مدیریت ارتقای سلامت

مدیریت ارتقای سلامتhttp://jhpm.ir/۱۳۹۷/۵/۲۰ –  ir پست الکترونیک: info@jhpm.ir :: تازه‌ترین مقاله‌ها: دوره 7، شماره 4 – ( مرداد و شهریور 1397 ) :: :: تببین تجارب پرستاران از اجرای طرح تحول نظام سلامت :: ارزیابی…

مدیریت ارتقای سلامت-خدمات پيش بيمارستانی با تاکيد بر حوادث ترافيکی:…http://jhpm.ir/browse.php?a_id=74&slc_lang=fa۱۳۹۴/۸/۴ –  2013; 2 (2) :71-79 URL … خانکه حميدرضا، علی نيا شاهرخ، معصومی غلامرضا، خراسانی زواره داوود، رنجبر مريم،…

مدیریت ارتقای سلامت-بررسی سبک های دفاعی به کار گرفته شده در موقعیت…http://jhpm.ir/browse.php?a_id=238&slc_lang=fa۱۳۹۲/۷/۲۳ –  . بررسی سبک های دفاعی به کار گرفته شده در موقعیت های تنش زا توسط پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت. 1392; 2 (4) :57-64 URL: http://jhpm.ir/article-1-238-fa.html…

مدیریت ارتقای سلامت-بررسی میزان بروز مواجهه های شغلی با وسایل تیز و…http://jhpm.ir/browse.php?a_id=81&slc_lang=fa۱۳۹۴/۸/۴ –  2012; 1 (3) :46-54 URL: http://jhpm.ir/article-1-81-fa.html رضائی شادی، ربیع راد نارملا، تمیزی زهرا، فلاحی خشکناب مسعود، محمد نژاد اسمعیل، محمودی محمود. بررسی…

تاثیر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر کیفیت زندگی مادران دارای…http://jhpm.ir/browse.php?a_id=259&slc_lang=fa۱۳۹۴/۸/۴ –  تاثیر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر کیفیت زندگی مادران دارای دختر زیر 6 سال مبتلا به عفونت ادراری. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت. 1393; 3 (3) :7-15 URL: http://jhpm.ir/article-1-259-fa.html…

http://jhpm.ir/browse.php?a_code=A-10-172-1&slc_lang=en&sid=1-Evaluati…http://jhpm.ir/…/browse.php?a_code=A-10-172-1&slc_lang=en…۱۳۹۵/۹/۱۰ –  2012; 1 (4) :16-24 URL: http://jhpm.ir/article-1-107-en.html Back to browse issues page Volume 1, Number 4 (Fall 2012) مدیریت ارتقای سلامت Journal of Health…

مدیریت ارتقای سلامت-عوامل مرتبط با چاقی در خانواده‏ های ساکن شهر…http://jhpm.ir/browse.php?a_id=123&slc_lang=fa۱۳۹۴/۸/۴ –  عوامل مرتبط با چاقی در خانواده‏ های ساکن شهر تهران: یک مطالعه مقطعی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت. 1392; 2 (2) :51-58 URL: http://jhpm.ir/article-1-123-fa.html دوره…

تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر تصمیم گیری دانشجویان فوریت های پزشکی -…http://jhpm.ir/browse.php?a_id=119&slc_lang=fa۱۳۹۴/۸/۴ –  تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر تصمیم گیری دانشجویان فوریت های پزشکی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت. 1392; 2 (2) :25-31 URL: http://jhpm.ir/article-1-119-fa.html برگشت…

عملکرد تخت در بیمارستان های دارای نظام مدیریت کیفیت و بیمارستان های…http://jhpm.ir/browse.php?a_id=72&slc_lang=fa۱۳۹۴/۸/۴ –  2013; 2 (1) :59-65 URL: http://jhpm.ir/article-1-72-fa.html ریاحی لیلا، محمدی فاطمه، گنج خانلو اسدالله. مقایسه فاصله-عملکرد تخت در بیمارستان های دارای نظام مدیریت…

 

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...