منطقه آزاد چابهار

گزارش تصویری-منطقه آزاد چابهارhttp://www.cfzo.ir/۱۳۹۷/۷/۸ –  باشید 05435312200 30005015 05435312229 info@cfzo.ir منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار شبکه های اجتماعی آپارات سروش ایتا گپ اینستاگرام دسترسی سریع مناقصات و مزایده ها گزارشات…

توسعه مدیریت-موقعیت آب و هواییhttp://www.cfzo.ir/fa/var/www/cfzo.ir/public_html/…/12.jpg۱۳۹۵/۷/۵ –  . بندر شهید بهشتی به هندی ها واگذار نشده است/ مسقط وکراچی مقصد سفرهای دریایی از چابهار بندر شهید بهشتی به هندی ها واگذار نشده است/ مسقط وکراچی مقصد سفرهای دریایی از…

توسعه مدیریت-تماس با سازمان منطقه آزاد چابهارhttp://www.cfzo.ir/fa/var/www/cfzo.ir/public_html/…/3.jpg۱۳۹۵/۷/۵ –  . بندر شهید بهشتی به هندی ها واگذار نشده است/ مسقط وکراچی مقصد سفرهای دریایی از چابهار بندر شهید بهشتی به هندی ها واگذار نشده است/ مسقط وکراچی مقصد سفرهای دریایی از…

توسعه مدیریت-موقعیت جغرافیاییhttp://www.cfzo.ir/fa/var/www/cfzo.ir/public_html/…/11.jpg۱۳۹۵/۷/۵ –  . بندر شهید بهشتی به هندی ها واگذار نشده است/ مسقط وکراچی مقصد سفرهای دریایی از چابهار بندر شهید بهشتی به هندی ها واگذار نشده است/ مسقط وکراچی مقصد سفرهای دریایی از…

رئیس هیات مدیره ومدیرعامل سازمانhttp://www.cfzo.ir/fa/var/www/cfzo.ir/public_html/…/6.jpg۱۳۹۵/۷/۵ –  . بندر شهید بهشتی به هندی ها واگذار نشده است/ مسقط وکراچی مقصد سفرهای دریایی از چابهار بندر شهید بهشتی به هندی ها واگذار نشده است/ مسقط وکراچی مقصد سفرهای دریایی از…

توسعه مدیریت-در دست طراحیhttp://www.cfzo.ir/fa/var/www/cfzo.ir/public_html/…/1.jpg۱۳۹۵/۷/۵ –  . بندر شهید بهشتی به هندی ها واگذار نشده است/ مسقط وکراچی مقصد سفرهای دریایی از چابهار بندر شهید بهشتی به هندی ها واگذار نشده است/ مسقط وکراچی مقصد سفرهای دریایی از…

توسعه مدیریت-امکانات چابهارhttp://www.cfzo.ir/fa/var/www/cfzo.ir/public_html/…/15.jpg۱۳۹۵/۷/۵ –  . بندر شهید بهشتی به هندی ها واگذار نشده است/ مسقط وکراچی مقصد سفرهای دریایی از چابهار بندر شهید بهشتی به هندی ها واگذار نشده است/ مسقط وکراچی مقصد سفرهای دریایی از…

توسعه مدیریت-مدلسازی اهداف منطقهhttp://www.cfzo.ir/fa/var/www/cfzo.ir/public_html/…/13.jpg۱۳۹۵/۷/۵ –  . بندر شهید بهشتی به هندی ها واگذار نشده است/ مسقط وکراچی مقصد سفرهای دریایی از چابهار بندر شهید بهشتی به هندی ها واگذار نشده است/ مسقط وکراچی مقصد سفرهای دریایی از…

توسعه مدیریت-ساختار و چارت سازمانیhttp://www.cfzo.ir/fa/var/www/cfzo.ir/public_html/…/07.jpg۱۳۹۵/۶/۲۸ –  دسترسی به صفحات اخبار سازمان اخبار سازمان گزارشات تصویری گزارشات تصویری گزارش سفر هیات های خارجی به منطقه آزاد چابهار گزارش سفر هیات های خارجی به منطقه آزاد چابهار…

 

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...