منبع مقاله درباره کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، کودک و نوجوان

ارسباران، چاپ نهم.
89- کيانوش، محمود، 1369، طوطي سبز هندي، تهران،کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان، چاپ اوّل.
90- _________، 1370، بچه هاي جهان، تهران، کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان، چاپ اوّل.
91- ________، 1379، شعر کودک در ايران، تهران، آگاه، چاپ سوم.
92- محمدي، محمد، 1376، فرآيند آفرينش ادبيات و معنايي ادبيات کودکان، بي جا، بي نا.
93- محمدي، محمدهادي، و زهره قائيني، 1380، تاريخ ادبيات کودکان؛ ادبيات شفاهي و دوران باستاني، تهران، چيستا.
94- معين، محمد، 1360، فرهنگ معين، جلد پنجم، تهران، اميرکبير.
95- ملکي، بيوک، 1368: کوچه ي دريچه ها، تهران، کانون پرورشي فکري کودکان و نوجوانان، چاپ اوّل.
96- _______، 1371، پشت يک لبخند، تهران، قرباني، چاپ اوّل.
97- _______، 1375، بربال رنگين کمان، تهران، سروش، چاپ دوم.
98- _______، 1385، باز باران، تهران، کانون پرورشي فکري کودکان و نوجوانان، چاپ اوّل.
99- محمودي، ثابت، 1367، دريا در غدير، تهران، حوزه هنري، چاپ دوم.
100- مرداني، نصرالله ،1364، خون نامه ي خاک، تهران، کيهان.
101- ________، 1374، سمند صاعقه، تهران، حوزه هنري، چاپ اوّل.
102- مير جعفري، سيد اکبر، 1376، حرفي از جنس زمان، تهران، قو، چاپ اوّل.
103- ميرهادي، توران، 1372، سرانجام کودک کيست يا مفهوم کودکي چيست؟ تهران، انجمن اوّلياء و مربيان جمهوري اسلامي ايران.
104- نادمي، سيد احمد، 1384، آن روز شعر لباس جنگ بر تن داشت، تهران، همشهري.
105- ناتل خانلري، پرويز، 1337، وزن شعر ، تهران، دانشگاه تهران.
106- نصرتي، علي اصغر، 1367: نخل خانه ي ما،تهران ، اميرکبير، چاپ اوّل.
107- ___________، 1372، مثل يک قو ، تهران، زلال ، چاپ اوّل.
108- نيک طلب، بابک، 1375، پيشواز روشني، تهران، زلال ، چاپ اوّل.
109- نعمت زاده، شهين، 1384، گزارش طرح شناسايي واژگان پايه دانش آموزان ايراني دردوره ابتدايي ، تهران، دانشگاه الزهرا .
110- نعمت اللهي، فرامرز، 1385، ادبيات کودک و نوجوان، تهران، مدرسه، چاپ اوّل.
111- نيکو، طيبه، 1386، کجايي بهارک، تهران، بي تا.
112- وحيدي صدر، مهدي، 1385، نفس هاي بهاري، قم، مؤسسه ي آموزشي و پژوهشي امّام خميني (ره)
113- ________، 1386، دفاع و شهادت، تهران، حديث نينوا.
114- ________، 1388، در هواي آزادي، قم، مؤسسه ي آموزشي و پژوهشي امّام خميني (ره)
115- هاشمي نسب، صديقه، 1371، کودکان و ادبيات رسمي ايران، تهران، سروش.
116- هاشمي،سيد سعيد،1376،تکه اي از آسمان،تهران،کانون پرورشي فکري کودکان و نوجوانان، چاپ اوّل.
117- هراتي، سلمان، 1367، از اين ستاره تا آن ستاره، تهران، حوزه هنري، چاپ اوّل.
118- ________، 1376، از آسمان سبز، تهران: حوزه هنري ، چاپ دوم.
119- ________، 1380، مجموعه اشعار، بي جا، دفتر شعر جوان، چاپ اوّل.
120- همايي، جلال الدين، 1370، فنون بلاغت و صناعات ادبي، تهران، هما، چاپ هفتم.
121- ياحقي، محمد جعفر، 1381، جويبار لحظه ها؛ جريان هاي ادبي معاصر ايران، تهران،جامي، چهارم.
122- يوشيج، نيما، 1370، مجموعه ي کامل اشعار، گردآوري سيروس طاهباز، تهران، نگاه، چاپ اول.
123- يميني شريف،عباس، 1368، نيم قرن در باغ شعر کودک ، تهران، آتليه ، چاپ سوم.
Abstract
This thesis has been writhen as “child’s poem and sacred Defense”. It is considered noticeably in the contemporary Literature with the title of sacred defense. From annalistically point at view, according to the most important artistically creatures. In conducting this research, courses which are cited at the end are carefully studied. Main points were note-taken and the material is fitted into three chapters. In the first chapter, an introduction to the research is introduced. The second chapter, it is deled for subjects such as, child identification; children’s poem and children’s literature are presented. In the third chapter, along with representing an introduction on sacred Defense, reflected in children’s poem was studied. Result show that children’s poem should be simplified to an extend that children could receive the poems them. In order to achieve this, the poet should receive the reader’s mental world. In the other hand, the children poem. Subsequent to the Islamic revolution, is affected by the Islamic revolution and sacred defense. Another result to this research suggests that there is a short coming in children’s poem with the subject sacred defense. Hence, using the cliché’s and general description should be avoided.
Word’s key: contemporary poem, children’s poem, sacred defense.
Islamic Azad University
Dezfoul Branch
Department of Farsi Language and Literature
“MSc.”Thesis
On Farsi Language and Literature
Subject:
Children’s Poem and Sacred Defense
Thesis Advisor:
Mohammad Reza Salehi Mazandarani (Ph.D)
Consulting Advisor:
Adel Savaedei (Ph.D)
By:
Nasimeh Maraghy
Winter 2011
1- فانتزي به معناي: تخيّل ، رويا، خواب و خيال و تصوير ذهني شگفت انگيز و ناآشناست(ر.ک: ادبيات کودک و نوجوان، نعمت اللهي، ص 86)
2- به دليل اين که برخي از کتاب هاي شعر کودک، فاقد شماره صفحه مي باشد، بعد از سال انتشار اثر، از عنوان شعر به جاي شماره صفحه استفاده شده است.
—————
————————————————————
—————
————————————————————

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment