پایان نامه ، ارتباطات، سياسي، صلح، اقتصادي، رهيافت

دانلود پایان نامه

ن متفکر آن توسیدید است) تقسیم بندی نمود .
رئالیسم نوع دوم ( نئورئالیسم ): روسو و والتز از طرفداران و چهره های این رئالیسم هستند آنها می گویند این طبیعت بشر نیست بلکه نظام هرج و مرج گونه و سراسر خشونت و بدبینی است که می تواند رقابت و خشونت را ایجاد کند حتی اگر بازیگرانی دارای رفتار نسبتا خوبی با هم باشند ممکن است در این شرایط مخاصمه به وجود آید چون منفعت ملی قابل قربانی شدن نیست.
رئالیسم لیبرال(نوع چهارم) : هابز و هبلی‌بال از چهره های شاخص این تفکر هستند که از 1977 به بعد مطرح می‌شوند . هابز قائل به لویاتان است و کتابی دارد با این عنوان که از شاخصترین ادبیات نوشتاری رئالیسم لیبرال است .
2-5- لیبرالیسم:
اندیشه لیبرالیسم بر می گردد به نحله های فلسفی و کلامی اروپای قرن 16 چنین متفکرانی این عقیده را رد می کنند که مخاصمه شرایط طبیعی بین دولتهاست و تنها با مدیریت دقیق از طریق ایجاد سیاستهایی مانند توازن قوا و ایجاد ائتلاف علیه دولتی که نظم را مختل کرده است و جامعه بین الملل را تهدید می کند می شود آن را مهار کرد.مثل کیس عراق دولتی که نظم را مختل کرده است صدام است و برای مهار کردن او دست به ائتلاف می زنند و 52 کشور وارد ائتلاف می شوند علیه صدام .
لیبرالیسم می گوید نه من معتقدم که فقط توازن قوا ابزار مناسبی است و نه به این قائلم که برای مجازات خاطی ایجاد ائتلاف بین المللی تنها را ه چاره است. بلکه لیبرالیسم عقیده دارد ما باید در جهت رفع سرچشمه های اختلاف در جامعه تلاش کنیم . و جان کلام اینجاست .لیبرالیسم معتقد است که ما باید پیشگیری از جنگ کنیم و به سمتی برویم که دلایل وقوع جنگ را از بین ببریم .
از چهره‌های برجسته ای که در رابطه با بین الملل گرایی می توان ذکر کرد افرادی مثل کانت و بنتهام هستند که در واقع لیبرالیستهای عصر روشن‌گری قلمداد می شوند. کانت از بی رحمی نظام بین الملل و از وضعیت قانونی توحش در نظام بین الملل زمان خود شکوه می کند و همین شرایط وضعیت بی قانونی و توحش آدمهایی مثل کانت را به سمت ایجاد صلح ابدی می‌کشاند. در واقع تفکرات بنتهام و کانت بزرهای اولیه پاشیده شده لیبرالیسم هستند که در قرن هجدهم پاشیده شده اند کانت اعتقاد به ایجاد یک ابر دولت مانند آنچه که واقع گرایی مثل گروسیوس به آن معتقد است نیست بلکه کانت معتقد است ایجاد یک نوع قاعده مندی می تواند به یک پیمان صلح آن هم از نوع همیشگی منتهی شود. بنتهام هم سعی داشت تا مسئله تمایل دولتها را به جنگ جهت حل اختلافات بین المللی بیشتر مورد توجه و بررسی قرار دهد بنتهام می گوید کافی است برای رفع اختلاف بین عقاید دست به ایجاد یک هیئت حل اختلاف بزنیم . بنتهام می‌گوید دولتهای فدرالی مثل آلمان ،ایالات متحده و سوئیس می توانند برای رفع حالتی که ناشی از منافع متضاد بین دولتهاست به سمت ایجاد یک فدراسیون صلح آمیز حرکت کنند. بنتهام اعتقاد دارد در هیچ جا تضادی بین منافع دولتها وجود ندارد و طرح ها برای صلح همیشگی می توانند از سمت جامعه داخلی به سمت بین المللی کشیده شود. بنابراین یک جامعه قانون مند می تواند به جای یک دولت جهانی به وجود بیاید. این عقیده که نظم طبیعی شالوده جامعه انسانی را تشکیل می دهد اساس بین الملل گرایی لیبرالیسم است این استدلال را می توانید در تفکرات آدام اسمیت با مطرح شدن دست نامرئی به راحتی تبیین کنید. آدام اسمیت معتقد است آدمها برای رسیدن به منافع شخصی خود به طور ناخودآگاه از منافع عمومی حمایت و دفاع خواهند کرد. سازوکاری که بین انگیزه افراد و اهداف جامعه به طور کل دخالت دارند مساوی است با دست نامرئی آدام اسمیت . او از منافع اقتصادی سخن می گوید. می گوید سرمایه دار به دنبال دست یافتن به خشونت نیست چون خشونت منافعش را به خطر می اندازد. بنابراین اگر همه افراد به طور شخصی برای به دست آوردن منافع حرکت کنند در نهایت رسیدن به این منافع که متضمن صلح می‌تواند باشد در جهت حمایت از منافع کل جامعه بین المللی و سیاست بین المللی می تواند مورد استفاده قرار گیرد و این دست نامرئی آدام اسمیت است .
کابدن هم که از متفکران لیبرال است موافق تفکر دست نامرئی آدام اسمیت هستند. کابدن هم مخالف بکار گیری خودسرانه قدرت توسط دولتها است او می‌گوید: توسعه آزادی بیشتر از آن که به فعالیت اعضای کابینه و وزارت خارجه مربوط با‌شد به تقویت صلح ،گسترش بازرگانی ،عدالت و آموزش وابسته است. کابدن اعتقاد دارد سیاست مهمتر از آن است که تنها به سیاست مداران واگذار شود. باید به یک جمع فکوری که اعتقاد به آزادی اندیشه دارد و می‌تواند خود را اداره کند واگذار شود. بنابراین توسعه مقوله‌ای چند وجهی است . سیاست هم مؤلفه‌های فقط سیاسی ندارد. کار سیاستمدار اداره کار حکومتی است. بنابراین وقتی با یک جامعه چند وجهی چند بعدی سروکار داریم فقط سیاستمدار نیست که می تواند همه چیز را رقم بزند. همه این موارد به خرد ورزی برمی گردد. جامعه ای که خالی از خرد و خردورزی و اندیشمندی است جامعه ای است که تهی از عدالت و آزادی و منافع همگانی و منافع جمعی است . و جامعه ای به صلاح رهنمون خواهد شد که آگاهی در آن تا حد قابل قبولی وجود داشته باشد. آزادی بدون آگاهی به یک پول نمی ارزد. آزادی فقط در کنار آگاهی کارایی دارد و آگاهی است که می‌تواند رقم زننده آزادی باشد.

2-6- تئوری‌های مهم روابط بین‌الملل
نظریه‌های روابط بین‌الملل را به‌طور كلی می‌توان تحت سه مقوله دسته‌بندی كرد:
الف) نظریه‌های همكاری؛ شامل تبیین روابط و رفتار دولت‌ها براساس فرضیه همكاری. در این مقوله، تئوری‌های هم‌گرایی، كاركردگرایی، وابستگی متقابل، تحقیقات صلح، ارتباطات و … قرار می‌گیرند.
ب)نظریه‌های منازعه و كشمكش؛ دربرگیرنده تئوری‌های تحلیل منازعات، بازدارندگی، توازن قوا و بازی‌هاست.
ج) نظریه‌های نظام بین‌الملل؛ که تئوری‌های سیستم‌ها و وابستگی، ذیل آن قرار می‌گیرند.( جمالی، حسین؛ ص 215)
در اینجا به شرح مختصر برخی از مهم‌ترین این نظریات می‌پردازیم:
2-6-1- وابستگی متقابل
این نظریه كه درصدد تبیین كاهش كارآیی قدرت نظامی در روابط بین‌الملل و گسترش همكاری بین دولت‌ها برای رسیدن به دنیایی باثبات بود، ریشه در طرز تفكر بین‌الملل‌گرایانه یا انترناسیونالیستی داشت؛ كه بر مبنای آن، امور دنیا به‌طور عینی در جهت جهانی شدن است و این جریان عینی در روندهای سیاسی به‌شكل همكاری بین دولت‌ها منعكس می‌شود و در عین حال جریانی مثبت و در راستای صلح و رفاه بیشتر جهانی است. تئوری وابستگی متقابل بر این نكته اساسی مبتنی است، كه در سیستم بین‌المللی معاصر، مسائل اقتصادی و رفاهی، جایگزین مسائل سیاسی و امنیّتی شده و از این‌رو زور و خشونت نمی‌تواند كارآیی مناسب در روابط اقتصادی بین دولت‌ها داشته باشد؛ بلكه برعكس، مذاكره و چانه‌زنی و ارتباطات متقابل می‌تواند، منافع اقتصادی و تكنولوژیكی طرفین را تأمین كند.( مشیرزاده، حمیرا؛ ص51- 46)
2-6-2- نظریه بازی‌ها
براساس این نظریه عرصه روابط میان دولت‌ها مانند صفحه شطرنج است و دولت‌ها و دولتمردان به‌مثابه بازیگرانی هستند، كه در مقابل یكدیگر قرار گرفته‌اند و برد و باخت در این‌بازی، بستگی به مهارت، حدس نزدیك به‌واقع، اطلاعات و … دارد. این نظریه درصدد است تا با بیان استراتژی و سیاست‌های مختلف در یك شرایط مشخصی، منطقی‌ترین و عقلانی‌ترین سنجش را انجام دهد.
2-6-3- هم‌گرایی
این تئوری درصدد تبیین هم‌گرایی به‌ویژه هم‌گرایی منطقه‌ای در اروپاست. این تئوری، ضمن تجربه و تحلیل پدیده‌گرایی(هم‌گرایی به‌معنای وحدت و ادغام نهادهای ملی در مراكز فراملی، كه پدیده‌ای رایج در اروپای بعد از جنگ جهانی دوم بوده) چگونگی توسعه و گسترش آن‌را در سطح بین‌الملل نشان می‌دهد.( جمالی، همان، صص233-221-215.)
2-6-4- نظریه ارتباطات دویچ
نظریه ارتباطات كارل دویچ برآنست كه شاخصه همه اجتماعات، وجود حجم چشم‌گیری از مبادلات میان اشخاص است. وی جوهره مردم را وجود ارتباطات دانسته و معتقد است، علاوه‌بر ارتباطات اجتماعی، تبادلات اقتصادی نیز مردم را به‌هم پیوند می‌دهد.( مشیرزاده، همان، ص 41.)
2-6-5- وابستگی
این نظریه در حوزه اقتصاد سیاسی بین‌الملل مطرح است و درصدد است ساختار قدرت، وابستگی پیچیده میان بازیگران بین‌المللی را تجزیه و تحلیل كند و ضمن رد نظریه نوسازی، نظر ماركس(كه معتقد بود سرمایه‌داری در همه‌جا ممكن است توسعه یابد) را به چالش طلبید. براساس این تحلیل وابستگی، وضعیّتی است، كه از خارج، به دولت‌های جهان سوم تحمیل می‌شود و علّت توسعه‌نیافتگی این كشورها، وابستگی ساختاری آن‌ها در درون نظام سرمایه‌ داری است. بنابراین در چهارچوب این نظریه، فرایند پیرامونی‌شدن جنوب، در نظام سرمایه ‌داری جهان، تحت كنترل كارگزاران شمال و همكاری نخبگان جنوب است؛ كه طی آن توسعه و توسعه‌نیافتگی، فرایند تجمّع سرمایه به‌شمار می‌رود.( قوام،همان،صص114-113.)
2-7- رهيافت هاي اصلي در ارتباطات بين الملل:
1- رهيافت انسان گرايانه –آرمان گرايانه: در اين رهيافت هدف اصلي و اساسي « صلح » و گفتگو مي باشد تا با افكار يكديگر آشنا شويم و آدمي براي دستيابي به صلح و رسيدن به اساس آدميت ، بايستي ارتباط با انسانهاي ديگر را در دستور كار خود داشته باشد تا آداب و فرهنگ بياموزد اساس اين رويكرد روابط بين ملتها و دولت ها مي باشد
2-رهيافت تبليغاتي : اساس و مبناي اين رويكرد تبليغات است آنهم يكسويه و براي قبولاندن به مخاطب و تسخير افكار ديگري يعني ارتباطات بين الملل را برابر با تبليغات بين الملل ميدانند ابزارهايي مثل راديو – تلويزيون – مطبوعات و … زمينه را براي تفوق سياسي و نظامي فراهم ميكند مثل اقداماتي كه در جريان جنگ خليج فارس (حمله آمريكا به عراق رخ داد)
3- رهيافت اقتصادي : در اين رويكرد ، رسانه ها در ارتباطات بين الملل ، باعث
كسب درآمد مي شود و اقتصاد اطلاعاتي سودآور وسايل ارتباط جمعي به دو گونه در اقتصاد نقش دارند :
– اطلاعات بعنوان كالا ، داراي ارزش اقتصادي مي شود
– اطلاعات زمينه تبليغ و بازاريابي عصر فروش كالا مي شود
اقتصاد اطلاعاتي بدون نياز به ماده اصلي توليد مي شود و از روشهاي سنتي توليد گذر كرده است و تنها به يك فضا نياز دارد
4- رهيافت سياسي-خبري : نقش وسايل ارتباط جمعي در روابط بين الملل ، انتقال اخبار است گرچه اصل انتقال خبر بيطرفانه است ولي تبعات و نتايج آن بار سياسي ، اقتصادي دارد در عرصه بين الملل ، برقراري ارتباط به اشكال مختلف اتفاق مي افتد بازيگران اصلي در اين چرخه ارتباطي سازمانهاي بين المللي ، دولتها و اشخاص مي باشند .
2-8- نقد رهيافتهاي ارتباط بين المللي:
بر هريك از اين رهيافت ها نقدهاي وارد است كه به شرح ذيل به آناشاره ميشود:
1- دستيابي به انتقال عيني اطلاعات وارزشها در رهيافت آرماني ، انساني ممكن است وعينيت فرد بي دوام وذهني است .
2-پيگيري خردمندانه خيرانساني كه آرمانگرايي خواستارآن است انتظاري غيرواقعگرايانه ازانسانهاست
3- نو آئيني سياسي به عدم اعتماد نسبت به رسانه هاي بين المللي منجرشد ه است كه هدفش فريبكارانه مي باشد .
2-9- ارتباط سياسي بين المللي:
جريان سياسي اطلاعات يكي ازسنتي ترين شكلهاي ارتباط بين المللي است . يكي از پيامدهاي اين ارتباط گرايش بيشتربه توده مردم است كه دانشمندان آنرا سياستمداري عمومي ، ناميده اند كه ازمهمترين ويژگي آن اهميت دادن به آراء عمومي بوده است .
راهبرد عمده ارتباط سياسي بين المللي دردهه هاي نخستين ، بهره جويي بي شرمانه ازآوازه گري( پروپاگاندا ) بود .
ويژگيهاي دروني آوازه گري ( پروپاگاندا ) عبارت است ازدانش روانشناختي سرزميني فرد وهدفش به تنها جستجوي تعالي فرد بلكه حاضربه خدمت ساختن اوست .
بطوركلي 3 گونه نظريه ارتباطي ، زيربناي پژوهش درروابط بين الملل را تشكيل مي دهد :
1- نظريه هاي رياضي
2- نظريه هاي اجتماعي ورواني
3- نظريه هاي زبان شناختي
ارتباط وتضاد ميان فرهنگي :
يكي از ويژگيهاي عصرمااين است كه ملتهاي بيش از پيش به ساختارهاي سياسي واقتصادي توجه كرده اند. تجربه ويتنام وانقلاب اسلامي ايران دردهه 1970 تنها دونمونه هيجان آوراز تضاد سياسي وايدئولوژيك ميان ابرقدرتها ازسويي وكشورهاي كوچكتر ازسوي ديگر بود .
به علت آنكه قدرتهاي بزرگ درحفظ نظام بين المللي سهم زيادي دارند وچون بايد موضعي را درراضي نگهداشتن نخبگان سياسي اقتصادي ونظامي داخلي نگهدارنده با اين نظام موجود به هرگونه تغييرات انقلابي وبنيادي درساختار ارتباطي بين المللي كمتر علاقه مند هستند . اين جريان ارتباطات واطلاعات بين المللي حاضر را ميتوان بدين شرح اعلام كرد :
1- ارتباط نخبگان داخلي اجتماعي شدن ومجادله سياست .
2- سياستمداري نخبگان قدرتهاي بزرگ وهمكاري تنش زدايي يا تن دردادن با اكراه .
3- نخبگان بين المللي وفرامرزي اجتماعي شدن فعا ليتها .
پس كنترل جريان اطلاع رساني وارتباطات بايد همراه دستيابي به موارد ومنابع طبيعي باشد . تنها درسايه نظام ارتباطات واطلاع رساني توانمند ميتوان عوامل بحثهاي امنيتي بين المللي را معين كرد . يعني مسائل جهاني منطقه اي وملي پايه تحرك سياسي اقتصادي ونظامي خواهد بود روابط بين المللي زمينه هاي مطالعاتي ساختارسازمان هايي كه مسئوليت ترويج پيام ها ميان ملت ها و فرهنگ ها هستندرا تعريف ميكند.
عوامل تاثيرگذاردرتحولات بين المللي:
1- توسعه تكنولوژي هاي مدرن اطلاعات وارتباطات وبكارگيري آنها وتاثيري كه برطبيعت شدت ومحتواي اطلاعات وارتباطات داشته اند .
2- ازدياد روزافزون بازيگران صحنه بين المللي جريان فراملي وجهاني اطلاعات .
3- ازدياد روزافزون توجه دولت – ملتها به اهميت جريان اطلاعات .
4- گفت گوي مربوط به نظم نوين بين المللي اقتصادي ونظم نوين جهاني اطلاعات وارتباطات.
5- علاقه فزاينده موجود درمطالعات مقايسه اي ميان فرهنگي افكارعمومي وتصويرها .
تاثيرات رسانه هاي جهاني معاصر راميتوان درچند حوزه مورد بررسي قرارداد :
– حوزه ديپلماسي
– حوزه فرهنگ
– حوزه اقتصادي
– حوزه نظامي
– حوزه آموزش
دردودهه اخيروبا آغاز انقلاب اسلامي ونيزانتقاداتي كه ازعلوم اجتماعي شد اين مساله مطرح گرديد كه الگوها وروشهاي كمي دچار نواقصي درتحليلهاي اجتماعي است وبايد الگوها وروشهاي كيفي توسعه پيدا كند . بهرحال كنترل جريان اطلاع رساني و ارتباطات بايد همراه دستيابي به موارد و منابع طبيعي باشد وتنها در سايه نظام ارتباطات واطلاع رساني توانمند است كه مي توان عوامل بحثهاي امنيتي بين المللي را معين كرد سخن كوتاه مفهوم سازي مسائل جهاني ، منطقه اي و ملي پايه تحرك سياسي ، اقتصادي و نظامي است.( روح الله جمعه ای ،1388)
2-10- تاثیرات رسانه های جهانی بر روابط بین الملل
درتبیین تاثیرات رسانه های جهانی چندحوزه موردبررسی قرارمیگیرد:
۱) حوزه ی دیپلماسی:ارتباطات جهانی سه نوع دیپلماسی راسبب شده است:
الف) عمومی
ب) مردمی
ج) واقعی.
۲) حوزه ی اقتصادی
۳) حوزه ی فرهنگ
۴) حوزه ی آموزش
۵) حوزه ی نظامی. وامادیدگاههای نظری درحوزه ی روابط بین الملل:
۱) دیدگاه ایدئالیستی-امانیستی
۲) دیدگاه تبلیغ سیاسی
۳) دیدگاه اقتصادی
۴)دیدگاه قدرت سیاسی.
نظام مصرفی سرمایه داری امروزدرقالب شرکتهای فرانکلین، بابهره گیری ازسیستمهای نوین حمل ونقل وارتباطات، مرزهارادرنوردیده وبه درون مرزهای ملی نفوذکرده و از اقتدار دولتها کاسته است.
بدنبال نظریات سلطه ی ارتباطی جهانی ودیدگاههای انتقادی کشورهای جهان سوم،مفاهیمی همچون امپریالیسم فرهنگی،ارتباطی وخبری بکاررفتند. ایمانوئل والرشتاین برای امپریالیسم فرهنگی این ویژگیهاراتوصیف کرده است:”واژه ی امپریالیسم فرهنگی نشاندهنده ی نوعی نفوذ اجتماعی است که ازطریق آن کشوری،اساس تصورها،ارزشها، معلومات و هنجارهای رفتاری وهمچنین روش زندگی خودرابه کشورهای دیگرتحمیل میکند”.دراین میان مطالعات الیوربویدبورت دردهه۱۹۷۰توانست تا حد زیادی مفهوم امپریالیسم ارتباطی را تبیین کند. وی دراین خصوص میگوید:”امپریالیسم وسایل ارتباطی،شکلهای گوناگون فعالیتهای بین المللی این وسایل را که معرف چگونگی اعمال نفوذ آنهاست، دربرمیگیرد”.
2-11- ارتباطات بین الملل
ارتباط فعالیتی آزاد و بدون مرز است و جریان آزاد اطلاعات برای انسانها و جوامع اهمیتی حیاتی دارد از این رو ملت ها باید به معیارهای پذیرفته شده بین المللی در این زمینه توجه خاص کنند.قدرت های ارتباطی در اختیار دولت ها و سازمان های تجاری هستند پس باید ملت ها آگاه باشند که دارندگان این وسایل یعنی دولت ها در استفاده از آنها حداکثر مسئولیت را داشته باشند.
تکنولوژی های ارتباطی علی رغم قدرتی که دارند ابزاری بیش نیستند و خوب یا بد بودن آنها بستگی به سیاست هایی که دارد که توسط دولت ها و نهادهای دیگر تعیین می شود و به هر حال تصمیم گیری در مورد چگونگی بهره برداری از این ابزارها مستلزم پژوهش ها و سرمایه گذاری در این زمینه است و خود این امر همکاری های زیادی را در بین سازمان های بین المللی ارتباطی می طلبد. مثل : انستیتو بین المللی مطبوعات , انستیتو رادیو و تلویزیون , انجمن بین المللی فیلم و سینما و حتی سازمان های بین المللی که در حوزه های وسیع تر علوم اجتماعی فعالیت می کنند و به نوعی به ارتباط و حوزه ارتباطات مربوط می شود. مثل : انجمن بین المللی فلسفه و علوم انسانی
2-12- نیازهای اطلاعاتی وارتباطی جامعه
اغلب نهادهایی که بر زندگی مردم تأثیر می گذارد خارج از

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...