندي، در اين گفتار به بررسي هر يك از گروههاي آن مي‌پردازيم. در اين طبقه بندي، مواد مخدر به هشت گروه اصلي تقسيم شده‌اند كه ما در هشت بند به مطالعه آنها خواهيم پرداخت.
الف. مخدرها:
مخدرها فعاليت سيستم اعصاب مركزي را كند مي‌كنند و از لحاظ فيزيكي و رواني اعتياد آورند. مخدرها مصاديق زيادي دارند از جمله ترياك، كدئين، مرفين، هروئين، متادرن، پتيدين، پركدن، ويلاوديد، دارون، دتين اكسيلات، هيدرومرفين و …35
اما براي جلوگيري از طولاني شدن بحث تنها 3 تا از مهمترين اين مواد را بررسي مي‌كنيم.
1- ترياك:36 ترياك قديمي ترين و مشهورترين ماده مخدر است كه در فارسي به صورت ترياق و درياق آمده است . ترياك عبارت است از شيره الكالوئيد داري كه از تيغ زدن گرز خشخاش و لخته شدن نارس به دست مي‌آيد.37 ترياك ماده‌اي است به رنگ قهوه‌اي تيره ترياك داراي حدود 25 الكالوئيد، سه اسيد همراه الكالوئيد و سه ماده خنثي (مسكوئيئ، مسكونوزين و اپيون) و انواع مشتقات است كه مهمترين آنها مرفين، هروئين، شيره، بتائين و كدئين است.38
تغييرات حاصله از مصرف ترياك معمولاً در سطوح ذهني ـ ادراكي و تصوري بروز مي‌كند و شخص پس از مصرف احساس مي‌كند ايده‌هايش روشن و تصوراتي شده و روحي لطيف دارد. اثر بسيار مهم ترياك اين است كه فرد از تاثيرات خارجي يا محيطي فاصله مي‌گيرد. مخصوصاً تاثيراتي كه نياز به قضاوت، تجزيه و تحليل و تعقل دارد.39
2- مرفين:40 مرفين اولين الكالوئيد ترياك است كه در سال 1805 ميلادي توسط شخصي به نام (سوتورنر) شناخته شد و نام آن از نام خداي يونان باستان يعني مورفئوس گرفته شده است. مورفين ماده موثر و جزء اساسي ترياك بوده و 7 تا 14 درصد آن را تشكيل مي‌دهد. مورفين از ترياك خام تصفيه مي‌شود ، ضد درد است و سيستم مركزي اعصاب را نيز تضعيف مي‌كند.41
مورفين پودري كريستالي به رنگ قهوه‌اي روشن و يا سفيد كه به طور غيرمستقيم از ساقه خشخاش مي‌آيد، مورفين طعمي تلخ و بويي تند زننده دارد و يكي از قوي ترين و قديمي ترين داروهاي خواب آور است. مصرف مورفين تمام احساسات را تغيير مي‌دهد و به تجربه‌هاي ادراكي، تلخي و حسي و اساساً ارتباطات شخصي با دنياي خارج، ظاهري دلنشين مي‌بخشد.
كاركردهاي ذهني در سطوح بالا مثل قدرت استدلال نه تنها دچار اشكال و اختلال نمي‌گردد. بلكه عملكرد آن با هيجان و شور توام است. مورفين به صورت پودر، قرص، كپسول و آمپول در دسترس قرار مي‌گيرد و از طريق خوراكي، كشيدن از راه مجاري تنفسي، تزريق زيرپوستي و تزريق داخل سياهرگي مورد مصرف قرار مي‌گيرد.42
3- هروئين:43 هروئين نام شيميايي آن دي استيل هورفين است در سال 1898 ميلادي شناسايي شد و در سال 1900 م به عنوان وسيله‌اي براي درمان موثر اعتياد به مورفين ارائه گرديد. پس از مدتي متوجه شدند كه گرچه هروئين خواب آوري كمتري دارد اما قدرت مسموم كنندگي آن 5 تا 10 برابر مورفين است و اين ماده خود بسيار مخرب است و رهايي از آن از رهايي مورفين مشكل تر است. هروئين تزريق شده احساس لذت عمومي و سريع و شديدي را توليد مي‌كند.44
هروئين از طريق خوراكي، كشيدن از راه مجاري تنفسي و تزريق مورد مصرف قرار مي‌گيرد و به طور متوسط اثر آن 6-4 ساعت در بدن باقي مي‌ماند كمبود هروئين زودتر از مورفين احساس مي‌شود . هروئين بر خلاف الكل كه بعضي رفتارهاي سركوب شده را آزاد مي‌كند، تعدادي از رفتارهاي پايه مثل رفتار جنسي، خشونتي و رفتارهاي گرسنگي را سركوب مي‌كند و از قدرت آن كم مي‌كند.45
ب. توهم زاها:
اين مواد مجموعه‌اي ناهماهنگ و غير متجانس از موادي را تشكيل مي‌دهند كه به گروههاي متنوع شيميايي و دارويي تعلق دارند و بيشتر به موادي اطلاق مي‌شود كه اسيد ليسرژيك داشته و داراي اثرات انبساط خاطر هستند اين گروه از مواد مخدر نيز سيستم مركزي اعصاب را تضعيف و يا تحريك مي‌كند و مهمترين اثر آنها ايجاد حالات عاطفي، رفتاري، خلقي، رواني متغيير در مصرف كننده است. همچنين ايجاد حالات توهمي سمعي و بصري و تصورات موهوم كه اغلب به روياهاي شبانه شباهت دارد از جمله اثرات سوء ديگر اين مواد است.46
شناخته شده ترين و رايج ترين نوع داروهاي اين گروه ال اس دي است. و بقيه عبارتند از ام دي آ، پي ام آ، تي ام آ، دي ام تي، اس تي پي و … در اين بند نيز تنها مشهورترين ماده توهم زاي اين گروه را بررسي مي‌كنيم.
اي اس دي (L.S.D) در سال 1938 ميلادي توسط شيميداني به نام آلبرت هوفمن ، رئيس آزمايشگاه كارخانجات ساندوز شهربال از راه تركيب به وسيله اسيدليسرژيك به دست آمد و از مهم ترين و قوي ترين تركيبات شيميايي مصنوعي است. ال اس دي به طور طبيعي در قارچ گندم سياه وجود دارد.47
اثرات عمده ال اس دي بر روي مصرف كننده مانند ديگر توهم زاها دو اثر بارز و مشخص است:
1- بروز زمينه‌هاي شخصي
2- افزايش قدرت تلقين پذيري كه باعث بالا رفتن حساسيت فوق العاده مشخص نسبت به تاثيرات خارجي(محيط) وجود اجتماعي اطراف(گروه) مي‌شود.48
ال اس دي معمولاً به صورت گرد سفيد رنگ و همچنين مايعي صاف و روشن بدون رنگ و بو يافت مي‌شود. اين ماده معمولاً از طريق خوراكي مصرف مي‌شود كه اين ماده به سرعت از طريق معده جذب شده و اثرات آن 12-8 ساعت در بدن باقي مي‌ماند و اثرات آن عبارت است از اختلالات خلق و خوي، افزايش حس‌هاي بينايي و اشتباهات در حس بينايي، تخريب تصوير بدني و دگرگوني شخصيتي ، دوگانگي شخصيت، اختلالات ذهني، اختلالات رفتاري و ايده‌هاي هندياني(قدرت خواندن فكر ديگران) مصرف دائمي ال اس دي احتمالاً ايجاد وابستگي رواني مي‌كند اما وابستگي جسمي و فيزيكي ندارد.
ج. مسكن‌ها:
مسكن ها آن گروه از داروها و موادي را در بر مي‌گيرند كه علاوه بر آنكه فعاليت سلسله اعصاب مركزي را كند مي‌كند . بر شعور و حس هوشياري فرد هم اثر سوء و منفي مي‌گذارد و مسكن‌ها معمولاً با تجويز پزشك به عنوان مسكن براي برطرف كردن درد يا ايجاد خواب و آرامش و از بين بردن اضطراب و عصبانيت مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
مصرف بيش از حد آنها ايجاد حالت‌هاي مسموميت شديد، بيهوشي و مرگ مي‌كند . اين مواد در اثر مصرف مداوم و منظم ايجاد وابستگي مي‌كنند. معروف ترين دسته اين گروه را باربيتو ريكها تشكيل مي‌دهند كه شامل سكونال، فنوباربيتال، استيال متاكوالن، ترينال، دوريدن، متي پريلون و پلاسيدين مي‌باشد.49
د. آرام بخش‌ها
اين گروه نيز تضعيف كننده سيستم مركزي اعصاب است و مانند مسكن‌ها با مصرف كم حالت آرامش ايجاد مي‌كند. بدون اينكه خواب آور باشند. اين مواد براي ناراحتيهاي خفيف رواني كمتر از مسكن‌ها ايجاد وابستگي مي‌كند. از اثرات مصرف اين مواد كاهش هشياري ذهني و واكنش هاي عاطفي و آسيب به حس جهت يابي است.
ديازپام، كلرديازپوكسايد، اگزازپام و مپروبامات از اين گروه هستند. مصرف منظم ديازپام ايجاد تحمل مي‌كند و در نتيجه مصرف كننده ميزان مصرف ماده را افزايش مي‌دهد تا به تاثير مطلوب برسد.50
هـ. چسب و مواد فرار(استنشاقي‌ها):
استنشاقي‌ها در بسياري از محصولات صنعتي مانند چسب‌هايي كه زود خشك مي‌شوند، سوختني‌ها مثل بنزين، حلالها مثل استون و مواد پاك كننده يافت مي‌شوند. اين مواد پس از استنشاق از طريق شش‌ها وارد رگ‌ها مي‌شوند و آنگاه به ديگر اندام‌هاي بدن به خصوص مغز و كبد مي‌رسند.
پس از مصرف به فرد حالت و احساس سرخوشي ، سبك حالي، بي باكي و بي پروايي دست مي‌دهد. تنفس، ضربان قلب و ديگر اعمال بدن به كندي مي‌گرايد. استنشاق‌ مداوم اين مواد موجب آسيب ديگري كبد و كلبه، پريدگي رنگ پوست، احساس ضعف و بي حالي ، عدم توانايي تفكر صحيح، لرزش ، عطش زياد، كاهش وزن، تحريك پذيري، افكار پارانوئيدي، حالات تهاجمي و ستيزه جويي مي‌گردد.51
شديدترين و سريعترين وابستگي به كراك است كه بايد به طور دائم در حال استعمال آن باشد. مشهورترين مواد اين گروه، آمفتامين‌ها و فراورده‌هاي كوكاست و در اين بند كوكائين را مطالعه مي‌كنيم.
كوكائين از برگ گياه كوكا به دست مي‌آيد و الكالوئيد اصلي برگ كوكاست و نيز قوي ترين محرك گياهي هم هست. اثرات كوتاه مدت آن مشابه آمفتامين‌ها است و بر خلاف هروئين وابستگي فيزيكي توليد نمي‌كند بلكه تنها وابستگي شديد رواني ايجاد مي‌كند. تغييرات حاصله از مصرف كوكائين كه در مجمع به مستي كوكائيني اشتهار دارد در سه مرحله مشخص مي‌شود.
1- حاليت كيفوري كه فرد خود را خيلي آگاه، قدرتمند و مفيد احساس مي‌كند كه با احساس نياز به تحرك و سرعت زياد همراه است.
2- فرد دچار اغتشاش ذهني و توهم مي‌گردد، ابتدا در قواي بينايي و شنوايي و سپس در سطح پوست به صورت احساس غير طبيعي سرما و سوزني شدن (در نوك انگشت‌ها) كه مي‌تواند به تمام نقاط بدن سرايت كند.
3- خواب آلودگي كه مخصوص كوكائيني‌هاي مزمن است و اينها به علت زوال فيزيكي و رواني و اخلاقي داراي رفتار خشن و تهاجمي و نابهنجار هستند و تخريب ضمير خود آگاه باعث بروز حالت اغتشاش دهني و هذيان دائمي مي‌گردد.52
ز. كاتابيس يا شاهدانه
علت اينكه فرآورده‌هاي گياه شاهدانه را در فراز جدا از طبقه بندي مواد مي‌آورند آن است كه اين مواد بسته به مقدار كم يا زياد، ويژگي‌هاي مصرف كننده ، زمان و مكان مصرف و كيفيت ماده در گروههاي توهم زا، سستي زا، محرك ، فرار و غير مرئي قرار مي‌گيرند. كاتابيس توليد وابستگي فيزيكي نمي‌كند اما مصرف آنچه دائمي و چه نامرتب توليد وابستگي رواني مي‌كند. مصرف كاتابيس يك عامل ظاهر كننده و يا شدت دهنده صفات رواني، صفات پسكوتيكي و يا نوروتيكي است و به مقدار زياد تلقين پذيري شخص را افزايش مي‌دهد . از مهمترين فراورده‌هاي شاهدانه، حشيش و ماري جوانا مي‌باشد.
1- حشيش: حشيش ماده‌اي است به رنگ سبز تيره و گاهي قهوه‌اي مايل به سبز شبيه حنا. اين ماده مخدر از صمغ گلها و قسمت انتهايي گياه توليد مي‌شود و حاوي ماده‌اي شيميايي به نام تترا هيدرو كاتابيول (T.H.C) است كه ماده‌اي بسيار قوي و خطرناك مي‌باشد و يكي از تركيبات فعال شاهدانه است. اين ماده شيميايي يك تركيب حلال، قوي و توهم زا است و اثرات آن شبيه به ال اس دي است.
اثرات حشيش در عرض چند دقيقه پس از مصرف ظاهر مي‌شود و فرد پس از مصرف احساس آرامش و راحتي مي‌كند. از جمله اثرات آن، اضطراب، افسردگي، هيجان، تحرك زياد، گرسنگي است. مصرف حشيش بر خلاف ساير مواد مخدر از جمله ترياك ، هروئين ، مرفين، وابستگي جسمي ايجاد نمي‌كند و تنها وابستگي رواني اين ماده قابل ملاحظه است و به همين دليل بسياري از پزشكان اين ماده را اعتياد آور نمي‌دانند.
2- ماري جواما(بنگ): از قسمت هاي فوقاني برگ‌ها، گل‌ها و تخمه‌هاي شكفته شده بوته شاهدانه جنس ماده كه بريده و خشك شده تهيه مي‌شود. ماري جوانا يك ماده مخدر سبك و ملايم است و تاثيراتش از بقيه فراورده‌هاي شاهدانه ضعيف تر است . از اثرات استعمال آن، حالت سرخوش ، اختلال در هوشياري و ادراكات، عدم توازن و اغتشاش فكري است.
ح. داروهاي نامرئي يا فراموش شده :
اين مواد كه در اصطلاح به الكل، نيكوتين و كافئين اطلاق مي‌شود در واقع سه گروه از موادي را شامل مي‌گردد كه به طور وسيع و گسترده مورد مصرف قرار مي‌گيرند، اما بيشتر مصرف كنندگان اين داروها تشخيص نمي‌دهند و يا غفلت مي‌كنند كه اين مواد جزء داروهاي اعتياد آور و زيان بخش هستند.
1- الكل: از نظر طبقه بندي فارماكولوژي، الكل تضعيف كننده سيستم مركزي اعصاب است. براي تهيه الكل از شيوه‌هاي تخمير مواد نشاسته‌اي و

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment