پایان نامه تلفن، می‌شود.، اجتماع، اجتماعات، رسانه‌های، اجتماعی

می‌شد. پهنای باند محدود در پخش تلویزیونی به صورت عمومی دیگر یک محدودیت عمده عملی نبود و تلویزیون کابلی حداقل به صورت نظری نوید نزدیک شدن به فراوانی موضوعات رسانه‌های چاپی را می‌داد.
ایده¬های “اجتماع سیم‌کشی شده” و “شهر سیم‌کشی شده” مشهور و محبوب شدند. آزمایش‌هایی که در کشورهای زیادی برای سنجش توان بالقوه تلویزیون کابلی صورت گرفت. این اولین “رسانه نوین” بود که به شکل جدی و به عنوان جایگزین رسانه‌‌های توده¬ای به “سبک قدیم” تلقی می‌شد. در نهایت به خاطر عدم تداوم بسیاری از تجربیات و عدم توفیق آنها در برآورده کردن انتظارات به وجود آمده، اصطلاح “افسانه کابلی” به آن داده شد. بیشترین امیدهای آرمان‌گرایانه بر بنیانهای غلط شکل گرفته بودند به ویژه این پنداشت که اینگونه اجتماع که بر بنیان شکل‌های کوچک شده رسانه‌های حرفه‌ای شکل گرفته بودند از طرف مردم به اندازه کافی متقاضی دارد. غالب آمدن بر مشکلات مالی و سازمانی اغلب ناممکن بود. توزیع و پخش کابلی جایگزینی برای رسانه‌های توده‌ای نشدند بلکه عمدتاً به منظورهای دیگر برای پخش توده‌ای تبدیل شدند و لو در برخی فضاها و برای اتصال محلی در برخی مکان‌ها. واقعیت روشن درباره تصور پدیده کابلی، وجود ارتباطی بود که به دلیل فقدان استعداد لازم احتمالا در حد ارتباطات درونی و محدود می‌توانست کارایی داشته باشد. (همان)
2-2-1-5 اجتماع محلی مجازی
مجموعه انتظارات جدیدی حول و حوش ارتباطات مبتنی برکامپیوتر توسعه پیدا کرده‌اند. هسته مرکزی این ایده این است که یک”اجتماع محلی مجازی”می‌تواند با هر تعداد از افراد از طریق اینترنت به انتخاب خودشان یا در پاسخ به یک محرک شکل بگیرد. (همان)
لیندورف و شوارتز اجتماع‌ محلی ‌مجازی را اینگونه تعریف می‌کنند، “اجتماعی محلی که تعمداً توسط افرادی با علایق مشترک، اغلب حول محور متون خاص و یا مواردی که از حوزه‌های غیر از ارتباطات مبتنی برکامپیوتر مانند برنامه‌های تلویزیونی و شخصیت‌های آنها وارد می‌شود، تشکیل می‌گردد. (همان)
برخی دیگر از ویژگی‌های اجتماعات محلی واقعی مانند ارتباط دو سویه، هدف مشترک، احساس هویت و تعلق، هنجارها و قوانین نانوشته گوناگون و امکان رد و یا حذف چیزی در این اجتماع حفظ شده‌اند. ضمن این‌که آداب و آیین و شکل اظهار و بیان هم از این جمله به حساب می‌آیند. اینگونه اجتماعات محلی اینترنتی زنده ویژگی در دسترس بودن، باز بودن را هم دارند. در حالیکه به اجتماعات محلی واقعی به راحتی نمی‌شود وارد شد. اگرچه تفکر سنتی اجتماع محلی برای شروع یک نظریه دربارة پیامدهای رسانه‌های نوین مفید است، قالب‌های ارتباط که در رسانه‌های نوین ارائه می‌شوند احتمالاً از نوع دیگری باید باشند. آنها شاید غیرقطعی و سیال و بین‌المللی باشند تا بومی و محلی. (همان)
تحقیقات فراوانی در مورد “اجتماعات محلی” آنلاین شکل گرفته است که معمولاَ بر علایق مشترک مثل هواداری از یک گروه موسیقی یا به خاطر یک ویژگی مشترک مثل تمایلات جنسی یا یک موقعیت اجتماعی و بهداشتی خاص شکل می‌گیرند. شرایط نوعی برای ایجاد یک جامعه مجازی ظاهراً شامل وضعیت اقلیمی، پراکندگی فیزیکی ‌اعضا و سطح پیوستگی علایق می‌شوند. شاید قابل تقدیر باشد که ارتباط مبتنی بر کامپیوتر، فرصتهایی را برای ایجاد اجتماع با انگیزه و فعال به دست می‌دهد که از طریق رسانه‌های جمعی و یا محیط فیزیکی پیرامون به دست نمی‌آید. (همان) مطالعه ترنر و دیگران (2001) درباره اجتماعات حمایت از بهبود ارتباط آنلاین نشان می‌دهد که برخوردهای آنلاین و چهره به چهره یک سویه نیستند و دو سویه و تعاملی هستند.
طرفداران ایدة اجتماع محلی آنلاین معمولاَ آگاهند که این اصطلاح یک”استعاره” است تا یک واقعیت. (همان)از دیگر سو “چیزهای واقعی” خود اغلب خود دیر فهم و گاه اسطوره‌ای هستند. جونز (1997) نظریه بندیکت اندرسون (1983) را مطرح می‌کند که اجتماعات محلی نه به خاطر اصیل بودن و غیراصیل بودنشان که به وسیله سبکی که در آن تصور می‌شوند متمایز می‌شوند. جونز می‌نویسد: “تصور می‌شود اجتماعات محلی اینترنتی از دو سو برای اجتماعات محلی انسانی مضرند، یکی عدم اهمیت فراوان آنهاست و دیگری این واقعیت است که نوعی ارتباط با اتصال اتفاقی و بی‌هدف دربارة یک تجربه وجود دارد”. اصطلاح “اجتماع محلی کاذب” که بنیگر بیان می‌دارد، برای اظهار شک دربارة اصالت اجتماع محلی اینترنتی کاربرد دارد.
واقعیت واسطه بودن یک ماشین در ارتباط باعث کاسته‌شدن آگاهی در تماس با انسانهای دیگر می‌شود. حتی مدافعین اجتماع محلی مجازی، مانند رینگولد (1994)، هویتهای آنلاین را غیراصیل می‌دانند. آنها “نقابهایی” هستند که برای پنهان کردن بخش‌هایی از هویت مثلاً سن و جنس ‌به‌کار می‌روند. (همان) بنابراین شرکت در بسیاری از گفتگوها و روابط آنلاین بی‌نام و نشان صورت می‌گیرد و این شاید بخشی از جذابیت آن باشد بایم (2002). در مورد عدم وجود اطلاعات درباره شرکت‌کنندگان به اندازه وجود اطلاعات غلط اظهارنظر می‌کنند. ویژگی مشکوک این اجتماعات حضور “کمین کرده‌ها” و “شکارچیان” است که اصلا به عنوان مشترک مطرح نمی‌شوند.
ادعای “اجتماع محلی” به معنای واقعی‌اش به خاطر عدم شفافیت و سندیت گروه‌های که به وسیله ارتباط از طریق کامپیوتر شکل می‌گیرند، زیر سوال قرار می‌گیرند. علاوه‌ براین عدم تعهد “اعضا” نیز مورد قابل طرح دیگری است. پاستمن (1993) استفاده از استعاره “اجتماع محلی” را مورد انتقاد قرار داده است. چرا که فاکتور اصلی پاسخگویی و التزام وجود ندارد. اگرچه ارتباط به واسطه کامپیوتر فرصت‌های جدیدی را برای گذر از مرزهای اجتماعی و فرهنگی ایجاد می‌کند، اما می‌تواند غیرمستقیم همین محدودیت‌ها را تقویت کند. آنها که می‌خواهند عضو اجتماعی محلی در فضای مجازی باشند باید با هنجارهایش و قوانینش سازگار شوند تا مقبول واقع و شناخته شوند.
(مک‌کوایل، دنیس، 1387،www.anthropology.ir/node/1319)

2-2-2 ابزارها و نرم‌افزارهای تلفن همراه:
2-2-2-1 جنبه‌های مختلف تلفن همراه به عنوان یک ابزار ارتباطی
هدف فن‌آوری تلفن همراه به عنوان یک رسانه جمعی، برقراری ارتباط با اشکال مختلف است. این رسانه به عنوان یک مفهوم ارتباطی در اشکال مختلف به عینیت می‌رسد. این اشکال مختلف شامل جنبه¬های کلامی، نوشتاری و تصویری تلفن همراه می‌باشد که به قرار زیر به توضیح هر کدام می‌پردازیم.
2-2-2-1-1 جنبه‌ی کلامی
ابتدائی‌ترین و اصلی‌ترین هدف کاربرد تلفن همراه امکان برقراری کلامی و صوتی از طریق این رسانه است. ارتباط کلامی از طریق تلفن همراه این امر را ممکن ساخته است که با هر کس و در هر کجا و در هر زمان به سهولت ارتباط برقرار کرد. هر چند این سهولت در ارتباط، موجب بروز مشکلات و ناهنجاری‌های در سایر مسائل اجتماعی شده است. به عنوان مثال، از عواقب مضر این آسانی در ارتباط، کاهش قدرت حافظه‌ی جمعی جامعه است. به دلیل سهولت در ارتباط، افراد برای تماس با هم تنها یک کلید را فشار می‌دهند و شماره در حافظه گرفته می‌شود. بنابراین افراد دیگر این زحمت یا این فعالیت را به مغز خود نمی‌دهند که شماره‌ای را حفظ کنند. بنابراین اگر زمانی، از تلفن همراه خود دور باشند، قادر به برقراری تماس نخواهند بود.
از دیگر معضلات مرتبط با جنبه‌ی کلامی تلفن همراه‌ همانگونه که قبلاً ذکر شد شناور‌شدن حوزه‌ی خصوصی و عمومی است. امروزه در مکان‌های عمومی مختلف از قبیل ایستگاه اتوبوس، فروشگاه‌ها و حتی دانشگاه‌ها و مدارس، شاهد افراد بی‌شماری هستیم که با تلفن‌های همراه خود در حضور دیگران مشغول صحبت هستند. بنابراین سایر افراد حاضر در این مکان‌های عمومی ناخواسته به مکالمه آنها گوش می‌دهند. بعضی وقت‌ها آنقدر صدای صحبت این افراد بلند است که گویی می‌خواهند برای جمعی سخنرانی کنند. برخی افراد آنقدر در مورد خود جزئیات می‌دهند که می‌توانید بیوگرافی شان را بنویسید. در گذشته اگر می‌خواستید مکالمه کسی را گوش دهید باید تلاش بسیاری می‌کردید، و اساساً عمل خوبی محسوب نمی‌شد. اما اینک ما براحتی کارهای روزانه، برنامه‌هایمان برای پایان هفته و خلاصه همه موارد شخصی‌مان را با دیگران در معابر عمومی شریک می‌شویم. به عبارت دیگر بخشی از جهان شخصی‌مان را خیلی عمومی‌کرده‌ایم. این عمومی‌کردن بیش از حد در واقع نوعی نابهنجاری به حساب می‌آید. زیرا موجب بروز اختلالاتی در سطح جامعه می‌شود. اصلاح این نابهنجاری مستلزم فرهنگ‌سازی در رابطه با استفاده صحیح از تلفن همراه است. به عنوان مثال از طریق سایر رسانه‌های جمعی از قبیل سینما و تلویزیون می‌توان شیوه‌های درست استفاده از تلفن همراه و مکان و زمان مناسب مکالمه با این رسانه را تلویحاً رواج داد.(صادقی، 1392، 20)
از دیگر معایب گسترش مکالمات کلامی‌تلفن همراه، رواج نوعی بی‌نزاکتی پنهان در سطح جامعه است. همه ما شاهد صحنه‌های بسیاری هستیم که در آن دو فرد با هم مشغول صحبت هستند و ناگهان تلفن همراه یکی از این افراد زنگ می‌خورد. این فرد مکالمه قبلی خود را قطع و به یک مکالمه جدید می‌پردازد. این‌گونه مکالمه‌های گاه‌به‌گاه قطع شده، تمرکز دقت را نسبت به موضوع مورد بحث کم می‌کند و گاه در صورت نخوردن زنگ هم افراد حواسشان متوجه این امر است که آیا تلفن‌شان به صدا در خواهد آمد یا نه. در بیشتر کلاس‌های دانشگاهی هم گاه و بی‌گاه تلفن همراه دانشجویان و حتی اساتید به صدا در می‌آید که این مخالف مقررات آموزشی و آکادمیک است. اما از آنجا که این نابهنجاری به عنوان نوعی هنجار به شکل قراردادی در بین افراد پذیرفته شده است، به ظاهر کمتر کسی توجه خود را متوجه این بی‌نزاکتی پنهان می‌کند و راه مبارزه با این ترویج پنهانی چیزی نیست جز ترویج فرهنگ صحیح استفاده از تلفن همراه. تلاشهایی کم و بیش محسوس در این زمینه شکل گرفته است. اما بیشتر این تلاشها به شکل اجبار به کار می‌رود. به عنوان مثال مدیر مدرسه یا استاد دانشگاه آوردن موبایل به کلاس را ممنوع می‌کنند. بنابراین هدف هنجارسازی آنها به شکل بی‌پایداری منجر به نوعی اجبار ظاهری می‌شود به طوریکه دانشجویان به ظاهر این قانون را رعایت می‌کنند اما در واقع از آنجایی که با فرهنگ قائم به ذات استفاده از این رسانه آشنا نیستند، شیوه غلط خود را به شکل پنهانی ادامه می‌دهند. بنابراین، اجبار می‌تواند در مراحل اولیه و ابتدایی موثر واقع شود اما برای داشتن جامعه‌ای بهنجار باید فرهنگ‌سازی پیشینه‌ای را ترویج داد به طوریکه فرد فرد جامعه، نه از روی اجبار، بلکه از روی درک این فرهنگ، از تلفن همراه خود در زمان و مکان مناسب استفاده کنند. (همان)
از دیگر مضرات عادت به مکالمات تلفنی از طریق تلفن همراه، بروز نوعی افسردگی در صورت عدم حضور تلفن همراه است زنگ خوردن تلفن همراه برای افراد این معنی ضمنی را دارد که کسانی به یاد فرد هستند یا اینکه وی فرد مهمی است. بنابراین وقتی موبایل فرد زنگ نخورد یا از موبایل اش دور باشد، احساس گم‌کردگی و افسردگی می‌کند. زیرا این تصور غلط برای فرد تثبیت شده که به صدا در آمدن تلفن همراه به معنی عزیز بودن و مورد محبت قرار گرفته شدن اوست. این نوع طرز فکر سبب افزایش مکالمات تلفنی بین افراد می‌شود که گاه هیچ ضرورتی ندارد و تنها موجب صرف هزینه‌های بسیار و گاه حتی انرژی‌های بسیار می‌شود که می‌توانست صرف امور سازنده‌تری شود. آن روی سکه‌ی این تصور که زنگ خوردن تلفن به معنی دوست دانسته شدن است، تصور دیگری هم است. این زنگ خوردن مداوم و امکان تماس در هر زمان و در هر مکان موجب بروز استرس همیشه در دسترس بودن می‌شود. امروزه انتظار عمومی از فرد این است که قابل دسترس باشد. اگر نباشد باید بتواند دلیل و برهان بیاورد و یا در بدترین حالت توجیهی سرهم کند. بنابراین این استرس مضمن و پنهانی در طول زمان به بدنه‌ی جامعه صدمه وارد می‌کند. (صادقی، 1392، 22)
2-2-2-1-2 جنبه نوشتاری
جنبه نوشتاری تلفن همراه یا پیام کوتاه، ابزاری نسبتاً جدیدی برای برقراری ارتباط است. این مجرای ارتباطی موجب گسترش کلمه‌های اختصاری و علامت‌های قرار دادی بسیار شده است که این خود موجب صرفه‌جویی در زمان می‌شود. بیشتر این علامت‌های اختصاری نیز در میان کاربران پیامهای کوتاه شناخته شده و پذیرفته است. امروزه استفاده از پیام‌های کوتاه در میان عموم مردم به ویژه جوانان رواج بسیار دارد. به طوریکه پیام کوتاه به عنوان یک صنعت وسیع شناخته می‌شود. استفاده از پیام‌کوتاه در مقایسه با مکالمه تلفنی از فوائد بسیاری برخوردار است و موجب کاهش هزینه و صرفه‌جویی در وقت می‌شود. اما عدم وجود فرهنگ مناسب در استفاده از این رسانه موجب بروز ناهنجاری‌هایی در سطح جامعه و مختوش کردن زبان ملی می‌شود. به عنوان مثال از طریق این رسانه می‌توان مطالبی را به سرعت بین همگان ترویج کرد که مخالف عرف و عفت عمومی جامعه است. این نوع همه‌گیری، گاه از کنترل خارج است و اگر فردی نخواهد هم در معرض این گونه پیامهای کوتاه قرار می‌گیرد. پیام کوتاه همچنین موجب گسترش اخبار پنهانی در رابطه با اوضاع کشور چه کذب و چه صحیح می‌شود. و این مسئله منجر به تشویش اذهان عمومی و یا افزایش بی‌اعتمادی جمعی به حکومت و نظام سیاسی کشور می‌شود. بنابراین تمامی این موارد و موارد مشابه لزوم فرهنگ‌سازی را در رابطه با پیام کوتاه به تصویر می‌کشد.
از دیگر مضرات ارتباط نوشتاری از طریق تلفن همراه الزام اختصارنویسی و کوتاه کردن هر چه بیشتر عناصر زبانی بواسطه محدودیت مکانی(تعداد کارکتر)و زمانی می‌باشد. این امر از بارزترین نمونه‌های آسیب‌رسانی به زبان فارسی محسوب می‌شود. بسیار شاهد هستیم که افراد بخصوص جوانان از رسم الخط لاتین جهت نگارش به زبان فارسی استفاده می‌کنند که این در درجه اول خنثی کردن قبح استفاده از رسم‌الخط لاتین در نگارش فارسی را در پی خواهد داشت. پس اگر مجازم و عادت کرده‌ام که در ارتباطات خود از حروف لاتین استفاده کنم پس می‌توانم در شرایط دیگر هم چنین کنم.
نکته دیگر، استفاده از واژه‌ها و عبارات غیر دستوری و رواج اصلاحات انگلیسی در ارتباطات می‌باشد. شاید شما هم اصطلاحات غریبی چون اس‌ام‌اس به معنی پیام کوتاه ارسال کن یا دی‌سی شدم(disconnected) به معنی ارتباطم قطع شد را شنیده باشید. رواج این اصطلاحات به همراه ده‌ها عبارات مشابه صدمات جدی به فرهنگ زبانی جامع ما خواهد زد. از دیگر مشکلات رواج عبارات انگلیسی همانند ok،‌bye و cu به امید دیدار می‌باشد که در ارتباطات پیام کوتاه به کرات استفاده می‌شود. (صادقی، 1392، 27)

2-2-2-1-3 جنبه تصویری
عکاسی و عکس‌برداری معانی مختلفی برای افراد مختلف دارد. اما نقطه‌ای مشترک تمامی این تعابیر و معانی، هدف برقراری ارتباط است. استفاده از عکس موجب برقراری نوعی ارتباط تصویری بین افراد می‌شود که گاه بسیار گویاتر و مؤثرتر از کلام یا نوشتار تلقی می‌شود. امروزه افراد در سراسر جهان، بدون به همراه داشتن تلفن‌های همراهشان که نوعی دوربین عکاسی سیار هم محسوب می‌شود، خانه‌هایشان را ترک نمی‌کنند. حتی عکاس‌های حرفه‌ای که همیشه با دوربین‌های عکاسی‌شان به سفر می‌روند گاهی پیش می‌آید که به علت همراه داشتن تلفن همراه مجهز به دوربین عکاسی، دوربین‌شان را با خود نمی‌برند. اما با وجود تلفن‌های همراه مجهز به دوربین‌های عکاسی، این امکان برای همه افراد است که چه بطور حرفه‌ای و چه بطور غیرحرفه‌ای و در هر زمان و در هر مکان مجهز به دوربین عکاسی بوده و قادر به ثبت وقایع اطراف خود باشند. صنعت عکاسی در گذشته به سهولت حال نبود و دوربین عکاسی هم در دست همه کس و در هر مکانی حاضر نبود. اما رشد سریع کابران تلفن همراه موجب شده است که هر فردی در جایگاه خود، یک عکاس، یک خبرنگار، یک کاریکاتوریست و یک منتقد اوضاع اجتماعی و فرهنگی محسوب شود. امروزه شاهد شکل‌گیری وب‌سایت‌ها و وب‌لاگ‌های مختلفی هستیم که حاوی عکس‌های گویا از وقایع اجتماعی یا معزل‌های اجتماعی فرهنگی است. بیشتر این عکس‌ها، از حیطه توانایی و مشروعیت عکاسان حرفه‌ای و خبرنگاران خارج است. اما افراد عادی می‌توانند این گونه عکس‌ها را به راحتی از طریق اینترنت گسترش دهند. بنابراین این امکان وجود دارد که هر واقعه‌ی نادری که در لحظه‌ای رخ می‌دهد توسط کسانی ثبت شده باشد. این امکان از جهات بسیاری مثبت است. به عنوان مثال، به هنگام بروز حادثه‌ای مثل تصادف، زلزله یا انفجار در اثر بمب‌گذاری‌ها و… این امکان که خبرنگار یا عکاس حرفه‌ای در مکان حادثه حاضر باشد کم است اما این احتمال که افراد حاضر در حادثه تلفن همراه داشته باشند بسیار زیاد است و از طریق دوربین‌های دیجیتالی تلفن همراه عکس‌های مفیدی در رابطه با آن حادثه، گرفته می‌شود که تمام این عکس‌ها می‌تواند در مراحل بعدی مفید واقع شود. حتی شبکه‌های معتبر اخبار بین‌المللی نظیر BBC و CNN نیز از این گونه تصاویر در اخبار خود استفاده می‌کنند.
این امکان‌ همیشه در صحنه بودن دوربین‌های دیجیتالی تلفن‌های همراه علاوه بر فوائد ذکر شده، معایب زیادی هم دارند. از مهم‌ترین معایب این رسانه در هم شکستن حریم شخصی زندگی افراد است. به دلیل حضور همیشگی و غیرقابل کنترل تلفن‌های همراه این امکان وجود دارد که هر لحظه و هر جایی از افراد مختلف به ویژه اشخاص معروف عکس‌برداری و فیلم‌برداری شود و از این طریق حریم خصوصی زندگی این افراد در معرض خطر قرار گیرد. بنابراین فرهنگ‌سازی در استفاده از سیستم عکس برداری توسط تلفن‌های همراه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا عکس‌ها و تصاویر به نسبت نوشته‌ها و حتی کلام،

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...