پایان نامه با واژگان کلیدی نزاع دسته جمعی، اندازه اثر، ریشه یابی

اجتماعي مطرح بوده است(پورافكاري،1383). اساساً آسيبهاي اجتماعي ناشي از روابط ناسالم انساني است كه بنيانهاي جامعه را به طور جدي تهديد ميكند و مانع تحقق نيازمنديها و تقاضاهاي افراد كثيري ميگردد. به نظر ميرسد آسيب اجتماعي وقتي به وجود ميآيد كه نهادهاي تنظيم كننده روابط بين افراد با شكست روبرو شده و دچار تزلزل شوند كه نتيجه آن شكلگيري شكافهاي عميق بين افراد است. در چنين وضعيتي قوانين تنظيم كننده روابط انسانها مورد بي احترامي قرار ميگيرند و متزلزل ميشوند زيرا قانونمندي و پذيرش قانون ريشه در ساختارهاي جامعه دارد و در رابطه با فرهنگ عمومي جامعه قابل بررسي است(ماهرویی ، 1381) .
نزاع و درگیری از جمله ناهنجاری های متداول جوامع بشری است که به دلیل سابقه وقوع آن در جوامع و اثرگذاری منفی در جامعه محور قانون گذاراسلامی قرار گرفته است اگر از تاثیر مخرب آن بر امنیت شخصی و جسمانی بر افراد بگذریم جامعه نیز در برخورد با درگیری و نزاع امنیت روانی و اجتماعی خود را بر باد رفته میداند اما نزاع دسته جمعی از جمله اقسام درگیری و نزاع هایی هست که در جامعه ی ایرانی به ویژه اجتماعات عشیره ای متداول است . گاه تمسخر و توهين به باورها و عقايد ديگران به درگيري‌هاي قبيله‌اي مي‌انجامد. تعصب كوركورانه نسبت به قوم و قبيله نيز به علل فرهنگي افزوده مي‌گردد، درگيري، گاه ريشه در باورها و عقايد مذهبي و غير مذهبي دارد. درگيري دسته‌جمعي، از جرايم شايع در مناطق حاشيه‌اي است؛ زيرا ساكنين اين مناطق معمولا مهاجران روستاها و ايل‌ها هستند و در مواردي، به سبب درگيري‌هاي جزئي حادث شده بين دو نفر – حتي ميان كودكان- نزاعهاي دسته جمعي شديدي اتفاق مي‌افتد كه معمولاً منجر به كشته يا زخمي شدن عده‌اي از طرفين تنازع مي‌شود. در دلفان، اين باور غلط رايج است كه پسر اجاق خانه است «جامعه‌اي كه پسر، بيشتر از دختر توليد مي‌كند به گونه اي تناقض آميز براي همسر گزيني به جنگ متوسل مي شود»(بيتس،1387).
نزاع بطور اعم وصورت جمعی آن بطور اخص در هر جامعه ای همیشه بعنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح بوده است و در صورتیکه عمومیت پیدا نموده و موجبات جریحه دار شدن افکار عمومی گردد بعنوان یک جرم از لحاظ جامعه شناختی بدان پرداخته می شود. کما اینکه طبق قانون مجازات اسلامی هر گونه درگیری و نزاع جمعی از لحاظ قانونی جرم بوده وطبق  ماده 615 – هرگاه عده اي با يكديگر منازعه نمايند هريك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات محكوم ميشوند (گلدوزیان،1383).
 در این تحقيق مساله نزاع جمعی بعنوان یک واقعبت اجتماعی بصورت فراتحليل مورد کاووش قرار گرفته و به عوامل موثر بر شکل گیری و همچنین دلایل استمرار بخش آن پرداخته شده است. هدف از فراتحلیل این است که چگونه می توان نتایج پژوهش های انجام شده و نظریه های صورت بندی شده را درعمل به کار برد. رویکردی که با ادغام و ترکیب پژوهش ها تحت عنوان فراتحلیل توجه دارد، چیزی بیش از تحلیل داده ها است . در اين تحقيق 7 تحقيق زير براي تحليل انتخاب شدند.
1. بررسي عوامل مؤثر بر تمايلات بالقوه به نزا عهاي دسته جمعي در شهرستان خدابنده،1390
2. بررسی اختلافات و نزاع های جمعی و عوامل موثر در پیشگیری و کنترل آن در استان چهار محال و بختیاری،1382
3. بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر ميزان گرايش به نزاع دسته جمعي (مورد مطالعه شهر اهواز)، 1388
4. تبيين جامعه شناختي ميزان گرايش به نزاع دسته جمعي در استان ايلام، 1386
5. ميزان گرايش به نزاع جمعى در ميان مردان 15 تا 65 سال شهرستان بويراحمد و عوامل مؤثر بر آن 1389
6. مطالعه رابطه عوامل فرهنگى اجتماعى با نزاعهاى دسته جمعى، قومى و قبيله اى در شهرستان لردگان، 1388
7. ریشه یابی نزاع های دسته جمعی(مرود مطالعه روستاهای کویچ وافشرد از توابع بخش خواجه در استان آذربایجان شرقی)، 1388
در مجموع تحقيق حاضر بدنبال پاسخگوئي به سوال هاي اصلي زير می باشد:
كدام عوامل بيشترين تاثير را بر روي نزاع دسته جمعي دارد؟
توزيع متغيرها در تحقيقات مورد بررسي به چه شكلي مي باشد؟
رابطه بين اندازه اثر تحقيقات صورت گرفته چگونه است؟
ميانگين اندازه اثر در پ‍ژوهشهاي صورت يافته چگونه است؟
1-3 ضرورت انجام تحقیق
نزاع دسته جمعی به عنوان یکی از مسائل اجتماعی نه تنها متاثر از جنبه های مختلف حیات بشری است بلکه بر آنها تاثیر گذار خواهد بود. این امر یکی از معضلات جامعه است که به ویژه در مناطق ایلی و عشیره ای به صورت جدید تر مطرح است. بسیاری از این نزاع ها موجب مرگ و مجروح شدن افراد زیادی شده است و مشکلات عدیده اجتماعی، روانی و اقتصادی را به وجود آورده است. هرگاه در نزاع های دسته جمعی از سلاح گرم نیز استفاده شود، آمار تلفات اعم از کشته و مجروح افزایش میابد. با ریشه یابی این معضل می توان زمینه ی لازم را برای برنامه ریزی و کنترل آن فراهم کرد( بصیری، ١٣٨٧: ١٢٤). از سوی دیگر “خشونت، رفتاري است كه براي آسيب رساندن به ديگري، از كسي سر مي‌زند و دامنه‌ي آن، از تحقير و توهين، تجاوز و ضرب و جرح تا تخريب اموال و دارايي طرف مقابل و قتل اوگسترده است، خشونت، رفتاري است كه در همه جا مشاهده شده و بر قربانيان آن روز به روز افزوده مي‌گردد و موجب اضطراب مردم و احساس ناامني آن‌ها به ويژه گروه‌هاي آسيب پذير جامعه، مانند: كودكان، سالخوردگان، زنان و گروه هاي اقليت كه قربانيان ستم پذيري و نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي‌اند شده است». (صديق سروستاني، 1385). سي رايت ميلز در اثر ارزنده خود، پيمان جامعه شناسي، يكي از نخستين و گسترده‌ترين تعاريف از مسئله اجتماعي را عرضه مي‌كند؛ وي قوياً استدلال مي‌كند كه وقتي مشكلي در تعداد وسيعي از مردم، تأثير دارد بايد به ماوراي افراد و از اين رو به ساختار اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه نظر افكنيم(مجموعه مقالات آسيب‌هاي اجتماعي ايران، 1383).
معمولا نزاع دسته جمعی علاوه بر ایجاد فضایی آکنده از خشم و نفرت و کدر کردن روابط انسانی، امنیت انسان را هم از جنبه های مختلف تهدید میکند و به نوعی انسجام جامعه را با مشکل روبرو می سازد. اهمیت موضوع در این است که با توجه به مقایسه آمار جرایم در استان مسئله نزاع دسته جمعی به عنوان یکی از مهم ترین معضلات اجتماعی استان مطرح بوده است طبق اطلاعات به دست آمده بعد از سرقت و مواد مخدر، نزاع دسته جمعی به عنوان سومین اولویت در بحث آسیب های اجتماعی در استان کرمانشاه مطرح است که نیازمند تحقیق و کار عملی برای رفع آن است. بنابراین شواهد و مدارک تحقیق در این زمینه ضروری به نظر میرسد و با توجه به آنکه نزاع دسته جمعی از مسایلی است که معمولا ذهن و وقت مسئولان امنیتی و سیاسی استان را به خود مشغول کرده است قطعا ریشه یابی این معضل و شناسایی مکانیسم های نزاع جمعی و عوامل مستور کننده آن زمینه لازم را برای برنامه ریزی و تسهیل کنترل آن فراهم می آورد به طوری که با شناخت عوامل موثر بر نزاع می توان در جهت رفع مکانیسم های این مسئله بسترهای لازم و مناسب را به منظور حداقل کردن آن فراهم آورد.
از طرفی دیگر قرآن گریم نیز نزاع قبيله‌اي و درگيري دسته جمعي، موضوعي است اجتماعي که خداوند تبارك و تعالي در قرآن مجيد، درباره‌ي آن مي‌فرمايند: “«از خدا و فرستاده‌اش پيروي كنيد و نزاع نكنيد؛ زيرا سست مي‌شويد و شكوه و جلالت شما از ميان مي‌رود” (انفال /4). بنابراين لازم است مساله نزاع دسته جمعی به عنوان پدیده جامعه شناختی مورد بررسی،کنکاش و مداقه قرار بگیرد.
1-4 اهداف تحقیق
مقایسه عوامل تاثیرگذار در نزاع های دسته جمعی
تعیین اندازه اثر عوامل موثر در نزاع دسته جمعی
مقایسه اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده از لحاظ جنسیت، سن،تحصیلات و پايگاه اجتماعي و اقتصادی پاسخگویان
1-5 فرضیه های تحقیق
بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با سن پاسخگویان رابطه معناداری وجود دارد.
بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با جنسیت رابطه معناداری وجود دارد.
بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با عوامل مختلف نزاع دسته جمعی رابطه معناداری وجود دارد.
بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با سطح تحصیلات رابطه معناداری وجود دارد.
بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با پایگاه اجتماعی-اقتصادی پاسخگویان رابطه معناداری وجود دارد.
فصـل دوم
پیشینه و ادبیات تحقیق
2-1 پیشینه تحقیق
2-1-1 مطالعات داخلی پیرامون تحقیق
آنچه كه تا به حال آورده شد، مباني نظري تبيين گر موضوع مورد بررسي (گرايش به نزاع )بوده است، به همين خاطر براي تأ ييد مباني نظري، از نتايج تحقيقاتي مختلفي نيز به شرح زير استفاده مي گردد:
تي وان 1 و دري بارگ2 در ارتباط با تبيين هاي جامعه شناختي بزهكاري از 50 دانش آموز بزهكار خواستند تا به زبان خودشان علت رفتارهاي بزهكارانه خود نظير دعوا، آسيب رساني به اموال عمومي، دزد ي هاي كوچك، فرار از مدرسه و استفاده از مواد مخدر را توضيح دهند، نتايج حاصله نشان داد كه پاسخ هاي آنان به طرز قابل توجهي با نظريه كنترل اجتماعي قابل تفسير بودند.
تحقيقي با عنوان تحليلي بر تنش هاي قومي در ايران ) توسط دكتر پورافكاري( انجام گرفته است . نتايج اين تحقيق نشان مي دهد مواردي چون تعصبات قومي و …در ايجاد و بروز تنش هاي قومي مؤثر بوده اند.
ساك3(1977) براساس تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده است كه والديني كه‌ سابقه زنداني شدن داشته اند، در مقايسه با والديني كه سابقه حبس نداشته اند، داراي فرزنداني با محكوميت هاي جزايي بوده اند.
مك كرد4(1977) نيز مشابه با نتايج تحقيقات قبل به اين نتيجه رسيده بود كه فرزندان داراي والدين با محكوميت هاي جزايي، مستعد انجام اعمال خلاف هنجارهاي رايج جامعه نظير مستی ، خشونت و يا سرقت خواهند بود(لوناردو،2008).
نتايج تحقيقات لوناردو5 نشان مي دهد كه مكانيسم هاي يادگير ي اجتماعي كه معمولاً شبكه هاي اجتماعي نظير دوستان، والدين و … مي باشند، د ر اقدام به رفتارهاي ناهنجار تأثير دارند. همچنين در اين ميان، تأثير والدين كم مسئوليت پذير در ارتكاب به اعمال نابهنجار فرزندانشان، بيشتر از بقيه متغيرهاست.
در كل با مرور نظريه ها و تحقيقات پيشين انجام يافته پيرا مون موضوع مورد مطالعه اين نتيجه به دست مي آيد كه در تبيين هر پديده اجتماعي از جمله گرايش به نزاع هاي دسته جمعي نمي توان تنها به يك عامل نظير كنترل اجتماعي اكتفا كرد، بلكه بايستي عوامل ديگر نيز مد نظر قرار گيرند . به عنوان مثال ، بر طبق تحقيقات فارينقتون و ديگران ، هرچند كنترل والدين در كا هش گرايش فرزندانشان به رفتارهاي ناهنجار تأثيرگذار است، اما كافي نيست، بنابراين بايستي موارد ديگري نيزمورد توجه قرار گيرند )فارينگتون و همكاران،1996).
ریشه یابی نزاع دسته جمعی(مورد مطالعه روستاهای کویچ و افشرد از توابع بخش خواجه در استان آذربایجان شرقی)- دکتر هوشنگ نائینی و تقی جسورخواجه، 1388، دانشگاه تهران
در این تحقیق با مطالعه موردی دو روستا نشان داده شده که در جایی که گروهای اجتماعی متمایز وجود دارد و مبارزه آنها برای کسب قدرت و منابع کمیاب(آب و زمین) در بروز نزاع های دسته جمعی نقش تعیین کننده دارد. از سوی دیگر در جایی دیگر که مبتنی بر نظام خویشاوندی نسبتاً یکپارچه ای است و گروه بندی های متمایز اجتماعی شکل نگرفته است نزاع دسته جمعی به وقوع نمی پیوندد.
عبدالهی و چلبی در سال ۱۳۸۲ در تحقیقی نزاع های جمعی در استان لرستان را مورد بررسی قرار دادند. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق پیمایشی تحلیل محتوا و اسنادی بوده است. جامعه آماری پژوهش جامعه عشایری

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment