صفحه نخست – صندوق سرمایه_گذاری امین آشنا ایرانیان

صفحه نخست – صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیانhttps://www.iafi.ir/۱۳۹۷/۷/۴ –  ir ورود سرمایه گذاران لوگوی صندوق ثبت شده به شماره 11049 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده به شماره 29040 نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اطلاعات سرمایه…

PDFصورتجلسه مجمع مورخ 29/07/1396- افزایش سقف صندوقhttps://www.iafi.ir/FundData/Articles/13960824115157759.pdf۱۳۹۷/۵/۱۰ –  …

بازدهی ١٥/٢٦ درصدی منتهی به ٢٥/٠٦/١٣٩٥ – صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا…https://www.iafi.ir/Home/NewsDetail/116?Area=۱۳۹۷/۵/۲۴ –  ١٥% سالانه به سرمایه گذاران تخصییص و تا پایان روزکاری ٢٩/٠٥/١٣٩٥ به حساب آنها واریز گردید. مدیر صندوق کارگزاری سهم آشنا امین آشنا ایرانیان را در شبکه های اجتماعی…

PDFصورت های مالی اصلاحی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 25 مهر 96https://www.iafi.ir/FundData/Articles/13961214175219289.pdf۱۳۹۷/۵/۱۰ –  است رسيده ثبت اين به براي نيل دد. گر گذاران سرمايه نصيب ممكن بازدهي بيشترين شود مي تلاش قبول، مورد ريسك پذيرش به توجه با .است سبد گذاري سرمايه انكي قابل معامله در…

بازدهی ٠٢/٢٦ درصدی منتهی به ٢٥/٠٥/١٣٩٥ – صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا…https://www.iafi.ir/Home/NewsDetail/115?Area=۱۳۹۷/۵/۲۴ –  ٠٢% سالانه به سرمایه گذاران تخصییص و تا پایان روزکاری ٢٧/٠٥/١٣٩٥ به حساب آنها واریز خواهد گردید. مدیر صندوق کارگزاری سهم آشنا امین آشنا ایرانیان را در شبکه های…

PDFادامه مطلبhttp://iafi.ir/Portals/iafi.ir/13960307132156246.pdf۱۳۹۶/۱۱/۸ –  …

PDFصورتجلسه مجمع مورخ 15/06/1396- تعیین صاحبان امضای مجازhttp://iafi.ir/Portals/iafi.ir/13960806174905486.pdf۱۳۹۶/۱۱/۸ –  تعیین صاحبان امضای مجاز…

 

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...