مرکز پژوهش_های غلات

مرکز پژوهش‌های غلاتhttp://mpgh.ir/۱۳۹۶/۱۰/۲۶ –  ir سایت های مرتبط دفتر مقام معظم رهبری سایت ریاست جمهوری وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه بازرگانی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران دستریع سریع…

برگزاری کارگاه آموزشی نحوه ارزیابی سن‌زدگی در استان کرمانشاه | مرکز…http://mpgh.ir/برگزاری-کارگاه-آموزشی-نحوه-ارزیابی-سن/۱۳۹۷/۲/۸ –  ir سایت های مرتبط دفتر مقام معظم رهبری سایت ریاست جمهوری وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه بازرگانی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران دستریع سریع…

مرکز پژوهش‌های غلاتhttp://mpgh.ir/page/59/۱۳۹۶/۱۲/۳ –  ir سایت های مرتبط دفتر مقام معظم رهبری سایت ریاست جمهوری وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه بازرگانی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران دستریع سریع…

PDFدانلود مطلب-مرکز پژوهش های غلات ایرانhttp://mpgh.ir/…/گزارش-تولید-ملاس-چغندری-و-نیشکری-در-سال-زراع…۱۳۹۷/۶/۱ –  در بیش از یکصد و بیست سال فعالیت این صنعت راین سال میزان تولید چغندرقند، نیشکر، شکر و ملاس به بالاترین میزان خود اندازیم.در این گزارش نگاهی به تولید ملاس در این…

اجرای طرح پژوهشی “طراحی، تدوین و اصلاح فرایندها و روش‌های انجام کار”…http://mpgh.ir/اجرای-طرح-پژوهشی-طراحی،-تدوین-و-اصلاح/۱۳۹۶/۹/۲۲ –  ir سایت های مرتبط دفتر مقام معظم رهبری سایت ریاست جمهوری وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه بازرگانی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران دستریع سریع…

مرکز پژوهش‌های غلاتhttp://mpgh.ir/page/97/?start=20۹ روز پیش –  ir سایت های مرتبط دفتر مقام معظم رهبری سایت ریاست جمهوری وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه بازرگانی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران دستریع سریع…

تبدیل ساقه برنج به مواد بسته‌بندی | مرکز پژوهش‌های غلاتhttp://mpgh.ir/تبدیل-ساقه-برنج-به-مواد-بسته‌بندی/۱۳۹۷/۶/۱ –  ir سایت های مرتبط دفتر مقام معظم رهبری سایت ریاست جمهوری وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه بازرگانی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران دستریع سریع…

آشنایی با بهبود دهنده های نان | مرکز پژوهش‌های غلاتhttp://mpgh.ir/آشنایی-با-بهبود-دهنده-های-نان/۱۳۹۶/۵/۱ –  ir سایت های مرتبط دفتر مقام معظم رهبری سایت ریاست جمهوری وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه بازرگانی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران دستریع سریع…

وضعيت كمي و كيفي گندمهاي وارداتي | مرکز پژوهش‌های غلاتhttp://mpgh.ir/وضعيت-كمي-و-كيفي-گندمهاي-وارداتي-2/۱۳۹۶/۷/۷ –  ir سایت های مرتبط دفتر مقام معظم رهبری سایت ریاست جمهوری وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه بازرگانی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران دستریع سریع…

 

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...