فهرست مطالب:پایان نامه رایگان روانشناسی بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و دختر

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

چكيده أ‌

فصل اول

مقدمه 1

بیان مسئله 5

اهداف پژوهش 8

هدف کلی 8

هدف فرعی 8

سوال پژوهش: 8

فرضیه های پژوهش 8

اهمیت و ضرورت پژوهش 9

تعاریف نظری 9

تعاریف عملیاتی 10

فصل دوم

مقدمه 12

مفهوم استرس 12

نکات ضروری در مورد مفهوم فشار عصبی 15

مدل هاي استرس 16

1) مدل مبتني بر محرك 17

2) مدل مبتني بر تاثير متقابل 18

3) الگوي جنبه پردازي 20

روشهاي پيشگيري از ايجاد استرس 21

الف- واكنشهاي استرس كلي  هستند. 22

ب- واكنشهاي استرسي اقتصادي  هستند. 23

ج- طرح ده يا خود به خودي بودن واكنشهاي استرس 24

د- واكنشهاي استرس برانگيزاننده هيجان اند 25

سه الگوي هيجاني بسيار با اهميت 25

1- خشم 25

2- ترس 25

3- اضطراب 26

هـ- واكنشهاي استرسي تعيين كننده هاي داخلي و خارجي دارند 26

استرس به عنوان پاسخ درونی 26

مقابله با استرس 29

1- شبکه روابط اجتماعی 29

2- مهارتهای حل مشکل 29

3- اعتقادات خانوادگی و فردی 30

4- منابع مالی 30

5- سلامتی ، انرژی ، ویژگی های اخلاقی و شخصیتی. 30

انواع روشهای مقابله 30

1-راهبردهای ابزاری 30

2-راهبردهای درون روانی 30

3-مهار فعالیت 30

4-جستجوی اطلاعات 30

شیوه های مقابله 31

مکانیزم های دفاعی 31

رفتارهای غیر انطباقی 31

پی پروایی 31

اجتماعی شدن 31

برخورد منفعلانه 31

اقدامات در جهت کنترل استرس 31

تغییر در تفکر 32

رژیم غذایی 32

ورزش و تمرینات منظم روزانه 33

تنفس ، یوگا 33

خواب 34

اوقات فراقت و تفریح 35

عقاید 35

سیستم حمایتی 36

شوخی 37

انحراف ذهن 38

بیانات شخصی خود آفرین 38

روشهای کنار آمدن با استرس 38

روش مستقیم 39

کنار آمدن دفاعی 39

منابع لازم برای مبارزه با استرس 39

ادبیات نظری 40

راههای مقابله با استرس از دیدگاه پزشکی 41

دیدگاه روانشناسی 45

شخصیت نوع اول 45

دومین نوع شخصیت 45

سومین نوع شخصیت 46

پیشینه تحقیق 47

فصل سوم

روش تحقیق 53

جامعه آماری 53

نمونه پژوهش 53

ابزار پژوهش 53

چگونگی جمع اوری اطلاعات 54

تجزیه و تحلیل داده ها 54

فصل چهارم

جدول شماره 1 : فراوانی و درصد فراوانی دانشجویان 55

جدول شماره 2 : تعداد شرکت کننده و نمرات تجربه استرس 55

جدول شماره 3 : تعداد شرکت کننده و نمرات تجربه استرس 56

جدول شماره 4 : تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه 56

جدول شماره 5 : شاخص های آماری محاسبه شده برای دانشجویان پسر و دختر 57

جدول شماره 6 : آزمون T و تفاوت میانگین 58

جدول شماره 7 : تحلیل واریانس یکطرفه و مقایسه ی دانشجویان پسر و دختر 59

جدول شماره 8 : بررسی مقیاس کنار آمدن رویارویانه دانشجویان پسر و دختر 61

جدول شماره 9 : بررسی مقیاس دوری جویی دانشجویان پسر و دختر 61

جدول شماره 10 : بررسی مقیاس خویشتن داری دانشجویان پسر و دختر 62

جدول شماره 11 : بررسی مقیاس جستجوی حمایت اجتماعی دانشجویان پسر و دختر 63

جدول شماره 12 : بررسی مقیاس مسئولیت پذیری دانشجویان پسر و دختر 63

جدول شماره 13 : بررسی مقیاس گریز – اجتناب دانشجویان پسر و دختر 64

جدول شماره 14 : بررسی مقیاس حل مدیرانه مسئله دانشجویان پسر و دختر 64

جدول شماره 15 : بررسی مقیاس ارزیابی مجدد مثبت دانشجویان پسر و دختر 65

فصل پنجم

نتیجه گیری 66

پیشنهادات 67

محدودیت ها 67

فهرست منابع 68

ضمائم

پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس 69

 


چكيده

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و دختر رشته روانشناسی صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پی رويدادي بود واز طريق نمونه‎گيري در دسترس، 60نفر دختر و پسر (30 پسر و 30 دختر ) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه پرسشنامه کنار امدن لازاروس بود. فرضيه تحقيق با استفاده از روش T مستقل مورد بررسي قرار گرفت و بعد از انجام این پژوهش و با توجه به تجزیه و تحلیل ابزار پژوهشی، به این نتیجه دست یافتیم که تنها در برخی مقیاس ها آن هم نه در حد اطمینان کامل تفاوت به چشم می خورد. بنابراین دو فرضیه پژوهش مورد قبول واقع نشد و به این نتیجه دست یافتیم که بین میزان تحمل استرس دانشجویان پسر و دختر تفاوت معنی داری وجود ندارد و همچنین بین میزان تحمل استرس دانشجویان پسر و دختر رشته روانشناسی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

افراد جامعه کنونی بیش از پیش نسبت به استرس و پیامدهای آن هوشیار شده اند . بزرگسالان ، نوجوانان و حتی کودکان از آلودگی محیط زیست امکان وقوع یک جنگ هسته ای به پایان رسیدن منابع طبیعی وجوه اافزوده های غذایی و مواد سرطان زا و …. سخن می گویند و تمامی اسائل بخشی از زندگی روزمره را تشکیل می دهند . زندگی عصر ما چنان است که در اغلب خانواده ها پدر و مادر هر دو باید کار کنند تا بتوانند هزینه ای روز افزون را تامین نمایند . طلاق افزایش یافته ، ازدواج مجدد هم امری نا ممکن نیست افزون رسانه های گروهی ، افراد به مشاهده ی صحنه های جنگ خشونت ، تخریب ، بی رحمی و مرگ و کشتار عادت داده اند (استوا ، 1998)

استرس یکی از مفاهیم مهم در مطالعه روانشناسی و بهداشت روانی به شمار می آید و به کفیات گوناگون در زندگی اطلاق می شود و به عنوان علل بسیاری از درد ها ، ناراحتی ها و بیماری ها و بیماری ها تلقی می شود . مردم عادی آن را پدیده ای رنج آور و ناخوشایند ، پزشکان مسئله را از دید واکنش های فیزولوژیک روانپزشکان بنا را بر فشارهای عصبی و به کار بردن مکانسیم های سایکوفیزیولوژیک و بالاخره روانشناسان آن را تغییر رفتار و حالات هیجانی و بحرانی می دانند (اتکینسون ، ترجمه براهنی ، 1368 )

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و دختر 85صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment