پایان نامه ارشد رایگان درمورد آموزش زبان، زبان خارجی، آموزش زبان انگلیسی

روش برای آموزش در دوره ی پیش از دبستان ، روش ترکیبی است . روشی که در آن از مجموعه ای از روش های تدریس شامل بازی ، آهنگ و ترانه ، لوحه و تصویر و فنآوری های رایانه ای استفاده می شود . روش ترکیبی باعث جذابیت تدریس و ماندگاری آموزش می شود (فاطمی راد،1391) .
نمودار 3. خلاصه نظرات شرکت کنندگان درباره ی ضرورت آموزش زبان خارجی در دوره ی پیش از دبستان
نمودار 4. خلاصه نظرات شرکت کنندگان درباره ی سن مناسب برای آغاز آموزش زبان خارجی
نمودار 5. خلاصه نظرات شرکت کنندگان درباره ی روش مناسب برای آموزش زبان خارجی به کودکان پیش از دبستان
فصل پنجم :
بحث و نتیجه گیری
5.1. بحث و گفتگو
آموزش زبان خارجی در دوره ی پیش از دبستانی حیاتی بنظر می رسد و مطالعات بسیاری وجود دارد که اهمیت این موضوع را نشان می دهد (کرین،2005 ؛ پنفیلد و رابرتز،1959 ؛ جانسون و نیوپورت،1989 ؛ گرسوی،2011 ؛ کراشن ، اسفرلازا ، فلدمن و فتمن،1976 ؛ کراشن،1982) . کراشن و دوستانش (1976) دریافتند که کودکان نسبت به بزرگسالان در روش یادگیری زبان خارجی ، مستقلانه تر رفتار می کنند . یادگیری زبان خارجی ، موضوع مهمی است ولی نقطه ی شروع یادگیری زبان خارجی یا زبان دوم ، متأثر از سن40 است (آبلو کونته سی،2009) .
قضیه ی دوره ی حساس41 ، یکی از بحث های مهم در آموزش زبان خارجی است . این موضوع نخست بوسیله ی پنفیلد و رابرتز (1959) مطرح شد و آنها بیان کردند که در طول این دوره ی حساس که عمدتاً قبل از بلوغ رخ میدهد ، افراد زبان مادری و زبان های دیگر را می توانند بیاموزند ، ولی اگر آنها نتوانند پیشرفت کنند ، این یعنی که مشکل زبان شناختی دارند . زمانیکه دوره ی حساس پایان یابد ، یادگیری زبان خارجی کار آسانی نیست (جانسون و نیوپورت،1989) . گرسوی (2011) می گوید فرآیند تحصیل زبان باید قبل از بلوغ تکمیل گردد ، به همین دلیل پیشنهاد می کند که زبان باید در این دوره بطور کامل تکمیل گردد .
بطور مشابه ، بونگارتز (2005) ادعا می کند که پیشرفت در تلفظ کلمات مانند مردم بومی ممکن نیست اگر فرد یادگیری زبان خارجی یا زبان دوم را بعد از بلوغ آغاز کند . لیتل وود (1988) می گوید که دوره ای وجود دارد که یادگیری زبان در آن به سهولت انجام می گیرد و آن هم تا دوره ی بلوغ است . کودکانی که قبل از 12-11 سالگی شروع به یادگیری زبان می کنند ، مزایایی دارند که با احتمال بیشتری زبان خارجی را مانند مردم بومی یاد بگیرند و با لهجه ی بومی صحبت کنند (پینتر ، 2006) .
اهمیت آموزش زبان خارجی ، یک موضوع و مسئله ی جهانی42 است که بسیاری از کشورهای جهان درگیر پژوهش و پژوهش درباره ی جنبه های مختلف آن هستند . اما با این وجود همچنان جنبه هایی از این موضوع ، مورد غفلت واقع شده است و در مورد آن پژوهش چندانی صورت نگرفته است .
مطابق با یافته های برستال ، جمیسون ، کوهن و هارگرویوس (1974) کودکان نسبت به یادگیری زبان خارجی ، جهت گیری منفی ندارند و قواعد زبانی برای آنها مانعی در یادگیری زبان نیست . مک داناف (1989) ادعا می کند که کودکان بهترین مثال یادگیری زبان هستند و توضیح می دهد که ابزار تحصیل زبان چامسکی که در مغز انسان وجود دارد ، یادگیری رایگان زبان را فراهم می کند . کراشن و ترل (1983) ، ابزار تحصیل زبان را به عنوان فرضیه ی فیلتر43 مؤثر می خواند و ادعا می کند بعد از بلوغ ، فیلتر مؤثر شروع به کار می کند و یادگیری زبان را محدود می سازد . این زنجیره های محدود کننده برای کوکان وجود ندارد .
اِلیس (2008) بیان می کند که شیوه های آموزش زبان خارجی برای بزرگسالان و کودکان کاملاً متفاوت از یکدیگر است ، ضروری است که برنامه های مناسبی با رویکردها ، روش ها یا فنون مناسب برای بزرگسالان و کودکان بطور مجزا فراهم آورده شود .
آموزش زبان خارجی به کودکان در تمام جهان بسرعت در حال رشد است . آموزش از سنین خیلی پایین ، اگر با روش خوبی همراه شود ، یک مزیت است. رشد زبانی در سال های اولیه سریع است و برای سطح آغازین در آموزش زبان خارجی ، بسیار مفید و ضروری است (ریچاردز و راجرز ، 2001) .
لذا با توجه به اهمیت موضوع پژوهش بر آن شدیم تا از منظری متفاوت به این موضوع بنگریم و کار علمی و پژوهشی خود را انجام دهیم . از این رو به بررسی و طبقه بندی نظرات متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و مربیان پیش از دبستانی درباره ی ضرورت ، سن مناسب برای آغاز ، و روش تدریس مناسب برای آموزش زبان پرداختیم . از جمله مهمترین عوامل انسانی دخیل در دوره ی پیش از دبستانی ، کارشناسان ، متخصصان و مربیان پیش از دبستانی هستند ، بنابراین نظراتشان درباره ی هر موضوع مطروحه در این دوره و همچنین آموزش زبان خارجی در آموزش و پرورش پیش از دبستانی بسیار مهم واثرگذار است .
برای انجام پژوهش از روش کیفی – توصیفی بهره گرفتیم .
مطالعاتی وجود دارد که بر نظرات و انتظارات والدین ، کارشناسان و متخصصان تربیتی از آموزش و پرورش پیش از دبستانی در سراسر جهان (آکپال،2000 ؛ اینارسودوتیر،2010 ؛ لالومی-ویدالی،2006 ؛ پتری و هالووی،2006 ؛ ویکارت،2000) و نیز ترکیه (آکتاز آماز،2002 ؛ کیلدان،2012 ؛ اوزن،2008 ؛ سوینک،2006 ؛ سیفولاهوگولاری،2012 ؛ توکوچ،2007) تمرکز داشته اند . مطالعات انجام شده بیشتر در چارچوب محدود مورد بررسی قرار گرفته ، و از بررسی آنها می توان دریافت که این مطالعات کمّی بوده و شرکت کنندگان عموماً از مدارس خاص و ویژه انتخاب شده بودند . این مطالعه بدلیل کیفی بودن و اینکه شرکت کنندگان آن از پیش از دبستانی های خصوصی و دولتی انتخاب شده اند ، حائز اهمیت است . بنابراین این ویژگی ها در مطالعه ی حاضر ، شکاف موجود در پیشینه ی پژوهش را پر می کند .
معرفی آموزش زبان خارجی در مؤسسات پیش از دبستانی به ریشه های منطقی و عقلانی این قضیه مربوط می شود . آنهایی که از رشد استقبال می کنند ادعا می کنند که آغاز آموزش زبان خارجی هر چه زودتر باشد ، فراگیر را قادر می سازد تا به کارآیی بالاتری در زبان خارجی رسیده و آگاهی خود از زبان مادریش را نیز ارتقا دهد ( ترجیحاً قبل از هفت سالگی ) . مخالفان در مقابل معتقدند که تغییر در سیاست دولت ها دراین زمینه باعث آسیب رسیدن به یادگیری و تسلط بر زبان مادری کودک و در کل مهارت های شناختی او می شود (سلبی ، 2006 ؛ دمیرکان ،2006 ) .
از طرفی در آیات و روایات دینی نیز بر این امر تأکید فراوانی شده است . پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس به فرزند خود قرآن را آموزش دهد، خداوند گردنبندى به گردن او آويزد كه در روز قيامت همگان از آن شگفت زده شوند .44
امام على عليه السلام : از جمله حقوق فرزند بر پدر، اين است كه نامى نيكو بر او بنهد و نيكو تربيتش كند و قرآن را به او بياموزد.45
از این رو برای انجام پژوهش ، سه جامعه ی آماری از متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و مربیان پیش از دبستانی را تعریف کردیم . و با استفاده از روش های آماری پژوهش کیفی ، به انتخاب نمونه ی آماری پرداختیم . برای تکمیل بحث پژوهش ، مصاحبه ای نیز با یکی از اساتید حوزه ی علمیه صورت گرفت تا موضوع پژوهش از منظر آیات و روایات دینی نیز بطور کامل مورد بررسی قرار گیرد .
برای جمع آوری داده ها نیز از مصاحبه ی ساختار یافته استفاده کردیم . مصاحبه ها با کمک استاد راهنما تهیه و تدوین شد و در اختیار شرکت کنندگان در پژوهش قرار گرفت .
مصاحبه ها بعد از انجام ، جمع آوری و پاک نویس شد . سپس با استفاده از الگو کدگذاری شد . نظرات در سه طبقه دسته بندی شد و نظراتی که در این طبقات نمی گنجید نیز در طبقه ی متمم قرار گرفت .
کودکان مجهز به یادگیری چندین زبان هستند و یادگیری زبان دوم به رشد ذهنی46 آنها کمک می کند .
در حالیکه بیان می شود آموزش زبان خارجی باید تاحد ممکن زود شروع شود و مطالعات پژوهشی ، اثربخشی این امر را در سن سه سالگی نشان داده است ، یکی از شرکت کنندگان در مصاحبه ی ساختار یافته ادعا می کند که آموزش زبان خارجی باید در مدارس ابتدائی شروع شود زیرا کودک باید ابتدا با دستور زبان خودش آشنا شود .
سؤال درباره ی مربیان پیش از دبستانی اگر چه در بین سؤالات پژوهش ما جایی نداشت اما اکثر شرکت کنندگان در مصاحبه ی ساختار یافته ، پیرامون مربیان پیش از دبستانی و ویژگی های آنها برای تدریس و اهمیت آنها در تعامل با کودکان نکاتی را در مصاحبه ها عنوان کردند .
اکثر قریب به اتفاق شرکت کنندگان اعتقاد داشتند که مربیان زبان پیش از دبستانی باید بطور ویژه برای این گروه سنی آموزش ببیند .
فعالیت های بازی محور در معرفی زبان جدید به کودکان باید پیاده سازی شوند .
در مورد روش تدریس مناسب نیز بیشتر شرکت کنندگان بر استفاده از ترکیبی از روش های کودک محور شامل بازی ، ترانه و آهنگ ، استفاده از عکس و تصویر و فنآوری های رایانه ای تأکید داشتند .
5.2. نتیجه گیری :
از یافته های پژوهش نتیجه می گیریم که آموزش زبان انگلیسی و عربی به کودکان پیش از دبستان با توجه به اثرات مثبت فراوانی که از آن مترتب است ، یک امر ضروری و لازم است که باید مورد توجه خانواده ها و مسئولان آموزشی کشورمان قرار گیرد و آموزش زبان را از سنین پایین تر آغاز کنند و آن را جدی بگیرند تا برای کودکانشان مثمر ثمر واقع شود .
از یافته های پژوهش حاضر نتیجه می گیریم که بهترین سن برای آغاز آموزش زبان انگلیسی و عربی ، سنین 6-5 سالگی است . سنینی که در آن کودک به زبان مادری خود تسلط پیدا کرده و می تواند زبان دوم را نیز به سهولت زبان اول یاد بگیرد . با توجه به اینکه سنین 6-5 سالگی ، سن پیش از دبستان است و همچنین با توجه به غیر رسمی بودن آموزش در این دوره در کشور ما ، به مسئولان وزارت آموزش و پرورش توصیه می شود تا با توجه به اهمیت این دوره ، زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مناسب و هدفمندی برای این دوره بریزند و به آموزش زبان انگلیسی و عربی در این دوره اهمیت کافی بدهند و چارچوبی برای آموزش این دو زبان در نظر بگیرند .
برای این منظور نیز توصیه می شود تا وزارت آموزش و پرورش ، این دوره را به آموزش رسمی اضافه کند و معلمان دوره دیده ای را نیز به استخدام در آورد تا در این مراکز به فعالیت بپردازند .
معلمانی آشنا به روش های تدریس در این دوره ، بطوریکه بتوانند مؤثراز زبان انگلیسی و عربی استفاده کنند و برای این کار نیز از روش های مختلف تدریس مانند شعر ، داستان ، آهنگ و سرود ، رایانه و… در تدریس استفاده کنند و محیط آموزش را برای کودکان جذاب و عمق یادگیری دانش آموزان را بیفزاید و یادگیری آنها را به محیط خارج از کلاس توسعه دهد .
خلاصه ی نظرات شرکت کنندگان و نتیجه گیری حاصل از آن را در جدول زیر آورده ایم .
جدول 7. خلاصه ی نظرات شرکت کنندگان درباره ی سؤالات پژوهش
ضرورت آموزش زبان انگلیسی و عربی به کودکان پیش از دبستان
خلاصه ی نظرات
– داشتن تأثیر مثبت بر رشد کودکان در جنبه های مختلف
– مجهز بودن کودکان به یادگیری چندین زبان
– یادگیری زبان ، ظرفیت ذهنی کودکان را گسترش می دهد .
– یادگیری زبان دوم باعث فعال شدن ذهن می شود .
نتیجه گیری
– با توجه به ویژگی هایی که برای آموزش زبان بیان می شود ، آموزش در این سن ضروری و مفید است .
سن مناب برای آغاز آموزش زبان انگلیسی و عربی به کودکان پیش از دبستان
خلاصه ی نظرات
– برخی سن 7 سالگی را مناسب می دانستند زیرا در این سنین رشد زبانی اولیه تقریباً کامل شده است .
– 5 سالگی ، زیرا کودکان به اندازه ی کافی برای یادگیری زبان دوم ادراک دارند .
– 3 سالگی ، زیرا کودکان بعد از آمورختن

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment