مقاله درباره ارتباطات، ، بین‌المللی، بین‌الملل، كشور، رسانه‌های

دانلود پایان نامه

دولتی به عرصه دیپلماسی، باعث شده، شیوه‌ی تازه‌ای از دیپلماسی ایجاد شود؛ كه به افكار عمومی توجّه بیشتری نشان می‌دهد. این جریان نوین اطلاعاتی، تحت عنوان دیپلماسی عمومی، با كمك فن‌آوری نوین ارتباطی رشد یافته است.
با این‌همه، ارتباطات بین‌المللی و جهانی، به‌معنای ارتباطات همگانی نیست؛ همچنان‌كه جهانی بودن به‌معنای همگانی بودن نیست. همه نمی‌توانند از مزایای ارتباطات جهانی استفاده كنند؛ چراکه عنصر ثروت در این مسئله شرط لازم است.
كاركردهای ارتباطات بین‌الملل
برخی از كاركردهای امروز ارتباطات بین‌الملل را می‌توان این‌گوه دانست:
1. اقناع افکار عمومی و توجیه سیاست‌ها؛ ارتباطات بین‌الملل در عرصه روابط بین‌الملل نقش مهمی ایفا می‌كند. كشورها سعی می‌كنند با ابزار رسانه‌ای و ارتباطی بین‌المللی، به اقناع افكار عمومی و توجیه سیاست‌های خارجی خود پرداخته و این‌گونه منافع و اهداف ملی خود را در صحنه‌ی بین‌المللی دنبال کرده و جایگاه خود را در نظام بین‌الملل ارتقاء دهند؛ چراكه امروزه برخلاف گذشته، به‌جای برتری نظامی، توانایی یك كشور در استفاده از رسانه‌ها قدرت جهانی یك كشور را تعیین می‌كند.
2. وسیله‌ای در مسیر جهانی‌شدن؛ ارتباطات بین‌الملل در عین اینكه بارزترین و روشن‌ترین وجه فرایند جهانی شدن محسوب می‌شود، به‌عنوان یك ابزار در دست قدرت‌های بزرگ در جریان پروژه‌ی جهانی‌شدن و ایجاد نظم نوین جهانی، به انگیزه‌ی سلطه بر جهان، ایفای نقش می‌كند. امروزه، آمریكا به‌عنوان بزرگترین قدرت سیاسی سعی دارد، با در اختیار گرفتن رسانه‌های بزرگ دنیا، نظم جهانی را به‌صورت یك قطبی و تحت كنترل خود رقم بزند.
3. دسترسی آسان به اطلاعات.
اجزاء تشكیل‌دهنده ارتباطات بین‌الملل
سیستم ارتباطات بین‌الملل از زیرسیستم‌ها و اجزائی ساخته شده، كه باهم متناسب، مرتبط و متعامل هستند. اندام‌های اصلی این سیستم عبارتند از:
1. خبرگزاری‌های بین‌المللی؛ مراد، خبرگزاری‌هایی هستند كه اخبار خام را از سراسر جهان جمع‌آوری و بعد از پرورش آن‌ها، مجدداً در سراسر جهان منتشر می‌كنند. امروزه چهار خبرگزاری آسوشیند پرس(آمریكا)، یونایتدپرس(آمریكا)، رویترز(انگلیس) و فرانس پرس(فرانسه) در چنین قلمرویی فعالیت می‌كنند.
اخبار فعلی جهان نیز غالباً از طریق این خبرگزاری‌ها تأمین شده و خبرگزاری‌های هر كشوری از جمله مشتركان این خبرگزاری‌ها به‌شمار می‌روند.
2. رسانه‌های ملی و محلی؛ مراد، رسانه‌هایی هستند كه در سطح یك كشور یا بخشی از یك كشور فعالیت می‌كنند، اعم از خبرگزاری‌ها، مطبوعات، رادیو و تلویزیون.
