فهرست مطالب:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسي تاثير ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوي ورزشكار و غيرورزشكار

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسي تاثير ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوي ورزشكار و غيرورزشكار (واحد قيامدشت)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

فصل اول……………………………….. 1

مقدمه…………………………………. 2

بيان مساله ……………………………. 4

فرضيه‌هاي تحقيق…………………………. 5

اهداف كلي……………………………… 5

اهداف جزيي ……………………………. 5

اهميت و فايده پژوهش…………………….. 6

تعريف اصلاحات ………………………….. 8

تعريف عملياتي …………………………. 8

فصل دوم

تعاريف سلامت روان ………………………. 11

تاريخچه مختصري بر سلامت روان……………… 12

اصول بهداشت روان……………………….. 13

انجمن ملي بهداشت رواني (NIMH)…………….. 15

رابطه ورزش با سلامت روان…………………. 15

زنان و فعاليت بدني …………………….. 17

جمعيت مسن و فعاليت بدني…………………. 18

تعاريف ورزش …………………………… 19

تاريخچه مختصري بر ورزش هندبال …………… 19

كاربرد ورزش هندبال در جامعه……………… 20

نظريه‌هاي ارائه شده درباره ورزش توسط محققان .. 21

مكتب انسان گرايي……………………….. 23

مكتب رفتار گرايي……………………….. 23

مكتب شناخت گرايي ………………………. 24

ورزش از ديدگاه اسلام ……………………. 25

ورزش و درمان ………………………….. 25

پيشينة مطالعاتي در جهان…………………. 27

پيشينة مطالعاتي در ايران ……………….. 29

فصل سوم

روش تحقيق …………………………….. 32

جامعه تحقيق……………………………. 32

نمونه تحقيق……………………………. 33

چگونگي نمونه‌برداري……………………… 33

توضيح درباره نمونه‌ها……………………. 34

نحوه نمره گذاري ……………………….. 33

ابزار تحقيق……………………………. 34

– روايي پرسشنامه ………………………. 36

– اعتباري پرسشنامه……………………… 37

روش آماري……………………………… 40

فصل چهارم

محاسبات آماري علائم جسماني……………….. 44

تفسير و بيان نتيجه علائم جسماني…………… 44

محاسبات آماري علائم اضطرابي و خواب………… 48

تفسير و بيان نتيجه علائم ضطرابي و خواب…….. 48

محاسبات آماري كاركرد اجتماعي…………….. 51

تفسير و بيان نتيجه كاركرد اجتماعي………… 51

محاسبات و بيان افسردگي………………….. 54

تفسير و بيان نتيجه افسردگي………………. 54

محاسبات آماري سلامت عمومي………………… 56

تفسير و بيان نتيجه سلامت عمومي……………. 56

فصل پنجم

خلاصه‌اي از فصول…………………………. 60

مقايسه پژوهش حاضر با پژوهشهاي پيشين………. 60

محدوديتهاي پژوهش……………………….. 61

پيشنهادات …………………………….. 63

منابع و مآ‎خذ……………………………


فهرست جداول

جدول علائم جسماني (1-4)…………………… 46

جدول علائم اضطرابي و اختلال خواب (2-4)………. 49

جدول كاركرد اجتماعي (3-4)………………… 53

جدول علائم افسردگي (4-4)………………….. 55

جدول سلامت عمومي (5-4)……………………. 57


فهرست نمودارها

نمودار علائم جسماني (1-4)…………………. 46

نمودار علائم اضطرابي و اختلال خواب (2-4)…….. 49

نمودار كاركرد اجتماعي (3-4)………………. 52

نمودار علائم افسردگي (4-4)………………… 55

نمودار سلامت عمومي (5-4)………………….. 57


چكيده:

در اين پژوهش به بررسي تاثير ورزش بر سلامت روان در زنان ورزشكار و غيرورزشكار پرداخته شده است فرضيه‌هاي مورد بررسي در اين پژوهش عبارتند از:

1- بين علائم جسماني در زنان ورزشكار با زنان غير ورزشكار تفاوت وجود دارد.

2- بين علائم اضطرابي و اختلال خواب در زنان ورزشكار با زنان غيرورزشكار تفاوت وجود دارد.

3- بين كاركرد اجتماعي در زنان ورزشكار با زنان غير ورزشكار تفاوت وجود دارد.

4- بين افسردگي در زنان ورزشكار با زنان غيرورزشكار تفاوت وجود دارد.

گروه نمونه انتخاب شده در اين پژوهش شامل 60 نفر از زنان دانشجوي 42-20 ساله مي‌باشد كه 30 نفر از آنان دانشجويان ورزشكار حرفه‌اي مجموعه شهيد شيرودي و 30 نفر ديگر از دانشجويان غيرورزشكار واحد قيامدشت در سال 1385 مي‌باشند ابزار مورد استفاده در اين آزمون پرسشنامه سلامت عمومي GHQ و روش آماري در اين پژوهش t استيودنت مي‌باشد بر اساس نتايج حاصله از اين آزمون بين علائم جسماني در زنان ورزشكار و غيرورزشكار با 03/3 t= و با اطمينان 99% و بين علائم اضطرابي و اختلال خواب با 11/3 t = وبا اطمينان 99% و بين كاركرد اجتماعي با 53/3 t = و با اطمينان 99% و 999% و بين افسردگي با 59/2 t = و با اطمينان 95/% و در نهايت بين سلامت عمومي با 57/2t= و با اطمينان 95% تفاوت معنادار وجود دارد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment