مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی

مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادیhttp://ejip.ir/۱۳۹۷/۵/۷ –  ir > ورود کاربران نام کاربری رمز عبور انتخاب نوع ورودورود به صفحه اصلیارسال مقاله جدیدپیگیری مقالاتداوری مقالاتورود دبیرعلمیورود سرگروه داوریورود برای تکمیل CV ورود…

PDFمروری بر مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با نگرش بر مدل های…http://ejip.ir/article-1-469-fa.pdf۱۳۹۵/۹/۲۶ –  daz زهرا امیرحسینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دانشکده علوم انسانیاستادیار ri.ca.uairayrhs@iniessohrima نیا حامد احمدی حسابداری دانشکده مدیریت و…

مدل Garch برای تغییر پذیریهای قیمت نفت خام – ماهنامه بررسی مسایل و…http://ejip.ir/…/browse.php?a_code=a-10-2-240&slc_lang=fa…۱۳۹۴/۴/۱۲ –  در این روش، تغییرپذیری به وسیله انحراف استاندارد نمونه بازده ها روی یک بازه زمانی کوتاه محاسبه می شود اما چه بازه زمانی برای انجام محاسبات مناسب است؟ راه حل این…

PDFمتن کامل (PDF)-مجله اقتصادیhttp://ejip.ir/…/browse.php?a_id=201&slc_lang=fa&sid=…۱۳۹۵/۹/۲۴ –  گیری ارائه خواهد شد بندی و نتیجه ا خواهد پرداخت و در نهایت جمعکشوره moc.oohay@irimatamen . ارشد اقتصاد کارشناس. 1 D wo ln ao ed d orf m e pij ri.

بررسی و مقایسه تجارب بهبود شاخص اخذ اعتبار در کشورهای موردنظر سند…http://ejip.ir/article-1-786-fa.html۱۳۹۵/۹/۱۸ –  http://ejip.ir/article-1-786-fa.html احمدوند محمدرحیم، سالاری ابوذر. بررسی و مقایسه تجارب بهبود شاخص اخذ اعتبار در کشورهای موردنظر سند چشم‌انداز، کشورهای حوزه منا و کشورایران…

جایگزین های شرعی برای معاملات ربوی: گامی به سوی بانکداری اسلامی -…http://ejip.ir/browse.php?a_code=A-10-553-1&slc_lang=fa۱۳۹۵/۹/۱۸ –  3. 2015; 15 (7 and 8) :81-92 URL: http://ejip.ir/article-1-790-fa.html رضایی احمدعلی. جایگزین های شرعی برای معاملات ربوی: گامی به سوی بانکداری اسلامی. مجله اقتصادي…

اقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی فرصت‌ها و چالشهای تحقق آن – مجله…http://ejip.ir/browse.php?a_code=A-10-516-1&slc_lang=fa۱۳۹۵/۱۱/۱۳ –  2015; 15 (7 and 8) :5-22 URL: http://ejip.ir/article-1-761-fa.html میلانی جمیل. اقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی، فرصت‌ها و چالشهای تحقق آن. مجله اقتصادي (دوماهنامه…

اثرات نامتقارن نوسانات نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادی در ایران: رهیافت…http://ejip.ir/…/browse.php?a_code=A-10-2-280&slc_lang=fa…۱۳۹۵/۹/۱۸ –  http://ejip.ir/article-1-468-fa.html کازرونی علیرضا، اصغرپور حسین، محمدپور سیاوش، بهاری صابر. اثرات نامتقارن نوسانات نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادی در ایران: رهیافت مارکوف-سوئیچینگ.

چالش‌های تأمین مالی دولت‌های محلی و راهکارهای مقابله با آن:مطالعه…http://ejip.ir/browse.php?a_id=486۱۳۹۶/۶/۴ –  2013; 12 (11 and 12) :53-82 URL: http://ejip.ir/article-1-486-fa.html قبادی نسرین. چالش‌های تأمین مالی دولت‌های محلی و راهکارهای مقابله با آن:مطالعه موردی دولت‌های…

 

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...