پایان نامه ارشد رایگان درمورد آموزش زبان، محدودیت ها، پیش دبستانی

زبان مادری توانایی آموزش زبان دیگر را نیز دارند و باید از این توانایی استفاده کرد .
نتیجه گیری
– با توجه به نظرات عنوان شده ، بهترین سن برای آغاز آموزش زبان ، سن 5 و 6 سالگی می باشد زیرا در این سنین پایه های زبان مادری شکل گرفته و کودک توانایی ادراک زبان جدید را نیز دارد .
روش تدریس مناسب برای آموزش زبان انگلیسی و عربی به کودکان پیش از دبستان
خلاصه ی نظرات
– فعالیت های بازی محور
– براساس نوع برنامه باید روش تدریس مناسب انتخاب کرد .
– استفاده از فنآوری های جدید رایانه ای
– استفاده از داستان
– نمایش فیلم
نتیجه گیری
روش تدریس باید متناسب با سن کودکان و شامل فعالیت های بازی محور باشد و با استفاده از منابع گوناگون بصورت ترکیبی انجام گیرد .
5.3. محدودیت های پژوهش :
انجام هر پژوهشی در عمل و هنگام اجرا با محدودیت هایی مواجه می شود که برخی از آنها قبل از اجرای پژوهش قابل پیش بینی اند و برخی نیز قابل پیش بینی نیستند . پژوهش حاضر نیز از قاعده ی کلی مستثنی نبوده و در مسیر اجرا با محدودیت هایی برخورد کردیم .
یکی از محدودیت های اصلی در اجرای پژوهش ، عدم همکاری مربیان پیش از دبستانی برای انجام مصاحبه های ساختار یافته بود . با توجه به عدم آشنایی مربیان پیش از دبستانی با پژوهش های کیفی و ابزار جمع آوری اطلاعات در اینگونه پژوهش ها ، روند اجرای پژوهش را با مشکلاتی مواجه کرد .
محدودیت دیگری که در این پژوهش با آن مواجه بودیم ، تجزیه و تحلیل مصاحبه های ساختار یافته بود . یافتن فرد ماهر در اجرای تجزیه و تحلیل مصاحبه ها محدودیت جدی در اجرای پژوهش بوجود آورد . از طرفی روند اجرای پژوهش را نیز با تأخیر روبرو کرد .
5.4. پیشنهادات :
برای مطالعه ی بیشتر و اعتبارسنجی داده های بدست آمده ، نظرات والدین و مربیان در مدارس دولتی و خصوصی را مورد بررسی قرار داده و با هم مقایسه شوند . همچنین مطالعات با طراحی ترکیبی را می توان برای بدست آوردن پاسخ های جزئی تر از والدین و مربیان درباره ی موضوع آموزش زبان خارجی در دوره ی پیش از دبستانی اجرا کرد . موضوعات زیر برای محققین علاقمند به این حوزه پیشنهاد می شود :
ارایه ی الگوی یک مرکز پیش دبستانی دو زبانه براساس نظر متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و مربیان پیش دبستانی
بیان اثرات جانبی متأثر از آموزش زبان خارجی به کودکان پیش دبستانی براساس نظر متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و مربیان پیش از دبستان
6. منابع و مآخذ
6.1. منابع فارسی
1. ارونسون، الیور.(1392). روانشناسی اجتماعی، ترجمه حسین شكركن،انتشارات رشد
2. استاینبرگ،دنی . 1393،روانشناسی زبان . ترجمه ی ارسلان گلفان . تهران . انتشارات سمت .
3. السون،متیو ؛ هرگنهان،بی آر . 1392 . نظریه های یادگیری . ترجمه ی علی اکبر سیف . تهران . انتشارات سمت
4. باهنر،ناصر(1393):آموزش مفاهیم دینی همگام با روان‏شناسی رشد،تهران، شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلغات اسلامی.
5. بی‏ریا و همکاران(1393):روان‏شناس رشد بانگرش به منابع اسلامی،تهران، انتشارات سمت
6. ستوده، امیررضا.(1391). پا به پای آفتاب، انتشارات فرهنگ و هنر
7. ابن حنبل، مسند

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment