منبع پایان نامه ارشد با موضوع دانشگاه تهران، چشم انداز، توسعه شهر

2/3،222-228
جلد ششم فهرست مقآلات فارسي از سال 1371 تا 1376
مقاله شماره 6699: پير آميه، گسستگي در مدارک باستان شناسي و دوگانگي قومي در ايلام، ترجمه کاميار عبدي، ميراث فرهنگي، شماره 10 و 11،98-107
مقاله شماره 6719: فرانسوا والا، شوش و ايلام، ترجمه آ.همپارتيان، ميراث فرهنگي، شماره 12،250-265
مقاله شماره 6997: عبدالمجيد ارفعي، قرائت خط جام برنزي ارجان، باستان شناسي و تاريخ، شماره 1/2،115-117
ليست مهم‌ترين کتابهايي که با موضوع تحقيق ) موسيقي باستان) مرتبط مي باشند بدين شرح هستند:
مري بويس/هنري جورج فارمر، دو گفتار درباره خنياگري و موسيقي ايران، ترجمه بهزاد باشي، تهران انتشارات آگاه، چاپ اول 1368
حسن مشحون، تاريخ موسيقي ايران، تهران، سيمرغ، 1373
تقي بينش،‌ تاريخ مختصر موسيقي، نشر هستان، 1378، مولف در اين کتاب سعي در پژوهشي علمي و صحيح کرده است و علاوه بر موسيقي ايران به موسيقي فرهنگ‌هاي همجوار نيز پرداخته است.
غلامرضا جوادي، موسيقي ايران از آغاز تا امروز، جلد اول، همشهري، چاپ اول 1380، مولف اين کتاب در فصل اول به موسيقي باستان با شرح قديمي ترين آثار بدست آمده پرداخته است.
حسن زند باف (مترجم)، دائرة المعارف سازهاي جهان، انتشارات ليلا، 1382
دکتر ساسان سپنتا، چشم انداز موسيقي ايران، موسسه فرهنگي هنري ماهور، چاپ اول 1382. مولف در يازده فصل اين کتاب را ارائه کرده است، در فصل اول تحت عنوان موسيقي باستان، به ويژگي هاي کلي موسيقي باستان پرداخته است.
بهاءالدين شمس، موسيقي در عهد باستان، موسسه تحقيقاتي و انتشاراتي نور، چاپ اول 1383، مولف در فصل اول اين کتاب به موسيقي باستان پرداخته و به سازهاي موسيقي چه در ايران و چه خارج از ايران در اين دوره پرداخته.
سوري ايازي، نگرشي بر پيشينه موسيقي در ايران پيش از اسلام، موزه ملي، 1383. مولف اين کتاب با استفاده از آثار موسيقيايي در موزه ملي، به شرح اين آثار از پيش از تاريخ و قبل از اسلام پرداخته است.
محمد تقي مسعوديه، سازهاي ايران، انتشارات زرين و سيمين، 1384، نويسنده در اين کتاب سازهاي نواحي ايران را مورد بررسي قرار مي دهد.
10. محمدرضا درويشي، دايرة المعارف سازهاي ايران، جلد اول 1380، جلد دوم 1384
11. دکتر اردشير صالح پور، پيکرک ها سيماچه ها و عروسک هاي کهن ايراني، انتشارات نمايش، 1391. در اين کتاب تصاوير و توضيحات مفيدي درباره پيکرک هاي نوازنده وجود دارد.
کتبي که مستقيما مربوط به دوره ايلام هستند و در اين تحقيق به عنوان مرجع مورد مطالعه و استفاده قرار گرفته اند، و از نظر اولين چاپ اين کتب از قديم به جديد بدين شرح مي باشند:
1- يوسف مجيدزاده، تارخ و تمدن ايلام، مرکز نشر دانشگاهي، چاپ اول 1370، چاپ دوم 1386، اين کتاب در چهار فصل ارئه شده، شامل: تاريخ سياسي، مذهب ايلام، هنر ايلام، غروب تمدن ايلام.
2- والتر هينتس، دنياي گمشده ايلام، مترجم فيروز فيروز نيا، انتشارات علمي فرهنگي، چاپ اول 1371، چاپ دوم 1388. کتاب فوق در هشت بخش ارائه شده که شامل: انسان در ايلام قديم، زبان و خط، دين، اولين هزار سال، قانون، دوران کلاسيک، سلطنت آخرين، هنر و فرهنگ.
3- محمد رحيم صراف، مذهب قوم ايلام، انتشارات سمت، چاپ اول 1384، چاپ دوم 1387.اين کتاب در راستاي روشن کردن وضعيت مذهب قوم ايلام ارائه شده که : در فصل اول به آشنايي مختصر با وضعيت مذهب در کشور ايلام پرداخته شده است، در فصل دوم به بررسي ارباب انواع ايلامي (خدايان، الهه ها و …)، و در فصل سوم به نتيجه گيري پرداخته شده است.
4- دنيل تي.پاتس، باستان شناسي ايلام، ترجمه زهرا باستي، انتشارات سمت، چاپ اول 1385. کتاب فوق در دوازده فصل تهيه شده که شامل: فصل اول ( ايلام:ماهيت، زمان، مکان)، فصل دوم ( محيت زيست، آب و هوا و منابع)، فصل سوم (نخستين پيشگامان ايلام)، فصل چهارم ( ايلام واوان)، فصل پنجم (سلسله سيماشکي)، فصل ششم (نايب السلطنه هاي بزرگ ايلام و شوش)، فصل هفتم (پادشاهي شوش و انشان)، فصل هشتم ( دوره ايلام نو)، فصل نهم ( ايلام در شاهنشاهي هخامنشي)، فصل دهم (اليماي)، فصل يازدهم (ايلام در زمان ساسانيان و پس از آن)، فصل دوازدهم (نتيجه گيري).
5- محمدرحيم صراف، نقوش برجسته ايلامي، انتشارات سمت، چاپ اول 1387. همانطور که از اسم کتاب مشخص است به نقوش برجسته ايلامي پرداخته شده است.
6-ماتيو ولفگانگ استولپر، تاريخ ايلام، با مقدمه دکتر ارفعي، ترجمه شهرام جليليان، نشر تهران توس، چاپ اول 1389. نويسنده اين اثر تا کنون چندين کتاب و مقاله درباره تاريخ و فرهنگ ايلام و هخامنشي به نگارش درآورده است، کتاب فوق تاريخ ايلام از پروتوايلامي تا فرجام ايلاميان را در بر ميگيرد.
منابع
– آذرپي، گيتي . 1381، ” پيکرک هاي سفالين ايلام”، ترجمه سيد رسول بروجني، باستان پژوهي، 10، سال4.
-آميه، پير. 1349، “تاريخ ايلام”، ترجمه شيرين بياني، انتشارات دانشگاه تهران.
– آناد، کيلمر. 1380 “موسيقي بين‌النهرين و آلات موسيقيايي اور”، ترجمه نادره عابدي، آثار، 2.
– آويني، سيدمرتضي. 1382، “آيا عادت به موسيقي انسان را از تعقل دور مي کند”، ماهنامه پرسمان،14.
– آيت الهي، حبيب الله و ب تفرج نوروز.هرخ. 1389، “مطالعه فرهنگ تجسمي و زيبايي شناختي جام ارجان”، فصلنامه علمي پژوهشي نکره، 15، تابستان .
– آيتو، جان. 1385، ” فرهنگ ريشه شناسي انگليسي”، ترجمه حميد کاشاني، تهران نشر نو- انتشارات معين.
– ايمان پور، محمد تقي. 1380 ” مليان و توسعه شهر نشيني در سرزمين انشان/پارسه”، مطالعات تاريخي،4.
– پوپ ،آرتور و فيليس اکرمن . 1378، “سيري در هنر ايران از دوران پيش از تاريخ تا امروز”، جلد ششم، نوشته هنري جرج فارمر، ترجمه هومان اسعدي، نشر علمي و فرهنگي، فصل 68 تاريخچه و مباني موسيقي/ فصل 69 ويژگيهاي موسيقي ايران، مترجم شادي شفيعي جوادي.
– استولپر، ماتيو و ولفگانگ. 1389، “تاريخ ايلام”، بامقدمه عبدالمجيد ارفعي، ترجمه شهرام جليليان، تهران: انتشارات توس، چاپ اول .
-افشار سيستاني، ايرج. 1372، “ايلام و تمدن ديرينه آن”، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول .
– ايازي، سوري. 1383، “نگرشي بر پيشينه موسيقي در ايران به روايت آثار پيش از اسلام”، تهران سازمان ميراث فرهنگي.
– ايراني، اکبر. 1373، “ديدگاه پنجم، بررسي مباني موسيقي از ديدگاه هاي: فقهي، عرفاني، فلسفي و علمي”، تهران، حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي .
– باقري حسن کياده، معصومه . 1389، “بررسي ابزار موسيقي دوره ساساني بر پايه متن پهلوي خسرو قباديان و ريگ”، مجله مطالعات ايراني، باهنر کرمان، سال نهم شماره 17.
– بذرگر، محمدرضا و عبدي، برهان، 1389، ” انشان گمشده ايلامي” ميراث فرهنگي فارس.
– بهار، مهرداد،1377، ” از اسطوره تا تاريخ”، نشر چشمه .
– بهزادي، رقيه . 1371-1370، ” هنر قومهاي کهن موسيقي در خاورميانه باستان” ، چيستا، شماره 86-87.
-بينش، تقي. 1373، “يادنامه گردهمايي باستان شناسي- شوش”، سازمان ميراث فرهنگي.
– پيرنيا، حسن. 1384، ” تاريخ ايران”، ج 1، انتشارات اکباتان .
– پيرنيا، مرحوم مشيرالدوله. 1344،” ايران باستان”، ج1،قطع جيبي چاپ ابن سينا.
– پيرنيا، حسن. 1383، ” ايران باستان يا تاريخ مفصل ايران قديم” ، تهران: اکباتان ، ج1.
– توحيدي، عماد. 1383، ” مقاله موسيقي و رقص در مصر باستان”، نشريه مقام موسيقي آذر ، شماره 33.
– توحيدي، فائق. و علي محمد خليليان. 1361. “گزارش بررسي آرامگاه ارجان بهبهان” اثر، شماره 7.8.9.
– جوادي، غلامرضا. 1380، ” موسيقي ايران از آغاز تا امروز” همشهري.
– حيدر پور، آزاده. 1381، ” باورهاي ايلامي”، کتاب ماه هنر، آذر و دي .
– خاکسار، سپيده. 1387، ” رويکردي باستان موسيقي شناسانه بر بقاياي باستاني و موسيقايي ايلام باستان” پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه تهران، گروه علوم انساني.
– خالدي، مهدي. 1385، ” سرگذشت موسيقي ايران”، ماهور، ج 1.
– درويشي، محمدرضا. 1380، ” دائرةالمعارف سازهاي ايران” ج 2، نشر ماهور.
– دومرگان، ژاک. 1339، ” مطالعات جغرافيايي هيا?ت علمي فرانسه در ايران” ترجمه دکتر وديعي، ج2.
– دياکونوف. 1386، ” تاريخ ماد” ترجمه کريم کشاورز، چاپ هشتم، انتشارات علمي و فرهنگي.
– ديولافوا، ژان. 1371، ” سفرنامه خاطرات باستان شناسي شوش” ترجمه ايرج فره وشي، چاپ پنجم تهران: دانشگاه تهران.
– ذکاء، يحيي. 1342، ” رقص در ايران پيش از تاريخ” تهران، ماهنامه موسيقي، 79- 80 .
– رابرتسون، آلک و استيونس، دنيس. 1369، ” تاريخ جامع موسيقي” ترجمه بهزاد باشي، 4جلد، جلد اول.
– ساسان، سپنتا. 1382، “چشم انداز موسيقي ايران” موسسه فرهنگي هنري ماهور.
– سامي، علي. 1349، ” موسيقي ايران از دوران کهن و عهد هخامنشي”، هنر و مردم ، 94.
– سايکس. 1343 ، ” تاريخ ايران” ترجمه مرحوم فخرداعي، چاپ علمي ، ج 1.
– شعباني، عزيز. 1384، “38 مقاله درباره موسيقي ايراني و موسيقي بين الملل” به کوشش حسين لقائي، نشر علوم کشاورزي.
– شمس، بهاء الدين. 1383، “موسيقي در عهد باستان” موسسه تحقيقاتي و انتشاراتي نور، چاپ اول.
– شهميري، امين . 1388، “صداشناسي موسيقي” تهران انتشارات خوارزمي .
– صراف، محمد رحيم. 1387، ” مذهب قوم ايلام” انتشارات سمت.
– صراف، محمد رحيم. 1383، ” نقوش برجسته ايلامي”، تهران، جهاد دانشگاهي.
– صراف، محمد رحيم. 1369، “جام برنزي کيدين هوتران” مکشوفه از ارجان بهبهان، اثر، شماره 17.
– صفوت، داريوش. 1378، “اشاراتي به فلسفه موسيقي ايراني” نامه فرهنگستان علوم، سال 6، شماره 14 و15.
– عالي نژاد، سيد خليل. 1376، ” تنبور از ديرباز تا کنون” انتشارات دانش و فن.
– غزالي، امام محمد. 1392، “احياء علوم الدين” ترجمه فارسي عزيزا.. عليزاده، تهران: فردوس.
– فاضلي پور.طوبي، 1378، “ايلام از ظهور تا افول” آموزش تاريخ، 1.
-فروغ .مهدي، 1354، “مداومت در اصول موسيقي ايران” وزارت فرهنگ و هنر.
– قدرتي، فاطمه و رحيميان ، سعيد. 1388، “بررسي تاثيرات موسيقي بر انسان با رويکرد فلسفي” فصلنامه علمي پژوهشي انديشه نوين ديني، 5، شماره 18.
– قره باغي، علي اصغر. 1380، ” هنر نقد هنري: پيوند هنر وفلسفه” ماهنامه گلستانه، 29 .
– قريب، محمد حسين. 1368، “ساز و آهنگ باستان يا تاريخ موسيقي “مقدمه روح الله خالقي، نشر هيرمند.
– کابلي ، ميرعابدين. 1373، ” شوش و ميراث باستاني دشت شوشان” نشريه ميراث فرهنگي ويژه نامه نخستين گردهمايي باستان شناسي ايران، شماره 12.
– کارتر، اليزابت. 1372، “بناي ايلام مياني در انشان(تل مليان)” دانشگاه کاليفرنيا- لس آنجلس، ترجمه. کاميار عبدي، باستان شناسي و تاريخ، سال 7 شماره 1و2.
– کردواني، محمود، 1349، ” زيگورات چغازنبيل، بررسي‌هاي تاريخي 26، سال 5.
– کريستين سن، آرتور. 1390، “ايران در زمان ساسانيان” ترجمه رشيد ياسمي، ناشر بهزاد.
– کوثري، يحيي. 1373، ” هفت تپه” مجله ميراث فرهنگي، 12.
– کياني، محمديوسف. 1379، “پيشينه سفال و سفالگري در ايران” تهران، نسيم دانش.
– گالپين، فرانس. 1376، ” موسيقي بين‌النهرين” ترجمه محسن الهاميان، چاپ اول، ناشر دانشگاه هنر.
– گريشمن، رمان. 1337، “ايران از آغاز تا اسلام” ترجمه محمد معين، چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
– گزنفون. 1392، “کوروش نامه يا کوروپديا” مترجم رضا مشايخي, انتشارات علمي و فرهنگي.
– پژوهشهاي باستان شناسي فرانسه در ايران .1380، سازمان ميراث فرهنگي.
– گنجوي، سعيد. 1384، ” سنگ نوشته ايلامي” پيام باستان شناس، سال دوم، شماره چهارم .
– للويد، ميلر. 1381، “پيشينه تاريخي ايران و موسيقي ايراني” مترجم؛ محمد حسين

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment