شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان

شرکت سهامی آب منطقه ای لرستانhttp://www.lsrw.ir/۱۳۹۷/۵/۱۷ –  میدان 22 بهمن – بلوار ولیعصر – بالاتر از تقاطع 60 متری – شرکت آب منطقه ای لرستان کد پستی : 6814993437 پست الکترونیکی:lsrw(at)lsrw.ir Http//sapp.irabmantagheelorstan…

شرکت سهامی آب منطقه ای لرستانhttp://www.lsrw.ir/…/index.php?module=htmlpages&func=disp…۱۳۹۳/۴/۱۰ –  بلوار ولیعصر – بالاتر از تقاطع 60 متری – شرکت آب منطقه ای لرستان کد پستی : 6814993437 پست الکترونیکی: lsrw(at)lsrw.irHttp//sapp.irabmantagheelorstan آمار بازدیدکنندگان…

شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان – مشروح خبرhttp://lsrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=118۱۳۹۴/۶/۵ –  میدان 22 بهمن – بلوار ولیعصر – بالاتر از تقاطع 60 متری – شرکت آب منطقه ای لرستان کد پستی : 6814993437 پست الکترونیکی:lsrw(at)lsrw.ir Http//sapp.irabmantagheelorstan…

شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان- مدیر عاملhttp://lsrw.ir/SC.php?type=static&id=8۱۳۹۴/۶/۵ –  میدان 22 بهمن – بلوار ولیعصر – بالاتر از تقاطع 60 متری – شرکت آب منطقه ای لرستان کد پستی : 6814993437 پست الکترونیکی:lsrw(at)lsrw.ir Http//sapp.irabmantagheelorstan…

گردش کار پرونده های بهره برداری از منابع آب سطحی-شرکت آب منطقه ای…http://lsrw.ir/SC.php?type=static&id=118&mid=279۱۳۹۴/۹/۲۵ –  کار پرونده های بهره برداری از منابع آب سطحی نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب منطقه ای لرستان نحوه دسترسی به خدمت: حضوری آدرس الکترونیکی دسترسی به خدمت: lsrw.ir شرح خدمت:

صدور پروانه حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف-شرکت آب…http://lsrw.ir/SC.php?type=static&id=148&mid=309۱۳۹۴/۹/۲۵ –  lsrw.ir شرح خدمت: انجام مراحل اصلی خدمت جهت عقد قرارداد و صدور پروانه حفر چاه مدارک مورد نیاز: – درخواست اولیه – اسناد یا قرارداد اجاره اراضی واگذاری – موافقت اصولی…

معرفی متقاضیان به سازمان جهادکشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش…http://lsrw.ir/SC.php?type=static&id=134&mid=295۱۳۹۴/۹/۲۵ –  lsrw.ir شرح خدمت: این خدمت زمانی تعریف میشود که شخص/اشخاص حقوقی درخواست برقی کردن چاه را داشته باشند. مدارک مورد نیاز: – ارائه معرفی نامه از طرف جهادکشاورزی شهرستان…

آمار و مطالعات پایه منابع آب-شرکت آب منطقه ای لرستانhttp://www.lsrw.ir/SC.php?type=static&id=177۱۳۹۵/۱/۱ –  بلوار ولیعصر – بالاتر از تقاطع 60 متری – شرکت آب منطقه ای لرستان کد پستی : 6814993437 پست الکترونیکی: lsrw(at)lsrw.irHttp//sapp.irabmantagheelorstan آمار بازدیدکنندگان…

شرکت آب منطقه ای لرستان-دانابhttp://www.lsrw.ir/SC.php?type=static&id=196۱۳۹۵/۳/۹ –  بلوار ولیعصر – بالاتر از تقاطع 60 متری – شرکت آب منطقه ای لرستان کد پستی : 6814993437 پست الکترونیکی: lsrw(at)lsrw.irHttp//sapp.irabmantagheelorstan آمار بازدیدکنندگان…

 

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...