سنجش برای هوش هیجانی : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی : بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي در بين دانشجويان متأهل

سنجش براي هوش هيجاني

با فكر كردن به باهوش ترين افرادي كه مي شناسيد احتمالا چند خصيصيه ي بارزشان را به خاطر مي آوريد به احتمال زياد اين افراد با كمترين تلاش بالاترين نمره ها را در مدرسه مي گرفتند آنها شغل هاي خوبي دارند ولي در ارتباط با همكارانشان موفق نيستند و يا اينكه دوستان زيادي دارند ولي در روابط جدي و شخصي شان كند عمل مي كنند از موفق ترين افراد در زندگي شخصي تان نظاره كنيد بي شك دايره ي دوستان اين افراد بزرگ و متنوع است ارتباطات شخصي شان قوی زندگي خانوادگي شان مملو از افتخار و كاميابي است آنها نسبت به ديگران حتي نسبت به كساني كه تازه ملاقات مي كنند علاقه نشان مي دهند آنها رضايت بيشتري از شغل خود دارند ،احترام همسالانشان را بر مي انگيزند و به خاطر خوب انجام دادن مسئوليت شغلشان از سرپرست خود امتياز و ترفيع    مي گيرند .

اين افراد داراي عواطف بدون ريا ، احساسات بدون نخوت و اعتماد به نفس عاري از هر خود نمايي است تفاوت بين اين افراد در ميزان IQ كه یا ضريت هوش و چيزي است كه آن را EQ يا هوش هيجاني ناميده مي شود هوش هيجاني شيوه اي پذيرفته شده براي ارزيابي موفقيت يك فرد است شيوه اي كه امروزه در آمريكا روبه گسترش است .

در اندازه گيري هوش هيجاني بيشتر به توان بالقوه انجام كار توجه مي شود تا حاصل كار يعني بيشتر به فرآيند ها توجه داريم تا پيامدها نتايج پژوهشهاي انجام شده در خصوص هوش هيجاني در خارج از كشور نشان داده است كه مدارس موفق هستند كه به ايجاد رابط مناسب بين دانش آموزان ، دانش آموزان و معلمان و دانش آموزان و ساير اعضاي مدرسه كمك مي كند .                   ( حدابي 1381)

اين نتايج با يافته هاي پژوهش ديگري در خصوص فرهنگ مدرسه در داخل كشور مشابهت دارد ( مغني زادي 1380) دريافته هاي اين پژوهش كه در مقاله اي تحت عنوان : « ارتقاي فرهنگ مدرسه بنايي براي اصلاح مدرسه در فصلنامه تعليم و تربيت منتشر شده است بر اين نكته تاكيد شده است كه مدرسه صرفا يك سازمان آموزشي نيست بلكه جامعه اي كوچك است كه از طريق فعاليت و مشاركت دانش آموزان خود به عنوان عناصر اصلي بزرگسالان مدرسه سمت و سو و فرهنگ خاص خويش را پيدا مي كند و داراي هويت است ( مغني زاده 1381) با توجه به اهميت هوش هيجاني و تازگي مطالب طرح شده بخشي از مقاله كه در آن تعريف و بررسي پيشينه نظري هوش هيجاني و پيشينه ي مطالعات تجربي هوش غير شناختي و تعريف مختصري از مولفه هاي اصلي هوش هيجاني و اجتماعي و عوامل تشكيل دهنده ي آن ارائه شده است ( جلالي 1381)

در انسان بادامه مغز خوشه اي بادامي شكل از ساختارهاي به هم پيوسته اي است كه در بالاي ساقه مغز نزديك انتهاي حلقه ليمبيك قرار گرفته است در هر يك از دو نيمكره مغز يك بادامه قرار دارد كه در طرفين سر جاي گرفته اند بادامه مغز انسان در مقايسه با نزديك ترين بستگان تكاملي آن يعني نخستين ما تا حدودي بزرگتر است ( گلمن 1383)

هيپوكامت بادامه مغز دو قسمت مهم « مغز بويايي » اوليه بودند كه در جريان تكامل موجب پيدايش قشرمخ و سپس قشر تازه مخ گرديدند هنوز هم اين ساختارهاي ليمبيك اكثر كارهاي مربوط به يادگيري و به خاطر سپاري را انجام مي دهند تخصص بادامه مغز در مسايل هيجاني است هر گاه بادامه مغز از ساير قسمت هاي مغز جدا شود بدين مي انجامد كه فرد به ناتواني چشميگيري در سنجش معناي هيجاني وقايع دچار شود كه گاهي اوقات به اين وضعيت كوري عاطفي مي گويند (‌گلمن 1383) افرادي كه به اين حالت دچار مي شود ارزيابي هيجاني و تسلط بر خويش را از دست مي دهند بادامه مغز به عنوان مخزن خاطرات هيجاني عمل مي كند و از همين رو اهميت دارد زندگي بدون بادامه مغز زندگي اي عاري از معناي شخصي است فقط عاطفه نيست كه به بادامه مغز وابسته است تمام هيجانهاي انسان به آن بستگي دارد حيوان هايي كه بادامه مغزشان برداشته شده يا پيوندهايش قطع شده است فاقد ترس و خشم هستند میلی به رقابت یا همكاري ندارند و ديگر جايگاهشان را در سلسله مراتب اجتماعي گونه خود را درك نمي كنند در اين حيوان ها ، هيجان كم اثر مي شود و يا از بين مي رود ترشح اشك كه نشانه اي هيجاني و مختص بشر است به وسيله بادامه مغز و ساختاري نزديك آن به نام شكنج كمربندي تحريك مي شود .

ما در مغز دو فكر و دو نوع هوش داريم ، هوش عقلاني و هوش هيجاني آنچه را در زندگي انجام مي دهيم هر دوي آنها تعيين مي كنند فقط هوشبهر مطرح نيست بلكه هوش هيجاني نيز حائز اهميت است .

در واقع هوش نمي تواند بدون هوش هيجاني به بهترين وضع كار كند علي القاعده اين كه سيستم ليمبيك و قشر تازه مخ و نيز بادامه مغز و قشر پيش پيشاني مكمل هم مي باشند به اين معناست كه هر كدام از آنها در زندگي فكري ما همكاري كامل دارند وقتي اين همكاران به خوبي كنش متقابل داشته باشند هوش هيجاني و نيز قواي عقلاني پديدار مي شود ( گلمن 1383) با آگاهي بر اين مطلب باور كهن كشاكش ميان منطق و احساسات وارونه مي شود اين درست نيست كه مانند اراسموس بخواهيم هيجان ها را كنار بگذاريم و منطق را جايگزين آن سازيم بلكه مي خواهيم تعادلي هشيارانه ميان اين دو به وجود آوريم . كمال مطلوب باور كهن ، عقلي رها از نفوذ هيجان است اما باور جديد ما را به هماهنگ ساختن عقل و احساس توصيه مي كند براي اينكه بتوانيم اين مطلب را به خوبي در زندگي خود به كار گيريم بايد در ابتدا دقیقاً دريابيم كه استفاده از هوش هيجاني به چه معناست ( گلمن 1383)

چگونه حوزه هوش عاطفي شكل گرفت ( چگونه رواج پيدا كرد ) ؟

بحث هاي فلسفي در مورد رابطه بين تفكر و عاطفه در فرهنگ مغرب زمين به بيش از 2000 سال قبل بر مي گردد در اين جا ما به فعاليت هاي روان شناسي از سال 1900 ميلادي تا كنون اشاره           مي نماييم اين سالها را مي توان به 5 دوره تقسيم كرد :

1- سالهاي 1969-1900 دوره اي كه در آن مطالعات روان شناختي مربوط به هوش و عاطفه جدا و مستقل از يكديگر صورت مي گرفت .

2- سالهاي 1989-1970 دوره اي كه طي آن روان شناسان به بررسي چگونگي تاثير عواطف و تفكر بر يكديگر مي پرداختند

3- سالهاي 1993-1990 دوره اي كه در آن هوش عاطفي به عنوان يك موضوع مورد مطالعه و تحقيق مطرح گرديد

4- سالهاي 1997-1994 دوره اي كه طي آن مفهوم هوش عاطفي رواج يافت

5- از سال 1998 تاكنون  دوران اخير كه دوران انجام مطالعات شفاف سازي در مورد مفهوم هوش عاطفي است

دوره ي اول يعني سالهاي 1969-1900 دوره اي بود كه تحقيقات پيرامون هوش و عاطفه در حوزه هايي جداگانه صورت مي گرفت در حوزه ي هوش اولين آزمون ها ساخته و توسعه پيدا كردند هوش به عنوان عاملي در نظر گرفته مي شد كه در برگيرنده ي توانايي انجام صحيح امور و استدلال كردن است در اين دوره هم چنين اساس زيست شناختي هوش مورد مطالعه قرار گرفت .

در بررسيهاي مربوط به عواطف پژوهشگران درگير موضوع مرغ و تخم مرغ بوند بدين ترتيب كه شخصي كه با يك موقعيت استرس آور مواجه مي شود ( مثلا ديدن خرس ) ابتدا پاسخ فيزيولوژيكي هيجان از خود نشان مي دهد ( مثلا افزايش ضربان قلب ) و سپس احساس هيجان مي كند يا ابتدا احساس هيجان در او شكل مي گيرد و سپس تغييرات فيزيولوژيكي دراو بروز پيدا مي كند مسئله دوم در بررسي عواطف اين بود كه آيا عواطف مفهومي عام وجهان شمول است يا به وسيله ي عوامل فرهنگي تعيين و تفكيك مي شود داروين عقيده داشت كه عواطف در بين همه حيوانات و از جمله انسان مشترك است اين عقيده در تضاد با فلسفه شك گرايي روان شناسان اجتماعي بود كه معتقد بودند عواطف در فرهنگهاي مختلف به اشكال مختلف بروز پيدا مي كند دومين دوره يعني سالهاي 1989-1970 دوره اي بود كه طي آن پيشرفت هاي چندي در زمينه ي هوش عاطفي صورت گرفت هوش و عاطفه كه قبلا حوزه ي جداگانه اي بودند در اين دوره در يك حوزه ي جديد به يكديگر نزديك شدند و حوزه ي جديدي را با عنوان شناخت و احساس         ( تفكر عاطفه ) تشكيل دادند در اين حوزه ي جديدتر پژوهشگران به دنبال يافتن قوانين مناسبي در اين مورد بودند كه عواطف به چه چيزي اشاره دارد و چه زماني بروز مي كنند برخي از پژوهشگران نظر داروين مبني بر اين كه عواطف در بين افراد يك گونه يكسان است و اين كه عواطف تظاهرات بيروني احساسات دروني در مورد روابط مي باشند در تاييد كردند در اين دوره هم چنين تاثير عاطفي بر تفكر افراد افسرده و افرادي كه قبلا به اختلال دو قطبي                                   ( مانيك – دپرسيو ) مبتلا بودند مورد بررسي و آزمايش قرار گرفت پژوهشگراني كه درباره هوش مصنوعي مطالعه مي كردند ، علاقمند به دانستن اين موضوع شدند كه آيا لازم است نظام هاي ويژه را به شكل برنامه هاي رايانه اي طراحي كنند تا بتوانند احساسات شخصيت هاي داستاني را درك نمايند تحقق اين امر مستلزم تهيه و تدوين تعدادي از قوانين اساسي عواطف و نيز تعيين مصاديق و معناي آنها بود كه در بررسي و مطالعه ي موضوع شناخت و عاطفه مورد توجه قرار گرفته بود اين موضوع گرچه كم اهميت به نظر مي رسد اما نيازمند تبادل نظر بين محققان هوش مصنوعي و كساني بود كه در مورد عاطفه و شناخت مطالعه مي كردند .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي در بين دانشجويان متأهل

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment