مدیریت ارتقای سلامت

مدیریت ارتقای سلامتhttp://jhpm.ir/۱۳۹۷/۵/۲۰ –  ir پست الکترونیک: info@jhpm.ir :: تازه‌ترین مقاله‌ها: دوره 7، شماره 4 – ( مرداد و شهریور 1397 ) :: :: تببین تجارب پرستاران از اجرای طرح تحول نظام سلامت :: ارزیابی…

مدیریت ارتقای سلامت-خدمات پيش بيمارستانی با تاکيد بر حوادث ترافيکی:…http://jhpm.ir/browse.php?a_id=74&slc_lang=fa۱۳۹۴/۸/۴ –  2013; 2 (2) :71-79 URL … خانکه حميدرضا، علی نيا شاهرخ، معصومی غلامرضا، خراسانی زواره داوود، رنجبر مريم،…

مدیریت ارتقای سلامت-بررسی سبک های دفاعی به کار گرفته شده در موقعیت…http://jhpm.ir/browse.php?a_id=238&slc_lang=fa۱۳۹۲/۷/۲۳ –  . بررسی سبک های دفاعی به کار گرفته شده در موقعیت های تنش زا توسط پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت. 1392; 2 (4) :57-64 URL: http://jhpm.ir/article-1-238-fa.html…

مدیریت ارتقای سلامت-بررسی میزان بروز مواجهه های شغلی با وسایل تیز و…http://jhpm.ir/browse.php?a_id=81&slc_lang=fa۱۳۹۴/۸/۴ –  2012; 1 (3) :46-54 URL: http://jhpm.ir/article-1-81-fa.html رضائی شادی، ربیع راد نارملا، تمیزی زهرا، فلاحی خشکناب مسعود، محمد نژاد اسمعیل، محمودی محمود. بررسی…

تاثیر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر کیفیت زندگی مادران دارای…http://jhpm.ir/browse.php?a_id=259&slc_lang=fa۱۳۹۴/۸/۴ –  تاثیر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر کیفیت زندگی مادران دارای دختر زیر 6 سال مبتلا به عفونت ادراری. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت. 1393; 3 (3) :7-15 URL: http://jhpm.ir/article-1-259-fa.html…

http://jhpm.ir/browse.php?a_code=A-10-172-1&slc_lang=en&sid=1-Evaluati…http://jhpm.ir/…/browse.php?a_code=A-10-172-1&slc_lang=en…۱۳۹۵/۹/۱۰ –  2012; 1 (4) :16-24 URL: http://jhpm.ir/article-1-107-en.html Back to browse issues page Volume 1, Number 4 (Fall 2012) مدیریت ارتقای سلامت Journal of Health…

مدیریت ارتقای سلامت-عوامل مرتبط با چاقی در خانواده‏ های ساکن شهر…http://jhpm.ir/browse.php?a_id=123&slc_lang=fa۱۳۹۴/۸/۴ –  عوامل مرتبط با چاقی در خانواده‏ های ساکن شهر تهران: یک مطالعه مقطعی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت. 1392; 2 (2) :51-58 URL: http://jhpm.ir/article-1-123-fa.html دوره…

تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر تصمیم گیری دانشجویان فوریت های پزشکی -…http://jhpm.ir/browse.php?a_id=119&slc_lang=fa۱۳۹۴/۸/۴ –  تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر تصمیم گیری دانشجویان فوریت های پزشکی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت. 1392; 2 (2) :25-31 URL: http://jhpm.ir/article-1-119-fa.html برگشت…

عملکرد تخت در بیمارستان های دارای نظام مدیریت کیفیت و بیمارستان های…http://jhpm.ir/browse.php?a_id=72&slc_lang=fa۱۳۹۴/۸/۴ –  2013; 2 (1) :59-65 URL: http://jhpm.ir/article-1-72-fa.html ریاحی لیلا، محمدی فاطمه، گنج خانلو اسدالله. مقایسه فاصله-عملکرد تخت در بیمارستان های دارای نظام مدیریت…

 

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...