سامانه پژوهش و فناوری مازندران

سامانه پژوهش و فناوری مازندرانhttp://bpmz.ir/۱۳۹۶/۱۲/۱۲ –  پژوهشگران عضو سامانه استان مازندران به داشتن پژوهشگراني که در مرزهاي دانش به جستجو می پردازند مفتخر است. مقالات در نشريات مقالات چاپ شده در نشريات پژوهشگران عضو…

گروه پژوهش سازمان برنامه و بودجه مازندرانhttp://bpmz.ir/NewsPrint.aspx?i=34۱۳۹۲/۷/۲۳ –  BPMZ.IR اطلاعيه شماره 3 چاپ خروج با توجه تغييرات ايجاد شده در “فرم مقالات چاپ شده در نشريات”، ضروري است پژوهشگران محترپم عضو سامانه،نسبت به ويرايش مقالاتي كه عنوان…

PDFپيش نويس راهبري پژوهش و فناوري در مازندران سال 1396http://bpmz.ir/…/636545562549428238_پيش نويس راهبري پژوهش و ف…۱۳۹۷/۱/۳ –  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.

ارسال به دوستhttp://bpmz.ir/UserControl/News/SendToFriends.aspx۱۳۹۴/۷/۲۹ –  … يك سايت جالب پيدا كردم، فكر مي كنم شما هم از مشاهده آن لذت ببريد : http://bpmz.ir/…

سامانه پژوهش و فناوری مازندران – ويرايش مشخصات سرمايه گذارانhttp://www.bpmz.ir/…/MechanizationForm.aspx?t=VXNlckZvcm0xNQ=…۱۳۹۶/۶/۲۵ –  ذخيره ویرایش برگشت اين نرم افزار محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليدكننده سيستم ها و بسته هاي نرم افزاري (karma@jco.ir) است.

سامانه پژوهش و فناوری مازندران – اكتشاف و نوآوريhttp://bpmz.ir/ViewForm.aspx?t=RWJ0ZWthcg==&i=15۱۳۹۵/۹/۱۳ –  634888313443186660_ghaem-govahi1.jpg تاييد نهاد تاییدشده اين نرم افزار محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليدكننده سيستم ها و بسته هاي نرم افزاري (karma@jco.ir) است.

سامانه پژوهش و فناوری مازندران – مشخصات پژوهشگرhttp://www.bpmz.ir/ViewResearchers.aspx۱۳۹۲/۱۲/۱۱ –  جادوي فكر،توليدكننده سيستم ها و بسته هاي نرم افزاري (karma@jco.ir) است.

سامانه پژوهش و فناوری مازندران – چاپ كتابhttp://www.bpmz.ir/…/ViewForm.aspx?t=Qm9vaw==&ctl00_Conte…۱۳۹۵/۹/۱۵ –  ir) است. صفحه اصلی فعالیت های پژوهشی نهادها کمیته های پژوهشی پروژه های پژوهشی نهادها توانمندی های پژوهشی نهادها تأليفات نهادهاي استاني معرفی نماینده نهاد نیازهای پژوهشی…

سامانه پژوهش و فناوری مازندران – چاپ كتابhttp://bpmz.ir/ViewForm.aspx?t=Qm9vaw==&i=46۱۳۹۵/۹/۱۳ –  تصوير جلد يا شناسه كتاب تاييد نهاد تاییدشده اين نرم افزار محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليدكننده سيستم ها و بسته هاي نرم افزاري (karma@jco.ir) است.

 

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...