يادگيري مشاركتي :پایان نامه رایگان روانشناسی,مقايسه تاثير الگوي مبتني بر روش مشاركتي و الگوي مبتني بر روش يادگيري انفرادي

يادگيري مشاركتي

ايده كلي روش يادگيري مشاركتي سابقه‌اي طولاني دارد ، اما توسعه برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي مداري كه يادگيري مشاركتي را در برنامه ريزي ، مورد آزمون قرار داده است ،‌تقريباً از اوايل 1970 شروع شده است . اين رويكرد حاصل انديشه نظريه پردازان و محققاني است كه علاقه‌مند بودند بدانند كه چگونه دانش آموزان از تجربه ياد مي‌گيرند .

آنها با اين انديشه كه دانش آموزان بايد منفعل و تحت تسلط معلم باشند . شديداً مخالف بودند . يكي از مهم‌ترين اصل معرفي شده از طرف اين دسته از صاحب‌نظران اين است كه تجربه بيشترين نقش را در فرايند يادگيري دارد (‌شعباني ، 1382)

يادگيري مشاركتي نوعي از فعاليتهاي آموزشي است كه ويژگي‌هاي خاص خود را دارد . دو عامل مهم و تاثير گذار در تمام روشهاي مشاركتي وجود دارد :

اين دو عامل عبارتند از : ساخت مشوق مشاركتي و ساخت وظيفه مشاركتي .

منظور از ساخت مشوق مشاركتي اين است كه دانش آموزاني كه به صورت مشاركتي فعاليت مي‌كنند ،‌ در دريافت پاداش به هم وابسته‌اند . يعني همه آنها در موفقيت كسب شده شريك مي‌باشند . ساخت وظيفه مشاركتي موقعيتهايي هستند كه در آن به دانش آموزان اجازه داده شده است كه با هم بر روي بعضي از وظايف كار كنند و كوشش‌هاي خود را به منظور دست يابي به اهداف آموزشي هماهنگ و همسان سازند.(‌اسلاوين ، 1984 ،‌به نقل از شعباني ،1382)

بنابراين يادگيري مشاركتي روشي است كه در آن :

1- دانش آموزان به منظور تسلط بر محتوا مواد آموزشي به صورت گروهي كار مي‌كنند .

2- اعضاي هر گروه از دانش آموزان با موفقيت تحصيلي بالا و متوسط و پايين تشكيل شده است .

3- اعضاي هر گروه از نژادها ،‌فرهنگها و جنسيت‌هاي مختلف دانش آموزي است .

4- نظام پاداش به جاي فرد مدار[1]،‌گروه مدار[2] مي‌باشد .( آرندز ، 1988 ، به نقل از شعباني ، 1382)

 

مزاياي يادگيري مشاركتي

معلمان از گروه‌هاي كوچك معمولاً براي بحث در كلاس درس ،‌براي تغيير در روند سخنراني ، يا براي ترغيب دانش آموزان براي صحبت كردن در كلاس استفاده مي‌كنند . كاربرد روش يادگيري مشاركتي در گروه‌هاي كوچك متفاوت ازكاربردهاي مختلف يادگيري مشاركتي است در كلاس درس كه به صورت منظم و قاعده‌مند از روش يادگيري مشاركتي بهره‌گيري مي شود ، معلم بايد تكليف روشن و حساب شده‌اي را براي دانش آموزان در نظر بگيرد و دستور العمل‌هاي خاصي را براي انجام دادن تكاليف معين شده ارائه دهد.

اعتقاد به نتايج مثبت يادگيري مشاركتي روي عملكرد دانش آموزان در مقابل موقعيت‌هاي رقابتي به اوايل قرن بيستم بر مي گردد تجارب به دست آمده در آزمايشگاه‌ها ، سازمانهاي كار و كلاس‌هاي درس به طور مستمر نشان داده است كه ساختار اهداف مشاركتي بسيار سودمندتر از ساختارهاي رقابتي هستند . در فرايند يادگيري مشاركتي ،‌مشاركت پاداشي است كه انگيزه را براي انجام وظايف عمومي تقويت مي‌كند . دوستي قابل ملاحظه‌اي را در ميان اعضاي گروه گسترش مي‌دهد و بيشترين تعامل و تبادل افكار را به وجود مي آورد (‌آرندز[3]، 1988 ، نقل از شعباني ، 1382)‌

طرفداران اين رويكرد معتقدند كه دانش آموزان و بزرگسالان به منظور موفقيت در محيط كار و ارتباطات اجتماعي بايد قادر باشند به جاي رقابت با يكديگر به مشاركت بپردازند. آنها همچنين بر اين باورند كه مهارتهاي مهم زندگي از قبيل صحبت كردن ، گوش دادن ، سازگاري و همنوايي و حل مسائل و مشكلات را مي‌توان از طريق تجارب روش مشاركتي آموخت . معمولاً دانش آموزاني كه فعاليت‌هاي مشاركتي را تجربه مي‌كنند ،نسبت به گروههاي آموزشي ديگر زودتر و بهتر به بازسازي و اصلاح نگرشهاي خود خواهند پرداخت . (‌اسلاوين ، 1990،‌ به نقل از شعباني ، 1382)

1- افزايش حضور در مدرسه و كلاس درس . با توجه به تعلقي كه اعضاي گروه‌ها به گروه خود دارند تمايل آنان به حضور در مدرسه كلاس افزايش مي‌يابد .

2- كسب نمرات بالا . به دليل مشاركت فعال در كلاس ، عزت نفس دانش آموزان ارتقا مي‌يابد و درك و فهم از مطالب درسي افزايش مي‌يابد . مشاركت فعال ، عزت نفس بالا ،‌خود اتكايي و… زمينه ساز كسب نمرات بالا هستند .

3- پختگي مهارت‌هاي برقراري ارتباط : هر دانش آموز داراي برخي توانمندي‌هاي برقراري ارتباط هست ، مشاركت فعال در كلاس درس ، ايده سازي ، بيان نظريات ، دفاع از چشم‌اندازها ، و….. سبب تقويت توان برقراري ارتباط در يادگيرنده مي شود (‌آقا زاده ، 1383)

4- پيشرفت تحصيلي : هدف يادگيري مشاركتي ارتقاي عملكرد دانش آموزان در وظايف مهم علمي و آموزشي است . اعتقاد بر اين است كه ساختار انگيزشي روش مشاركتي ، جايگاه يادگيري تحصيلي هنجارهاي پيشرفت تحصيلي را بالا مي‌برد .

اسلاوين ( 1984، نقل از شعباني ، 1382) با تكيه بر چنين تفكري به طراحي الگوي مشاركتي پرداخت . او معتقد بود كه اغلب دانش آموزان براي هم رديفهاي خود ،‌كه از لحاظ علمي موفق هستند ، ارزش قائل نيستند در حالي كه به مشاركت و فعاليتهاي گروه خود در ورزش بسيار ارزش قائل مي شوند.

5- مهارتهاي حل مساله مشاركتي يكي از آثار نهايي و مهم مشاركتي اين است كه دانش آموزان مهارتهاي مشاركت و همكاري را مي‌آموزند مهارتهاي همكاري و مشاركت در مهارتهاي بسيار مهم دنياي امروز است . زيرا در همه جوامع ، فعاليت بسياري از بزرگسالان و سازمان‌هاي مختلف به هم وابسته است (‌شعباني ، 1382)

نحوه استفاده از يادگيري مشاركتي

براي استفاده مطلوب و بهينه از يادگيري مشاركتي توجه به چند نكته اساسي است كه عبارت‌اند از اهداف ، تركيب اعضاي گروه يادگيري مشاركتي و شيوه ارزشيابي :

نياز است در ابتداي امر برنامه‌ريزي براي آموزش و يادگيري مشاركتي ، اهداف مشخص باشد .

يعني روشن باشد كه از يادگيرنده انتظار آگاهي يا نشان دادن چه عملي است ،‌نكته‌اي را كه نبايد فراموش كرد اين است كه شايسته است حيطه هر كدام از هدفها مشخص باشد ، آيا هدف در حيطه شناختي است ،‌و يا هدف در حيطه رواني حركتي يا عاطفي است ؟

با توجه به اهدافي كه در نظر گرفته مي‌شود بايد پاداش‌هاي خاص آن هم در نظر گرفته شود .

پاداش اثر بخش پاداشي است كه با نيازهاي يادگيرنده ارتباط مستقيم دارد . به هر روي ، در حين عمل و در آغاز كار بايد به دانش آموزان ، هدف‌هاي در نظر گرفته شده را توضيح داد و نحوه حركت به سوي دست يابي به آنها را هم اعلام كرد .

تركيب اعضاي گروه بايد به گونه‌اي باشد كه دانش آموزان با سطح توانايي مختلف در آن حضور يابند . اسلاوين ( 1983، نقل از آقازاده ، 1383) بر اين باور است كه اعضاي گروه بايد دو نفر دانش آموز با عملكرد مطلوب ،‌دو دانش آموز با عملكرد متوسط و يك دانش آموز ضعيف باشد .

البته پيشنهاد جانسونها اين است كه در آغاز كار اشاعه روش يادگيري مشاركتي مطلوب است اعضاي گروه 2 يا 3 نفر باشد جمع بندي نظرات متخصصان مبين اين است كه اعضاي گروه از 3 تا 8 نفر متغير است و همگي بر ناهمگن بودن عضاي گروه تاكيد مي‌ورزند .

دو كار مهم بايد در كنار هم انجام شود ،‌يكي از آنها بيان قواعد مشاركت است و ديگري ارائه باز خورد ، برخي قواعد همياري در گروه عبارت‌اند از :

  • همه با هم صحبت نمي‌كنند .
  • اعضاي گروه از وسايل يكديگر مي‌توانند استفاده كنند .
  • تحمل نظر ديگران مهم است .
  • انديشيدن پيش از انجام كار اولويت دارد .

به اعضاي گروه در حين بازديدهايي كه انجام مي‌دهيد بازخوردارائه دهيد و آنان را براي دست يابي به هدف اميدوار كنيد اگر گروهها با توجه به نهايت تلاشي كه داشتند به هدف نرسيدند نبايد آنان را سرزنش كرد بهتر است فرايند عمل را بازبيني كرد و خطاي احتمالي را تصحيح كرد .

ارزشيابي بخش جدايي ناپذير روش يادگيري مشاركتي است ارزشيابي از طريق مشاركت معمولاً به صورت ارزشيابي ملاكي به اجرا در مي آيد . دليل انتخاب ارزشيابي ملاكي به منظور ارزشيابي در درجه اول ، پيش گيري از افت سطح يادگيري و در درجه دوم رساندن دانش آموزان به يادگيري در حد تسلط است . و از سوي ديگر ارزشيابي ملاكي سبب حفظ انگيزه در دانش آموزان مي شود بنابر روش ارزشيابي ملاكي هر دانش آموز بايد به سطح خامي از توانمندي دانشي ومهارتي برسد معمولاً حد تسلط يادگيرندگان بر محتوا يا مهارت نقطه 75 درصدي در نظر گرفته مي‌شود . يعني آن كه يادگيرندگان دست كم بايد به 75درصد محتواي دانشي و مهارتي در نظرگرفته شده تسلط يابند .

[1] . Individully oriented

[2] .Group oriented

[3] . Arends. Richard

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment