پایان نامه ارشد رایگان درمورد آموزش زبان، زبان خارجی، آیات و روایات

به انجام آن موظف بداند . تكالیف سنگین و زودهنگام و خارج از طاقت و توان كودك ممكن است صدمه ای جبران ناپذیر بر اعتقادات دینی و مذهبی او وارد آورد.
2.1.6. خصوصیات مربی قرآن کودکان
منظور از مربی قرآن کسی است که حفظ یا روخوانی قرآن را به کودکان آموزش می دهد. از آنجا که‌ یکی از ویژگی های شخصیتی کودکان تقلید از والدین و مربیان است، مربی قرآن می‌توانـد الگویی منـاسب برای کودکـان باشـد. بنـابراین کسـی که وظیفـه ی آموزش قـرآن را بـر عـهده دارد بایـد دارای ویژگی هایی باشـد که در ذیل به برخـی از آن‌هـا اشـاره می‌شـود.
2.1.7. ویژگی های ظاهری مربی قرآن
1 . ظاهر پاکیزه و مرتب: مربی قرآن باید در عین سادگی و رعایت پوشش های لازم اسلامی از ظاهری کاملاً آراسته و مرتب برخوردار باشد و تا آنجا که ممکن است لباس های با رنگ روشن استفاده کند و تناسب رنگ در لباس را نیز مورد توجه قرار دهد.
. 2 طرز صحبت کردن مربی: اگر مربی بتواند قرآن را با صدای زیبا برای کودکان تلاوت کند ، تأثیر بیشتری در علاقه مندی و جذب آنان به قرآن خواهد داشت . همچنین صدای مربی نیز باید مناسب باشد، نه خیلی بلند و نه خیلی آهسته، بلکه به گونه ای باشد که همه ی کودکان صدایش را بشنوند و صدا نباید به قدری باشد که باعث آزار آن ها شود.
3 . طرز نگاه کردن مربی : نگاه مربی باید توأم با مهربانی و عطوفت باشد و به هنگام آموزش قرآن به طور یکسان به همه ی بچه ها نگاه کند، زیرا کودکان بسیار حساسند و نگاه نکردن مربی به آنان را در واقع بی توجهی و علاقه نداشتن مربی به خود قلمداد خواهند کرد. نگاه مربی نباید به یک شخص خیره شود بلکه باید به تک تک کودکان باشد.
4 . استفاده از حرکت های دست و چهره : مربی قرآن به جای استفاده صرف از کلام می تواند متناسب با حرف‌ها و توضیحات خویش از مهارت های حرکتی دست و چهره در جایگاه خود استفاده کند تا کودکان از سخنان یکنواخت و مکرر مربی خسته نشوند.
2.1.8. ویژگی های درونی و اخلاقی مربی قرآن
.1راستگو باشد: بچه ها بسیار حساس و زیرک هستند و اگر از مربی سخن نادرست یا ناراست بشنوند اعتمادشان را به او از دست خواهند داد.
2. خوش قول باشد : اگر به کودکان وعده ای داد به آن عمل کند.
.3 مهربان و دلسوز باشد.
4. رازدار و امانت دار باشد : اگر کودکی با مربی خود درباره مطلبی که برای کودک حکم راز را دارد صحبت کند ، مربی باید به او قول بدهد که حرف ها و راز هایش را جایی افشا نخواهد کرد ، حتی اگر به نظر مربی سخن بی اهمیتی باشد.
5. ارزیاب وجود خود و کارها و گفتار خود باشد.
6. از صبر و شکیبایی بالایی برخوردار باشد .
2.2. نتیجه گیری :
آموزش زبان انگلیسی ، یکی از مسایل مبتلا به بسیاری از کشور های جهان است که در دهه های اخیر تبدیل به یک مسئله ی مهم در امر آموزش و پرورش شده است . در زمینه ی سن مناسب برای شروع آموزش زبان خارجی به کودکان دیدگاههای متفاوتی وجود دارد .
معرفی آموزش زبان خارجی در مؤسسات پیش از دبستان به ریشه های منطقی و عقلانی این قضیه مربوط می شود . آنهایی که از رشد استقبال می کنند ادعا می کنند که آغاز آموزش زبان خارجی هر چه زودتر باشد ، فراگیر را قادر می سازد تا به کارآیی بالاتری در زبان خارجی رسیده و آگاهی خود از زبان مادریش را نیز ارتقا دهد ( ترجیحاً قبل از هفت سالگی ) . مخالفان در مقابل معتقدند که تغییر در سیاست دولت دراین زمینه باعث آسیب رسیدن به یادگیری و تسلط بر زبان مادری کودک و در کل مهارت های شناختی او می شود (سلبی ، 2006 ؛ دمیرکان ،2006 ) .
نکته ی قابل توجه در سن مناسب برای شروع آموزش زبان انگلیسی به کودکان این است که اکثر محققان ، موافق شروع آموزش زبان از سنین قبل از 7 سالگی هستند و بر سن 5 سالگی اتفاق نظر دارند .
روش تدریس مناسب برای آموزش زبان به کودکان پیش از دبستان نیز از جمله عوامل مهم برای آموزش مؤثر است . در این زمینه بسیاری از محققان و مربیان پیش از دبستان تأکید بر روش های تدریس مرکب از آهنگ ، بازی ، هنر و نمایش به عنوان تکنیک های اصلی تدریس دارند .
استفاده از مربیان آموزش دیده نیز بسیار مورد توجه محققان بوده است . به راستی چه فردی و با چه ویژگی هایی باید به تدریس زبان انگلیسی در پیش از دبستان بپردازد ؟
در پاسخ به این سؤال از پژوهش هایی که از نظر گذشت می توان دریافت که تأکید محققان بر مربیان زبان انگلیسی می باشد که دوره های آموزش پیش از دبستان را گذرانده اند ، زیرا این افراد با توجه به تسلطی که به زبان دارند ، می توانند بطور مؤثرتر از زبان استفاده و تدریس کنند .
آموزش زبان عربی برای مسلمانان غیرعرب بسیار ضروری است . این نکته با توجه به تلفظ خاص حروف در زبان عربی بسیار اهمیت پیدا می کند ، چراکه با اشتباه کردن تلفظ یک حرف ، گاهی معنای کلمه یا جمله بکلی تغییر می کند . لذا برای آموزش صحیح زبان عربی و آموزش تلفظ بومی زبان عربی ، شروع آموزش این زبان از سنین پیش از دبستان یک امر لازم بنظر می آید چراکه در این سنین است که تارهای صوتی کوکدک هنوز به طور کامل شکل نگرفته و انعطاف پذیری دارد و می تواند خود را با ساختار زبانی زبان جدید تطابق دهد و به همان شیوه ی اهل همان زبان کلمات را تلفظ و بیان کند .
با بررسی آیات و روایات دینی و قرآنی می توان نتیجه گرفت که سن خاصی که برای شروع آموزش به کودکان بیان شده است ، بعد از 7 سالگی است . اما به لزوم ایجاد آمادگی در سنین قبل از 7 سالگی نیز توجه شده است .
در روايت امام جعفر صادق ـ عليه السّلام ـ مي فرمايد: چون فرزند سه ساله شد به او بگوييد: هفت مرتبه بگو «لا اله الا الله» و چون سه سال و هفت ماه و بيست روز از عمرش گذشت به او بگوييد: هفت مرتبه بگو «محمد رسول الله» و وقتي چهارسال او تمام شد به او بگوييد هفت مرتبه بگو «صل الّه علي محمدٍ وآل محمد» .
این روایت از امام صادق (ع) به همین موضوع اشاره دارد .
روش هایی را نیز در روایات برای آموزش قبل از سن 7 سالگی بیان می دارند ، بیشتر روش هایی می باشند که موجبات سالت و خستگی و دلزدگی کودک را فراهم نیاورند .
ویژگی های مربی نیز در روایات ، بیشتر بر نقش الگویی مربی تأکید شده است . یعنی مربی در دوره ی پیش از دبستان باید سعی کند تا خصلت هایی را در خود بپروراند که برای کودک مانند یک الگو قابل باور و تکرار باشد . از جمله این ویژگی های عبارتند از : راستگویی ، مهربانی ، خوشرویی ، خوش قولی و…
جدول1. خلاصه ی مطالب فصل دوم
سن مناسب برای آغاز آموزش زبان خارجی
پژوهش های انجام گرفته
1. برخی سن 6-5 سالگی و برخی نیز سن 4-3 سالگی را را مناسب می دانند .
آیات و روایات دینی
1. آموزش رسمی از سن 7 سالگی
روش تدریس مناسب برای آموزش زبان به کودکان پیش از دبستان
پژوهش های انجام گرفته
1. استفاده از آهنگ ، بازی ، هنر و نمایش
آیات و روایات دینی
1. استفاده از روش های کودکانه و کودک محور مثل قصه گویی ، بازی و…
ویژگی های مربی پیش از دبستان
پژوهش های انجام گرفته
1- داشتن روحیه ی مثبت نسبت به کلاس برای یکپارچه سازی موفقیت آمیز آموزش زبان
2- تحصیل آموزش های مربیی قبل از ورود به کلاس درس
3- داشتن مهارت زبانی کافی
آیات و روایات دینی
1. ظاهر پاکیزه و مرتب
2. صدای زیبا و رسا
3. نگاه توأم با مهربانی
4. راستگویی
5. خوش قولی
6. رازداری
7. صبر و شکیبایی
ضرورت آموزش زبان
پژوهش های انجام گرفته
1. آموزش زبان به کودکان پیش از دبستان ، ریشه های منطقی و عقلانی دارد .
2. برای رشد ذهنی و عقلانی کودکان مفید است .
3. رشد زبانی ، ادراکی ، شناختی ، اجتماعی و عاطفی کودکان را توسعه می دهند .
4. در سنین پیش از دبستان کودکان مجهز به یادگیری چندین زبان هستند و بهترین فرصت برای آموزش زبان است .
5. آموزش زبان به کودکان به انجام فعالیت های خلاقانه تر ، هوش عمومی بالاتر و دانش واژگانی برجسته تر می انجامد .
آیات و روایات دینی
1. پاداش اخروی فراوان
2. آگاهی به علم پیشینیان و آیندگان با کاوش در قرآن
3. اهمیت مطالعه ی قرآن با صوت عربی
4. اهمیت حفظ آیات قرآن
فصل سوم :
روش شناسی پژوهش
3.1. روش و طرح کلی پژوهش
هدف پژوهش حاضر بررسی ضرورت آموزش زبان انگلیسی و عربی ، تعیین سن مناسب برای شروع این آموزش و روش های تدریس مناسب برای تدریس زبان برای کودکان این دوره از دیدگاه متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و مربیان پیش از دبستان است .
نوع پژوهش باید با توجه به مسئله ی مورد مطالعه انتخاب شود . هدف پژوهش ، ماهیت مسئله و سؤالات و فرضیه ها ی پژوهش ، نوع مناسب پژوهش را مشخص می کند . به کارگیری نوع نامناسب پژوهش ممکن است نتایج گمراه کننده ای به محقق بدهد . لذا محقق باید به ماهیت مسئله ، فرضیه ها یا سؤالات و همچنین هدف یا اهداف پژوهش آگاه باشد و سپس نوع پژوهش را انتخاب نماید(دلاور،1393) .
نظر به اینکه پژوهش حاضر به توسعه ی دانش کاربردی در زمینه ی توسعه ی منابع انسانی می پردازد ، از نوع کاربردی ، و با توجه به اینکه هدف از آن ، بررسی و طبقه بندی نظرات متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و مربیان پیش از دبستان درباره ی ضرورت زبان خارجی در مقطع پیش از دبستان ، سن مناسب برای آغاز این آموزش و روش تدریس مناسب آن است ، در زمره ی پژوهش های کیفی-توصیفی قرار می گیرد .
3.2. جامعه آماری
جامعه ی آماری ممکن است مکان ، رویدادها ، افراد ، اسناد و مدارک یا اشیاء باشد (راس من و مارشال،1391،ترجمه ی اعرابی و پارسائیان،) .
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل سه قسمت بود .
جامعه ی آماری متخصصان تربیتی ، عبارت بود از استادان دانشگاه علامه طباطبایی که در رشته ی علوم تربیتی دارای مدرک دکتری و علاقمند به حوزه ی زبان و زبان آموزی هستند .
جامعه ی آماری کارشناسان آموزشی ، عبارت بود از کارشناسان آموزشی وزارتخانه ی آموزش و پرورش که در رشته زبان انگلیسی و عربی دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند .
جامعه ی آماری مربیان پیش از دبستان نیز عبارت بود از مربیان پیش از دبستان که در مراکز پیش از دبستان با رویکرد آموزش زبان انگلیسی یا عربی در شهر تهران تدریس می کردند .
3.3. نمونه ی آماری
انتخاب نمونه (n) از جامعه (N) دلایل اقتصادی و فنی دارد . دسترسی به تمام افراد جامعه مستلزم صرف هزینه های مالی و انسانی فراوانی است و زمان زیادی لازم دارد . همچنین تجزیه و تحلیل حجم انبوهی از اطلاعات امری مشکل است . لذا صاحبنظران آمار و روش پژوهش ، نمونه گیری از جامعه را به عنوان راه حل منطقی این مسئله بیان می کنند .
روش نمونه گیری در پژوهش حاضر «نمونه ی در دسترس» است .
جهت همگنی و یکدستی در نمونه ی آماری ، از هرکدام از اعضای جامعه ی آماری پژوهش ، سه نفر را برای انجام پژوهش انتخاب کردیم . همچنین برای تکمیل بحث و بررسی مستند آیات و روایات دینی ، با یکی از طلاب حوزه ی علمیه ی اصفهان نیز مصاحبه ای انجام دادیم .
البته برای انتخاب مربیان پیش از دبستان ، فقط مربیانی را انتخاب کردیم که دارای مدرک کارشناسی زبان انگلیسی ، عربی یا علوم قرآنی بودند . این امر خود باعث شد تا محدودیتی در زمینه ی انتخاب مربیان بوجود بیاید .
3.4. ابزار جمع آوری داده ها
برای جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش ، از روش مصاحبه ی ساختار یافته و به صورت کتبی استفاده

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment