دیکشنری آلمانی فارسی آنلاین wort.ir

دیکشنری آلمانی فارسی آنلاین wort.irhttps://wort.ir/۱۳۹۶/۵/۱۳ –  حساب کاربری ورود ثبت نام ابزارها دیکشنری اصطلاح و ضرب المثل صرف افعال اینستاگرام موسیقی آلمانی کانال تلگرام درباره پروژه تیم اجرایی همکاری با ما جدید درباره ما تماس با…

درباره ماhttps://wort.ir/ueber-uns۱۳۹۷/۲/۵ –  مکانی دوست داشتی برای یادگیری زبان آلمانی هدف ما این است که Wort.ir مرجعی برای زبان آموزان زبان آلمانی باشد که بتواند نیازهای زبان آموزان را به بهترین شکل برطرف…

همکاری با ماhttps://wort.ir/join-us۱۳۹۷/۴/۷ –  ir جستجوی واژه همکاری با ما تاکنون تیم Wort.ir با شور و علاقه و به طور داوطلبانه واژه نامه ای جامع، مجموعه ای از اصطلاحات روزمره، یادگیری به کمک ترانه های آلمانی و…

اصطلاحات روزمره آلمانی فارسیhttps://wort.ir/deutsch-persische-redewendungen?page=43۱۳۹۷/۲/۱۹ –  حساب کاربری ورود ثبت نام ابزارها دیکشنری اصطلاح و ضرب المثل اینستاگرام موسیقی آلمانی کانال تلگرام درباره پروژه تیم اجرایی درباره ما تماس با ما ☰ wort.ir جستجوی واژه اصطلاحات…

اصطلاحات روزمره آلمانی فارسیhttps://wort.ir/deutsch-persische-redewendungen?page=18۱۳۹۷/۲/۲۹ –  حساب کاربری ورود ثبت نام ابزارها دیکشنری اصطلاح و ضرب المثل صرف افعال جدید اینستاگرام موسیقی آلمانی کانال تلگرام درباره پروژه تیم اجرایی درباره ما تماس با ما ☰ wort.ir

اصطلاحات روزمره آلمانی فارسیhttps://wort.ir/deutsch-persische-redewendungen?page=51۱۳۹۷/۲/۸ –  حساب کاربری ورود ثبت نام ابزارها دیکشنری اصطلاح و ضرب المثل اینستاگرام موسیقی آلمانی کانال تلگرام درباره پروژه تیم اجرایی درباره ما تماس با ما ☰ wort.ir جستجوی واژه اصطلاحات…

صرف فعل آلمانیhttps://wort.ir/flexion/anwinkeln۱۳۹۷/۴/۲۷ –  جدید درباره ما تماس با ما ☰ wort.ir جستجوی واژه صرف فعل: anwinkeln Präsens Hauptsatz Indikativ Konjunktiv I Person Verb Person Verb ich winkele an winkle an ich winkele…

صرف فعل آلمانیhttps://wort.ir/flexion/ausgraben۱۳۹۷/۵/۲۴ –  جدید درباره ما تماس با ما ☰ wort.ir جستجوی واژه صرف فعل: ausgraben Präsens Hauptsatz Indikativ Konjunktiv I Person Verb Person Verb ich grabe aus ich grabe aus du gräbst…

صرف فعل آلمانیhttps://wort.ir/flexion/antreiben۱۳۹۷/۴/۲۷ –  جدید درباره ما تماس با ما ☰ wort.ir جستجوی واژه صرف فعل: antreiben Präsens Hauptsatz Indikativ Konjunktiv I Person Verb Person Verb ich treibe an ich treibe an du treibst…

 

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...