مرکز پژوهش_های غلات

مرکز پژوهش‌های غلاتhttp://mpgh.ir/۱۳۹۶/۱۰/۲۶ –  ir سایت های مرتبط دفتر مقام معظم رهبری سایت ریاست جمهوری وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه بازرگانی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران دستریع سریع…

برگزاری کارگاه آموزشی نحوه ارزیابی سن‌زدگی در استان کرمانشاه | مرکز…http://mpgh.ir/برگزاری-کارگاه-آموزشی-نحوه-ارزیابی-سن/۱۳۹۷/۲/۸ –  ir سایت های مرتبط دفتر مقام معظم رهبری سایت ریاست جمهوری وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه بازرگانی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران دستریع سریع…

مرکز پژوهش‌های غلاتhttp://mpgh.ir/page/59/۱۳۹۶/۱۲/۳ –  ir سایت های مرتبط دفتر مقام معظم رهبری سایت ریاست جمهوری وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه بازرگانی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران دستریع سریع…

PDFدانلود مطلب-مرکز پژوهش های غلات ایرانhttp://mpgh.ir/…/گزارش-تولید-ملاس-چغندری-و-نیشکری-در-سال-زراع…۱۳۹۷/۶/۱ –  در بیش از یکصد و بیست سال فعالیت این صنعت راین سال میزان تولید چغندرقند، نیشکر، شکر و ملاس به بالاترین میزان خود اندازیم.در این گزارش نگاهی به تولید ملاس در این…

اجرای طرح پژوهشی “طراحی، تدوین و اصلاح فرایندها و روش‌های انجام کار”…http://mpgh.ir/اجرای-طرح-پژوهشی-طراحی،-تدوین-و-اصلاح/۱۳۹۶/۹/۲۲ –  ir سایت های مرتبط دفتر مقام معظم رهبری سایت ریاست جمهوری وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه بازرگانی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران دستریع سریع…

مرکز پژوهش‌های غلاتhttp://mpgh.ir/page/97/?start=20۹ روز پیش –  ir سایت های مرتبط دفتر مقام معظم رهبری سایت ریاست جمهوری وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه بازرگانی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران دستریع سریع…

تبدیل ساقه برنج به مواد بسته‌بندی | مرکز پژوهش‌های غلاتhttp://mpgh.ir/تبدیل-ساقه-برنج-به-مواد-بسته‌بندی/۱۳۹۷/۶/۱ –  ir سایت های مرتبط دفتر مقام معظم رهبری سایت ریاست جمهوری وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه بازرگانی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران دستریع سریع…

آشنایی با بهبود دهنده های نان | مرکز پژوهش‌های غلاتhttp://mpgh.ir/آشنایی-با-بهبود-دهنده-های-نان/۱۳۹۶/۵/۱ –  ir سایت های مرتبط دفتر مقام معظم رهبری سایت ریاست جمهوری وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه بازرگانی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران دستریع سریع…

وضعيت كمي و كيفي گندمهاي وارداتي | مرکز پژوهش‌های غلاتhttp://mpgh.ir/وضعيت-كمي-و-كيفي-گندمهاي-وارداتي-2/۱۳۹۶/۷/۷ –  ir سایت های مرتبط دفتر مقام معظم رهبری سایت ریاست جمهوری وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه بازرگانی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران دستریع سریع…

 

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...