3. رسانه‌های منطقه‌ای؛ مراد، رسانه‌هایی هستند كه از نظر منشأ، متعلق به یك كشور خاص، ولی دارای حوزه نفوذ منطقه‌ای هستند. مهمترین رسانه‌های منطقه‌ای كنونی عبارتند از: خبرگزاری آلمان، كیودو(ژاپن) و اسپانیا.
رهیافت‌های ارتباط بین‌المللی
چهار پذیره یا رهیافت اساسی، ویژگی فعالیت‌های دانشمندان، حكومت‌ها، دست‌اندركاران، رسانه‌ها و یك یك شهروندان را در زمینه ارتباط بین‌المللی در نیم قرن گذشته تشكیل داده است. مولانا به‌عنوان متخصص این عرصه، چهار نگرش مذکور را این‌گونه می‌داند:
1. نگرش و رهیافت آرمانی، انسانی؛ این نگرش ایده‌آلیستی، ارتباطات بین‌المللی را ابزار نزدیك كردن مردم و ملت‌ها و یاری‌گر سازمان‌های بین‌الملل در جهت خدمات‌دهی به جامعه جهانی می‌داند. این ره‌یافت سعی در افزایش تفاهم میان ملت‌ها و مردم، برای رسیدن به صلح جهانی دارد و ارتباط بین‌الملل را عامل ارتقای این تفاهم و دست‌یابی به صلح جهانی می‌داند.
2. نگرش نوآیینی سیاسی؛ این ره‌یافت به ارتباط بین‌المللی به‌چشم آوازه‌گری(پروپاگاندا)، رویارویی ایدئولوژیك،‌ تبلیغ تجاری، آفرینش اسطوره‌ها و تكرار مكررات می‌نگرد و از كاراكتری اقتدارگرا و توتالیتر برخوردار بوده و از ارتباطات، درك یك سویه‌ای دارد. از همین‌رو بر حاكمیت‌های متمركز و سازمان‌‌دهنده تأكید می‌كند.
3. اطلاعات به‌مثابه‌ی قدرت اقتصادی در حوزه نظام بین‌الملل؛ این رهیافت بر اطلاعات موجود در بافت بین‌الملل، به‌عنوان قدرت اقتصادی می‌نگرد. این نوع نگرش كه موجب غرب‌زدگی كشورهای پیرامونی و كمتر توسعه‌یافته شده، ترغیب‌كننده‌ی اتكاء به توسعه بین‌المللی، معاملات بازرگانی، بازاریابی، تجارت، نوسازی و انتقال فن‌آوری است.
4. اطلاعات به‌مثابه قدرت سیاسی؛ رهیافت چهارم به اطلاعات به شكل اخبار و داده‌ها، به‌عنوان كالایی خنثی و خالی از ارزش می‌پردازد. این در حالی است كه مضامین فرهنگی كشور انتقال‌دهنده اطلاعات نیز به‌همراه اطلاعات منتقل می‌شوند.
گرایش‌های ذكرشده نشان می‌دهند، كه چگونه حكومت‌ها، دانشمندان و مسؤلان رسانه‌ها به تعریف گنجایش‌های رو به فزونی ارتباط بین‌المللی در پنج دهه‌ی گذشته پرداخته‌اند.
اشكال ارتباط بین‌المللی
برخی از مهم‌ترین اشكال ارتباطات بین‌الملل را می‌توان این‌گونه دانست:
1. ارتباط سیاسی بین‌المللی؛ جریان سیاسی اطلاعات، یكی از سنتی‌ترین شكل‌های ارتباط بین‌المللی بوده است. در شكل سنتی، از ارتباطات میان‌فردی بهره می‌جستند؛ اما با ابداع فن‌آوری ارتباطی نوین و پیدایش بازیگران غیر سیاسی، روش سیاستمداری نوین، بیشتر به توده‌ها و عامه مردم گرایش داشت. پژوهش‌گران، این جریان نوین اطلاعات را به‌عنوان سیاستمداری عمومی بازشناسی كرده‌اند؛ كه از ویژگی‌های مهم آن، اهمیت دادن به آراء عمومی است. دولت‌ها در سایه‌ی پیشرفت‌های تكنولوژیكی ارتباط قادر شدند، پیام‌های خود را به مخاطبان ملی و بین‌المللی هدایت كنند؛ به‌همین جهت، به برپایی بنگاه‌های اطلاع‌رسانی و آوازه‌گری پرداختند. حكومت‌ها سعی می‌كنند، با بهره‌گیری از رسانه‌ها، هویت برتر ملی خود را در عرصه جهانی نمایش دهند. در واقع می‌توان گفت دولتها از دیپلماسی رسانه‌ها در فرایند سیاست خارجی خود بهره می‌برند.
2. ارتباط اقتصادی بین‌المللی؛ در جهان امروز، فن‌آوری اطلاعات و فرآورده‌های آن و خدمات مبتنی بر اطلاعات، به‌عنوان محوری برای اقتصاد درآمده و ارتباطات دوربرد و بین‌المللی، جزئی حیاتی از هر اقتصاد ملّی به‌شمار می‌رود. اطلاعات، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات امروزه به‌عنوان ثروت و یک منبع ملی بخش مهمی از تجارت فرامرزی را تدارک دیده و صبغه اقتصادی پیدا کرده است؛ چراکه در این نظام، اقتصاد، رو به جهانی‌شدن و بین‌المللی‌شدن است.
3. ارتباط راهبردی بین‌المللی؛ مراد از این‌گونه ارتباط همان بعد راهبردی جریان اطلاعات و ارتباطات در سطح بین‌الملل است.
ارتباطات جهانی در عصر حاضر
جریان ارتباطات و اطلاعات بین‌المللی عصر حاضر، معمولاً به‌طور افقی، میان ساختار نخبگانی در سه سطح متمایز و تا حدودی بین‌المللی رخ می‌دهد: 1) ارتباط نخبگانی داخلی، اجتماعی‌شدن و مجادله سیاست، 2) سیاستمداری نخبگانی قدرت‌های بزرگ و همكاری، تنش‌زدایی یا تن دادن با اكراه 3) نخبگان بین‌المللی و فرامرزی، اجتماعی‌شدن و فعالیت‌ها.
این جریان ارتباطات و اطلاعات درون‌نخبگانیِ تا حدودی جهانی، به حركت عمودی و فرودی به‌سمت همگان گرایش دارد. البته این سخن بدان معنا نیست كه میان نخبگان هیچ رقابتی وجود ندارد؛ بلكه اگر نظام بین‌المللی فعلی را یك كل فرض كنیم، گرایش حفظ نظام محافظه‌كارانه رو به رشد این سطح از فعالیت‌های نخبگان در ارتباط و روابط بین‌الملل، به‌سوی ایجاد خط عمودی پیام‌های بسیار مشابهی گرایش دارد؛ كه به‌ظاهر بیشتر در راستای خط عمودی جهانی رشد می‌كند. البته استثنائاتی معین در این‌مورد و در سطح كاركردی خاص وجود دارد؛ اما به‌طور كلی از میانه‌ی دهه 1960، این نكته ویژگی عمده‌ی روابط بین‌الملل بوده است.
در عصر كنونی، نظام ارتباطات و اطلاعات بین‌المللی در اختیار قدرت‌های بزرگ قرار دارد و این قدرت‌ها با در اختیار داشتن خبرگزاری‌های بین‌المللی جهان و شبكه‌های تلویزیونی بین‌المللی نظیر بی‌بی‌سی (BBC)، سی‌ان‌ان (CNN) و ماهواره‌های ارتباطی جهان، قدرت تجزیه و تحلیل مسائل جهانی را در سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. در این میان، كشورهای جهان سوم و در حال توسعه، كه از نظر خبری وابسته به سیستم‌های خبری سه كشور غربی(آمریكا، فرانسه و انگلیس) می‌باشند، به‌خاطر فقر آموزش، ضعف تجهیزات و كمبود بودجه، اطلاعات و نیروی انسانی كارآمد، اطلاعات پرورده‌ی اولیه خیرگزاری‌های بین‌المللی را بدون تغییرات اساسی در اختیار پیام‌گیرندگان نهایی قرار می‌دهند و بدین‌وسیله سیاست‌های نظام‌یافته و هدفمند سه قدرت مهم غربی، در بستری از تكثر، به‌صورت یك جریان آزاد ارتباطی، تمام مردم جهان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. بنابراین در عصر حاضر، برای ارتباطات و اطلاعات می‌توان یك نمودار عمودی در نظر گرفت، كه كشورهای بزرگ غربی در رأس آن قرار گرفته و نوعی امپریالیسم خبری را به‌وجود آورده‌اند.
رابطه ارتباطات بین‌الملل و روابط بین‌المللی
ارتباطات بین‌الملل كه ناظر به فعالیت رسانه‌های بین‌المللی است، به‌عنوان یك وسیله، مورد استفاده بازیگران حوزه‌ی روابط بین‌الملل، كه عرصه امور سیاسی است، قرار می‌گیرد و بازیگران دولتی و غیردولتی این عرصه، با بهره‌گیری از رسانه‌های بین‌المللی، سعی در پیشبرد اهداف و منابع خود دارند.
تحوّلات سریع در حوزه ارتباطات، بر مطالعات و تحقیقات مربوط به ارتباطات، اثرات بسیاری در روابط بین‌المللی گذارده و افق‌های جدیدی را در مسائل آن گشوده است. از جمله عوامل اثرگذار در این تحولات، می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:
1. توسعه فن‌آوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، به‌كارگیری آن‌ها و تأثیری كه بر ماهیت و محتوای اطلاعات و ارتباطات داشته‌اند.
2. ازدیاد روزافزون بازیگران صحنه بین‌المللی جریان فراملی در جهان اطلاعات، با انشعابات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به‌ویژه در توجهی كه به زمینه‌های تجاری، بازاریابی، آموزش و فرهنگ آن داشته‌اند.
3. علاقه‌ی فزاینده‌ای که در مطالعات مقایسه‌ای؛ از قبیل افكار عمومی و تصویرها، به‌مدد دقت ابزارها، پیشرفت و توسعه وسایل جمع‌آوری، تنظیم، بازیافت و تخصیص داده‌ها، وجود دارد.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1- روش تحقیق
تحقیق پیمایشی یا زمینه یابی جمعیتهای کوچک و بزرگ را انتخاب و با مطالعه نمونه های منتخب از آن جامعه ها برای کشف میزان نسبی شیوع، توزیع و روابط متقابل متغیرهای روانشناختی و جامعه شناختی مورد برسی قرار می دهد.(کرلینجر،فرد،آن،1376 :65)
در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده، متغیر،شی، یا مطلب چگونه است به عبارت دیگر این تحقیق وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت فعلی آن می پردازد و ویژگی ها و صفات آن را مطالعه ودر صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می کند.(حافظ نیا،1382 : 59)
با عنایت به موضوع پژوهش و اهداف مورد نظر روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه ،توصیفی – پیمایشی از شاخه تحقیقات میدانی می باشد.
3-2- متغيرهاي تحقیق
1-متغير مستقل، متغيري است كه روي متغير وابسته به صورت مثبت يا منفي تأثير مي گذارد.(Sekaran,1992:70). این متغیرها نقش علت را بر عهده دارند و بر متغیرهای دیگر تاثیر می گذارند، منشا بروز پدیده ها می شوند و محقق معمولاً در جستجوی روابط بین دو عامل با متغیر است و تشخیص تاثیر متعیر مستقل و میزان آن از اهداف عمده تحقیق محسوب می شود.( حافظ نیا،1381،ص44). در اين پژوهش تکنولوژی نوین ارتباطات به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده است .
2-متغير وابسته، متغيري است كه هدف محقق تشريح يا پيش بيني تغيير پذيري در آن است، به عبارت ديگر، آن يك متغير اصلي است كه به صورت يك مسأله حياتي براي تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد. با تجزيه و تحليل متغير وابسته و شناسايي عوامل مؤثر بر آن مي‌توان پاسخها يا راه حل هايي را براي مسأله شناخت. محقق به تعيين مقدار و اندازه گيري اين تغيير و متغيرهاي ديگري كه روي اين متغير تاثير مي گذارند علاقه مند است .
. (Sekaran,1992:69)
در اين پژوهش روابط بین الملل از دیدگاه صاحب نظران به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است .
3-3- ابزار تحقیق
این تحقیق در 2 فاز انجام می گیرد. فاز اول استفاده از روش جمع آوری اطلاعات اسنادی کتابخانه ای است با بهره گیری منابع موجود نظیر کتب، نشریات، مقالات فارسی، انگلیسی و شبکه های اینترنت و … می باشد. سپس به تدوین و صورت بندی چهارچوب نظری و مدل تحقیق پرداخته خواهد شد.
فاز دوم پس از بررسی مطالعات نظری، مفاهیم و فرضیات تحقیق با استفاده ازمصحاحبه و پرسشنامه بهره گرفته می شود. پرسشنامه يكي از ابزارهاي رايج تحقيق و روشي مستقيم براي كسب داده هاي تحقيق است.پرسشنامه مجموعه اي از سؤال ها (گويه ها) است كه پاسخ دهنده با ملاحظة آنها پاسخ لازم را ارائه مي دهد. اين پاسخ، دادة مورد نياز پژوهشگر را تشكيل مي دهد. سؤال هاي پرسشنامه را نوعي محرك- پاسخ مي توان محسوب كرد. از طريق سؤال هاي پرسشنامه مي توان دانش، علايق، نگرش و عقايد فرد را مورد ارزيابي قرار داد، به تجريبات قبلي وي پي برده و به آنچه در حال حاضر انجام مي دهد آگاهي يافت.
بنابراین ضمن انجام مصاحبه هاي عمقي با کاارشناسان در دو حیطه تکنولوژی ارتباطات و مدیریت روابط بین الملل؛پرسشنامه محقق ساخته «شاخص های ارزیابی عملکرد واحد های فناوری ارتباطات و روابط بین الملل»با 20 گویه،برای 55 نفر از مدیران، کارشناسان، متخصصان، اساتيد و محققاني که با موضوع تاثيرات رسانه هاي نوين بر روابط بین الملل و نيز رويکردهاي پست مدرنيسم در روابط بين الملل آشنا بودند،در نظر گرفته شد.
3-4- جامعه آماري، حجم نمونه وروش نمونه‏گيري
جامعه آماری عبارت است،مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند، معمولاً در هر پژوهش مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت(صفت ها) وتغییر واحدهای آن به مطالعه بپردازد(سرمدوهمکاران1378: 178).جامعه مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهش به آن انتقال داده می شوود.(دلاور،1384 : 89).
جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش را متخصصان روابط بین الملل و متخصصان رسانه ها تشكيل مي دهند كه با استفاده از فرمول كوكران نمونه‏گيري صورت خواهد گرفت.که نمونه ها از بین کارشناسان دو سازمان روابط بین الملل وسازمان ارتباطات ومدیریت تکنولوژي به صورت تصادفی بدون رعایت جنسیت به تعداد(55)نفر تعیین گردیدند.که پس از توضیع پرسشنامه ها وتکمیل ان از سوی نمونه ها (50)مورد بدون نقص مورد بررسی و بهره برداری آماری قرار گرفت.
3-5- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:
تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت.در سطح آمار توصیفی با استفاده از شاخص های آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS استخراج می گردد و یافته های تحقیق در قالب جداول آماری و نمودار ارائه می گردد.

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...