فهرست مطالب:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسي و مقايسه عزت ‌نفس بين جانبازان 50 درصد به بالا و افراد عادي

 

 

 

 

 

موضوع:

بررسي و مقايسه عزت‌نفس بين جانبازان 50 درصد به بالا و افراد عادي

(30 تا 50 سال شهر تهران)

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

چكيده

فصل اول- طرح تحقيق

مقدمه…………………………………. 2

بيان مسئله…………………………….. 3

اهميت و ضرورت پژوهش…………………….. 5

هدف پژوهش……………………………… 9

فرضيه پژوهش …………………………… 9

تعاريف عملياتي متغيرهاي پژوهش……………. 10

فصل دوم- ادبيات و پيشينه تحقيق

مقدمه ………………………………… 12

خود و تعاريف آن………………………… 13

نظريه‌هاي خود در روانشناسي……………….. 20

احترام به خود: احساس ارزشمندي……………. 23

پذيرش (خود، ديگران، طبيعت)………………. 25

ثبات خويشتن و هماهنگي خويشتن…………….. 26

گرايش به پايداري دروني………………….. 27

عنوان                                              صفحه

وجود خودپنداشت…………………………. 28

آيا انسان داراي دو نفس است………………. 33

تحقير و تجليل نفس………………………. 34

تعريف عزت نفس………………………….. 36

اهميت عزت نفس………………………….. 38

عزت نفس از نظر روانشناسان……………….. 41

نظريات مربوط به عزت نفس…………………. 42

منشاء و طبيعت عزت نفس ………………….. 44

اعتماد به نفس: احساس سودمندي…………….. 48

ارتباط عزت‌نفس با خود پنداره و خود ايده‌آل….. 51

تفاوت عزت با احساس عزت………………….. 54

اسلام و عزت نفس…………………………. 56

عزت نفس فردي و عزت نفس جمعي……………… 60

از عزت نفس بالا يا پائين چه چيز استنباط مي‌شود. 63

عزت نفس و مناعت طبع…………………….. 67

رشد عزت نفس……………………………. 70

شرايط اساسي عزت نفس…………………….. 72

عنوان                                              صفحه

آثار عزت نفس…………………………… 78

احساس عزت نفس………………………….. 81

منابع عزت نفس………………………….. 82

اركان عزت نفس………………………….. 83

ابعاد اعتماد وعزت نفس…………………… 86

تظاهرات عزت نفس………………………… 87

حقايقي چند در مورد عزت نفس………………. 88

تحقيقات انجام شده در زمينه عزت نفس……….. 89

توصيه‌هائي در جهت حصول به اعتماد و اتكا به نفس 93

تعريف جانباز…………………………… 95

توصيف جانبازان انقلاب اسلامي از ديدگاه مردم…. 97

خصوصيات جانباز…………………………. 99

انتظارات جانباز………………………… 100

خصوصيات و نيازهاي جامعه جانبازان…………. 101

شناخت جانباز…………………………… 106

هدف جانباز…………………………….. 107

چگونگي مقابله با مشكلات (معلولين و جانبازان).. 108

عنوان                                              صفحه

اهميت تصوير ذهني درافراد جانباز………….. 111

عوامل اهميت مطالعه تصوير ذهني در افراد جانباز 112

علل ايجاد مشكل در جانباز………………… 116

تحليل مباني روان‌شناختي جانباز مبتني بر هدف… 116

تحقيق انجام شده در زمينه جانبازان………… 121

آزمون عزت نفس آيزنگ…………………….. 121

فصل سوم- روش تحقيق

طرح تحقيق……………………………… 124

جامعه آماري……………………………. 124

نمونه منتخب……………………………. 125

روش نمونه‌گيري………………………….. 125

ابزار سنجش…………………………….. 125

شيوه نمره‌گذاري پرسشنامه عزت نفس آيزنگ…….. 126

اعتبار پرسشنامه عزت نفس آيزنگ……………. 126

روشهاي آماري پژوهش……………………… 126

فصل چهارم- نتايج تحقيق

  • يافته‌هاي توصيفي………………………. 129

عنوان                                              صفحه

  • يافته‌هاي مربوط به تحليل نتايج در چارچوب فرضيه 130

فصل پنجم- بحث ونتيجه‌گيري

1- خلاصه پژوهش…………………………… 132

2- نتيجه پژوهش………………………….. 133

3- محدوديت‌هاي پژوهش……………………… 133

4- پيشنهادات……………………………. 133

منابع…………………………………. 135

پيوستها

جدول نمرات عزت‌نفس جانبازان………………. 138

جدول نمرات عزت‌نفس افراد عادي…………….. 139

پرسشنامه عزت نفس آيزنگ………………….. 140

پاسخ‌نامه عزت نفس آيزنگ………………….. 143


فهرست جدولها

عنوان                                              صفحه

جدول 1-4- يافته‌هاي توصيفي نمرات عزت‌نفس جانبازان و افراد عادي 129

جدول 2-4- نتايج آزمون T مستقل براي عزت نفس جانبازان و افراد عادي……………………………………… 130

 


فهرست نمودار

عنوان                                              صفحه

نمودار 1-4

ميانگين نمرات عزت نفس جانبازان و افراد عادي.. 129

 

 

 

چكيده

 

پژوهش حاضر به منظور بررسي و مقايسه عزت‌نفس بين جانبازان 50 درصد به بالا و افراد عادي (30 تا 50 سال شهر تهران) صورت گرفته است. طرح پژوهشي از نوع مقايسه‌اي بود و از طيق نمونه‌گيري در دسترس و تصادفي 60 متر جانباز و افراد عادي انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 30 سوالي عزت‌نفس آيزنگ بود. فرضيه تحقيق با استفاده از روش t استودنت مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه، در سطح اطمينان 99% فرضيه تحقيق مبني بر بالاتر بودن عزت‌نفس جانبازان در مقايسه با افراد عادي ردو فرض صفر مورد قبول واقع شد و اين نتيجه حاصل شد، بين عزت‌نفس جانبازان و افراد عادي تفات معنادار و محسوسي وجود ندارد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment