پایان نامه ارشد رایگان درمورد آموزش زبان، زبان خارجی، آموزش زبان انگلیسی

روش برای آموزش در دوره ی پیش از دبستان ، روش ترکیبی است . روشی که در آن از مجموعه ای از روش های تدریس شامل بازی ، آهنگ و ترانه ، لوحه و تصویر و فنآوری های رایانه ای استفاده می شود . روش ترکیبی باعث جذابیت تدریس و ماندگاری آموزش می شود (فاطمی راد،1391) .
نمودار 3. خلاصه نظرات شرکت کنندگان درباره ی ضرورت آموزش زبان خارجی در دوره ی پیش از دبستان
نمودار 4. خلاصه نظرات شرکت کنندگان درباره ی سن مناسب برای آغاز آموزش زبان خارجی
نمودار 5. خلاصه نظرات شرکت کنندگان درباره ی روش مناسب برای آموزش زبان خارجی به کودکان پیش از دبستان
فصل پنجم :
بحث و نتیجه گیری
5.1. بحث و گفتگو
آموزش زبان خارجی در دوره ی پیش از دبستانی حیاتی بنظر می رسد و مطالعات بسیاری وجود دارد که اهمیت این موضوع را نشان می دهد (کرین،2005 ؛ پنفیلد و رابرتز،1959 ؛ جانسون و نیوپورت،1989 ؛ گرسوی،2011 ؛ کراشن ، اسفرلازا ، فلدمن و فتمن،1976 ؛ کراشن،1982) . کراشن و دوستانش (1976) دریافتند که کودکان نسبت به بزرگسالان در روش یادگیری زبان خارجی ، مستقلانه تر رفتار می کنند . یادگیری زبان خارجی ، موضوع مهمی است ولی نقطه ی شروع یادگیری زبان خارجی یا زبان دوم ، متأثر از سن40 است (آبلو کونته سی،2009) .
قضیه ی دوره ی حساس41 ، یکی از بحث های مهم در آموزش زبان خارجی است . این موضوع نخست بوسیله ی پنفیلد و رابرتز (1959) مطرح شد و آنها بیان کردند که در طول این دوره ی حساس که عمدتاً قبل از بلوغ رخ میدهد ، افراد زبان مادری و زبان های دیگر را می توانند بیاموزند ، ولی اگر آنها نتوانند پیشرفت کنند ، این یعنی که مشکل زبان شناختی دارند . زمانیکه دوره ی حساس پایان یابد ، یادگیری زبان خارجی کار آسانی نیست (جانسون و نیوپورت،1989) . گرسوی (2011) می گوید فرآیند تحصیل زبان باید قبل از بلوغ تکمیل گردد ، به همین دلیل پیشنهاد می کند که زبان باید در این دوره بطور کامل تکمیل گردد .
بطور مشابه ، بونگارتز (2005) ادعا می کند که پیشرفت در تلفظ کلمات مانند مردم بومی ممکن نیست اگر فرد یادگیری زبان خارجی یا زبان دوم را بعد از بلوغ آغاز کند . لیتل وود (1988) می گوید که دوره ای وجود دارد که یادگیری زبان در آن به سهولت انجام می گیرد و آن هم تا دوره ی بلوغ است . کودکانی که قبل از 12-11 سالگی شروع به یادگیری زبان می کنند ، مزایایی دارند که با احتمال بیشتری زبان خارجی را مانند مردم بومی یاد بگیرند و با لهجه ی بومی صحبت کنند (پینتر ، 2006) .
اهمیت آموزش زبان خارجی ، یک موضوع و مسئله ی جهانی42 است که بسیاری از کشورهای جهان درگیر پژوهش و پژوهش درباره ی جنبه های مختلف آن هستند . اما با این وجود همچنان جنبه هایی از این موضوع ، مورد غفلت واقع شده است و در مورد آن پژوهش چندانی صورت نگرفته است .
مطابق با یافته های برستال ، جمیسون ، کوهن و هارگرویوس (1974) کودکان نسبت به یادگیری زبان خارجی ، جهت گیری منفی ندارند و قواعد زبانی برای آنها مانعی در یادگیری زبان نیست . مک داناف (1989) ادعا می کند که کودکان بهترین مثال یادگیری زبان هستند و توضیح می دهد که ابزار تحصیل زبان چامسکی که در مغز انسان وجود دارد ، یادگیری رایگان زبان را فراهم می کند . کراشن و ترل (1983) ، ابزار تحصیل زبان را به عنوان فرضیه ی فیلتر43 مؤثر می خواند و ادعا می کند بعد از بلوغ ، فیلتر مؤثر شروع به کار می کند و یادگیری زبان را محدود می سازد . این زنجیره های محدود کننده برای کوکان وجود ندارد .
اِلیس (2008) بیان می کند که شیوه های آموزش زبان خارجی برای بزرگسالان و کودکان کاملاً متفاوت از یکدیگر است ، ضروری است که برنامه های مناسبی با رویکردها ، روش ها یا فنون مناسب برای بزرگسالان و کودکان بطور مجزا فراهم آورده شود .
آموزش زبان خارجی به کودکان در تمام جهان بسرعت در حال رشد است . آموزش از سنین خیلی پایین ، اگر با روش خوبی همراه شود ، یک مزیت است. رشد زبانی در سال های اولیه سریع است و برای سطح آغازین در آموزش زبان خارجی ، بسیار مفید و ضروری است (ریچاردز و راجرز ، 2001) .
لذا با توجه به اهمیت موضوع پژوهش بر آن شدیم تا از منظری متفاوت به این موضوع بنگریم و کار علمی و پژوهشی خود را انجام دهیم . از این رو به بررسی و طبقه بندی نظرات متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و مربیان پیش از دبستانی درباره ی ضرورت ، سن مناسب برای آغاز ، و روش تدریس مناسب برای آموزش زبان پرداختیم . از جمله مهمترین عوامل انسانی دخیل در دوره ی پیش از دبستانی ، کارشناسان ، متخصصان و مربیان پیش از دبستانی هستند ، بنابراین نظراتشان درباره ی هر موضوع مطروحه در این دوره و همچنین آموزش زبان خارجی در آموزش و پرورش پیش از دبستانی بسیار مهم واثرگذار است .
برای انجام پژوهش از روش کیفی – توصیفی بهره گرفتیم .
مطالعاتی وجود دارد که بر نظرات و انتظارات والدین ، کارشناسان و متخصصان تربیتی از آموزش و پرورش پیش از دبستانی در سراسر جهان (آکپال،2000 ؛ اینارسودوتیر،2010 ؛ لالومی-ویدالی،2006 ؛ پتری و هالووی،2006 ؛ ویکارت،2000) و نیز ترکیه (آکتاز آماز،2002 ؛ کیلدان،2012 ؛ اوزن،2008 ؛ سوینک،2006 ؛ سیفولاهوگولاری،2012 ؛ توکوچ،2007) تمرکز داشته اند . مطالعات انجام شده بیشتر در چارچوب محدود مورد بررسی قرار گرفته ، و از بررسی آنها می توان دریافت که این مطالعات کمّی بوده و شرکت کنندگان عموماً از مدارس خاص و ویژه انتخاب شده بودند . این مطالعه بدلیل کیفی بودن و اینکه شرکت کنندگان آن از پیش از دبستانی های خصوصی و دولتی انتخاب شده اند ، حائز اهمیت است . بنابراین این ویژگی ها در مطالعه ی حاضر ، شکاف موجود در پیشینه ی پژوهش را پر می کند .
معرفی آموزش زبان خارجی در مؤسسات پیش از دبستانی به ریشه های منطقی و عقلانی این قضیه مربوط می شود . آنهایی که از رشد استقبال می کنند ادعا می کنند که آغاز آموزش زبان خارجی هر چه زودتر باشد ، فراگیر را قادر می سازد تا به کارآیی بالاتری در زبان خارجی رسیده و آگاهی خود از زبان مادریش را نیز ارتقا دهد ( ترجیحاً قبل از هفت سالگی ) . مخالفان در مقابل معتقدند که تغییر در سیاست دولت ها دراین زمینه باعث آسیب رسیدن به یادگیری و تسلط بر زبان مادری کودک و در کل مهارت های شناختی او می شود (سلبی ، 2006 ؛ دمیرکان ،2006 ) .
از طرفی در آیات و روایات دینی نیز بر این امر تأکید فراوانی شده است . پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس به فرزند خود قرآن را آموزش دهد، خداوند گردنبندى به گردن او آويزد كه در روز قيامت همگان از آن شگفت زده شوند .44
امام على عليه السلام : از جمله حقوق فرزند بر پدر، اين است كه نامى نيكو بر او بنهد و نيكو تربيتش كند و قرآن را به او بياموزد.45
از این رو برای انجام پژوهش ، سه جامعه ی آماری از متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و مربیان پیش از دبستانی را تعریف کردیم . و با استفاده از روش های آماری پژوهش کیفی ، به انتخاب نمونه ی آماری پرداختیم . برای تکمیل بحث پژوهش ، مصاحبه ای نیز با یکی از اساتید حوزه ی علمیه صورت گرفت تا موضوع پژوهش از منظر آیات و روایات دینی نیز بطور کامل مورد بررسی قرار گیرد .
برای جمع آوری داده ها نیز از مصاحبه ی ساختار یافته استفاده کردیم . مصاحبه ها با کمک استاد راهنما تهیه و تدوین شد و در اختیار شرکت کنندگان در پژوهش قرار گرفت .
مصاحبه ها بعد از انجام ، جمع آوری و پاک نویس شد . سپس با استفاده از الگو کدگذاری شد . نظرات در سه طبقه دسته بندی شد و نظراتی که در این طبقات نمی گنجید نیز در طبقه ی متمم قرار گرفت .
کودکان مجهز به یادگیری چندین زبان هستند و یادگیری زبان دوم به رشد ذهنی46 آنها کمک می کند .
در حالیکه بیان می شود آموزش زبان خارجی باید تاحد ممکن زود شروع شود و مطالعات پژوهشی ، اثربخشی این امر را در سن سه سالگی نشان داده است ، یکی از شرکت کنندگان در مصاحبه ی ساختار یافته ادعا می کند که آموزش زبان خارجی باید در مدارس ابتدائی شروع شود زیرا کودک باید ابتدا با دستور زبان خودش آشنا شود .
سؤال درباره ی مربیان پیش از دبستانی اگر چه در بین سؤالات پژوهش ما جایی نداشت اما اکثر شرکت کنندگان در مصاحبه ی ساختار یافته ، پیرامون مربیان پیش از دبستانی و ویژگی های آنها برای تدریس و اهمیت آنها در تعامل با کودکان نکاتی را در مصاحبه ها عنوان کردند .
اکثر قریب به اتفاق شرکت کنندگان اعتقاد داشتند که مربیان زبان پیش از دبستانی باید بطور ویژه برای این گروه سنی آموزش ببیند .
فعالیت های بازی محور در معرفی زبان جدید به کودکان باید پیاده سازی شوند .
در مورد روش تدریس مناسب نیز بیشتر شرکت کنندگان بر استفاده از ترکیبی از روش های کودک محور شامل بازی ، ترانه و آهنگ ، استفاده از عکس و تصویر و فنآوری های رایانه ای تأکید داشتند .
5.2. نتیجه گیری :
از یافته های پژوهش نتیجه می گیریم که آموزش زبان انگلیسی و عربی به کودکان پیش از دبستان با توجه به اثرات مثبت فراوانی که از آن مترتب است ، یک امر ضروری و لازم است که باید مورد توجه خانواده ها و مسئولان آموزشی کشورمان قرار گیرد و آموزش زبان را از سنین پایین تر آغاز کنند و آن را جدی بگیرند تا برای کودکانشان مثمر ثمر واقع شود .
از یافته های پژوهش حاضر نتیجه می گیریم که بهترین سن برای آغاز آموزش زبان انگلیسی و عربی ، سنین 6-5 سالگی است . سنینی که در آن کودک به زبان مادری خود تسلط پیدا کرده و می تواند زبان دوم را نیز به سهولت زبان اول یاد بگیرد . با توجه به اینکه سنین 6-5 سالگی ، سن پیش از دبستان است و همچنین با توجه به غیر رسمی بودن آموزش در این دوره در کشور ما ، به مسئولان وزارت آموزش و پرورش توصیه می شود تا با توجه به اهمیت این دوره ، زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مناسب و هدفمندی برای این دوره بریزند و به آموزش زبان انگلیسی و عربی در این دوره اهمیت کافی بدهند و چارچوبی برای آموزش این دو زبان در نظر بگیرند .
برای این منظور نیز توصیه می شود تا وزارت آموزش و پرورش ، این دوره را به آموزش رسمی اضافه کند و معلمان دوره دیده ای را نیز به استخدام در آورد تا در این مراکز به فعالیت بپردازند .
معلمانی آشنا به روش های تدریس در این دوره ، بطوریکه بتوانند مؤثراز زبان انگلیسی و عربی استفاده کنند و برای این کار نیز از روش های مختلف تدریس مانند شعر ، داستان ، آهنگ و سرود ، رایانه و… در تدریس استفاده کنند و محیط آموزش را برای کودکان جذاب و عمق یادگیری دانش آموزان را بیفزاید و یادگیری آنها را به محیط خارج از کلاس توسعه دهد .
خلاصه ی نظرات شرکت کنندگان و نتیجه گیری حاصل از آن را در جدول زیر آورده ایم .
جدول 7. خلاصه ی نظرات شرکت کنندگان درباره ی سؤالات پژوهش
ضرورت آموزش زبان انگلیسی و عربی به کودکان پیش از دبستان
خلاصه ی نظرات
– داشتن تأثیر مثبت بر رشد کودکان در جنبه های مختلف
– مجهز بودن کودکان به یادگیری چندین زبان
– یادگیری زبان ، ظرفیت ذهنی کودکان را گسترش می دهد .
– یادگیری زبان دوم باعث فعال شدن ذهن می شود .
نتیجه گیری
– با توجه به ویژگی هایی که برای آموزش زبان بیان می شود ، آموزش در این سن ضروری و مفید است .
سن مناب برای آغاز آموزش زبان انگلیسی و عربی به کودکان پیش از دبستان
خلاصه ی نظرات
– برخی سن 7 سالگی را مناسب می دانستند زیرا در این سنین رشد زبانی اولیه تقریباً کامل شده است .
– 5 سالگی ، زیرا کودکان به اندازه ی کافی برای یادگیری زبان دوم ادراک دارند .
– 3 سالگی ، زیرا کودکان بعد از آمورختن

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment