پایان نامه بررسی جرم تهدید در قوانین کیفری ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

گرایش : حقوق جزا و جرم‌شناسی

 عنوان :

بررسی جرم تهدید در قوانین کیفری ایران

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر محمود مجیدی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

الف) اهمیت تحقیق.. 3

ب) سوالات تحقیق.. 3

ج) فرضیه‌های تحقیق.. 3

د) روش تحقیق.. 4

هـ) سازماندهی تحقیق.. 4

 فصل اول: مفاهیم، روش‌ها و اقسام و درآمدی بر تحلیل جرم‌شناختی و روانشناختی تهدید

مبحث نخست: مفاهیم. 6

گفتار اول: مفاهیم لغوی و اصطلاحی.. 6

الف) مفهوم لغوی.. 6

ب) مفهوم اصطلاحی.. 8

گفتار دوم: رابطه تهدید با مفاهیم نزدیک…. 9

الف) رابطه تهدید با معاونت در جرم. 9

دیدگاه اول: 9

دیدگاه دوم: 11

دیدگاه سوم: 12

ب) رابطه‌ی تهدید مدنی با تهدید جزایی.. 12

ج) رابطه‌ی تهدید با اکراه و اجبار. 14

د) رابطه‌ی تهدید با اخاذی.. 25

مبحث دوم: روش‌ها و اقسام. 26

گفتار اول: روش‌ها 26

الف) تهدید کتبی.. 26

ب) تهدید شفاهی.. 27

ج) تهدید تصویری.. 28

د) تهدید عملی.. 29

گفتار دوم: اقسام و انواع. 29

الف) تهدید صریح و ضمنی.. 29

ب) تهدید ساده، دستوری یا شرطی.. 30

ب) تهدید ساده و دستوری یا شرطی.. 30

د) تهدید مطبوعاتی و انتخاباتی.. 34

مبحث سوم: تحلیل روانشناختی و جرم شناختی تهدید. 41

گفتار نخست: رویکرد روانشناختی جرم تهدید. 41

گفتار دوم: تحلیل جرم شناختی جرم تهدید. 44

الف) پیشگیری از جرم تهدید. 45

ب) بزهکاران جرم تهدید. 47

ج) بزه‌دیدگان جرم تهدید. 49

 فصل دوم: ارکان بزه تهدید بر واکنش کیفری سرکوبگر در قبال آن

مبحث نخست: ارکان بزه تهدید. 53

گفتار نخست: رکن قانونی.. 53

الف) در دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب… 53

ب) دوران پس از انقلاب… 55

گفتار دوم: رکن مادی.. 56

الف) رفتار مجرمانه بزهکار. 56

1- تهدید به قتل.. 57

2- تهدید به ضررهای نفسی.. 58

3- تهدید به ضررهای شرفی.. 59

4- تهدید به ضررهای مالی.. 59

5- تهدید به افشای سر. 61

6- اخذ سند و یا نوشته. 62

ب) بزه‌دیده جرم تهدید. 69

1) شخص حقیقی.. 69

2- شخص حقوقی.. 69

3- نقش وسیله در جرم تهدید. 70

4- نتیجه مجرمانه. 71

گفتار سوم: رکن روانی.. 72

الف) اجزای رکن روانی تهدید. 73

1- سوء نیت عام. 73

2- انگیزه 74

ب) تحلیل تهدید بر اساس رکن روانی.. 75

1) تهدید یا سبق تصمیم. 75

2) تهدید بدون سبق تصمیم. 75

مبحث دوم: واکنش کیفری سرکوبگر در قبال تهدید. 76

گفتار نخست: اقسام مجازات… 76

الف) مجازات اصلی جرم تهدید. 76

ب) مجازات تکمیلی.. 77

ج) اقدامات تأمینی.. 79

گفتار دوم: عوامل موثر در میزان مجازات… 81

الف) کیفیات مخففه. 81

ب) کیفیات مشدده 83

ج) اقدامات ارفاقی.. 85

1- آزادی مشروط.. 85

2- تعلیق مجازات.. 88

نتیجه‌گیری.. 112

پیشنهادات… 115

منابع.. 116

چکیده

هر شخصی دارای موقعیت اجتماعی است و از این موقعیت، مجموعه‌ای از اوصاف موروثی و اکتسابی می باشد که برخلاف موقعیت جسمانی و فیزیکی افراد – حالت مادی ندارد بلکه حالت معنوی است همان‌گونه که جسم و جان افراد شایسته ثابت است شخصیت معنوی و موقعیت اجتماعی آنان نیز در حمایت قانونی است. البته موقعیت اجتماعی افراد متفاوت است اما همه افراد به نحوی دارای این موقعیت هستند و نمی‌توان اعتبار اجتماعی افراد را به کلی سلب کرد. قانون اساسی هر کشوری این حق را به رسمیت شناخته و ضمانت اجرای کیفری بر آن مقرر کرده است. قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/83 مقرراتی را پیش بینی کرده است. جرم تهدید از جمله جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص است.

اصل آزادی شخصی که درج مدنی ایران از آن به نام اصل آزادی اراده نام برده شده این است که ایجاب می‌کند هر کس در انجام یا عدم انجام امور مباح مربوط به زندگانی خود در حد قانون و مقررات آزادی عمل داشته و از روی اجبار و اکراه یا تهدیدهای مادی و معنوی مجبور به انجام کاری نشود و اساس هر عمل حقوقی که برخلاف میل باطنی و سلب آسایش و امنیت همراه باشد و در اثر تهدید و اجبار انجام شود از نظر قانون محکوم به رد یا بطلان یا عدم نفوذ خواهد بود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment