ويژگيهاي نوجوانان :دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی,بررسي و شناخت عوامل مؤثر در گرايش نوجوانان به فرهنگ بيگانه بين دانش آموزان دختر و پسر دوره دبيرستان

دانلود پایان نامه

ويژگيهاي نوجوانان :

نوجوانان با توجه به سن رشد خود ويژگيهاي خاص خود را دارند كه شناخت اين ويژگيها موجب شناخت بهتر آنها و در نتيجه برنامه ريزي مناسب جهت رشد سالم و شخصيت طبيعي و بهنجار آنان مي گردد.

1- داشتن هوش نظري يا تفكر انتزاعي: پياژه روان شناس معروف سويسي در اين باره مي گويد:

«تفكر مجرد، اوج پرواز فكري يك انسان از واقعيت است ولي بعدا تفكر مجرد با واقعيت آشتي مي‎كند و به تدريج خود را با واقعيت وفق مي‎دهد»

و نيز مي گويد:

« نو جواني سن متافيزيك در معناي خالص آنست. من آنقدر قوي است كه مي‎تواند نياز را از نو بنا كند و آنقدر بزرگ است كه مي‎تواند آن را جزيي از خود كند»

(كرمي نوري و مرادي، 1370، ص 152)

2- شكاك بودن: نوجوان ساده انديشيس و زودباوري دوران كودكي را ندارد و به ارزشيابي و قضاوت مجدد درباره ي اشخاص، اشياء و پديده ها مي پردازد. و چون با ديد انتقاد به همه چيز نگاه مي‎كند از اين رو ممكن است به همه چيز شك كند. براي مثال در مورد باورها و اعتقادات، و ارزشها و دين و مذهب و … و اين نه به معناي نفي و جودي آنها است، بلكه مي خواهد دوباره آنها را بازسازي كند. و آنها را كه از روي اجبار و تقليد پذيرفته با تحقيق و زيربناي استدلال ذهني خود مواجه سازد و مي خواهد به استقلال فكري دست يابد. از اين رو در برابر گفته هاي والدين، معلمان و مربيان و بزرگسالان از لفظ اما و چرا؟ استفاده مي‎كند كه البته اين روحيه امري طبيعي است و والدين و معلمان و مربيان … نبايد از اين بابت نگران كردند.

(كرمي نوري و مرادي، 1370)

امام علي عليه السلام در اين باره مي فرمايد:

«ظن الانسان ميزان عقله»                         (غرر الحكم ص 474)

يعني شك و ترديد انسان در موضوعات مختلف نشانه ي عقل و ميزان رشد عقلي اوست.

3- خيرخواهي و فضيلت خواهي: اولياي اسلام نوجوانان را به عنوان نعمتهاي پر ارج الهي شناخته و اين موضوع را به صورتهاي گوناگون ابراز داشته اند:

امام صادق عليه السلام يكي از ويژگيهاي نوجوانان و جوانان را خيرخواهي معرفي مي‎كند:

«عليك بالا حداث و فانهم اسرع علي كل خير»             (روضه ي كافي ص 93)

«توجه تبليغتي خود را به نسل جوان و نوجوان، معطوف دار، كه آنها زودتر حق را مي پذيرند و سريعتر به هر خير و صلاحي گرايش پيدا مي كنند»

4- ميل به دين و مذهب: كرمي نوري و مرادي (1370) در كتاب روان شناسي تربيتي، نظرات چند تن از روان شناسان معروف را در اين باره آورده است كه عبارتند از:

موريس دوبس روان شناس و مربي معروف فرانسوي مي گويد:

«در حدود 15 تا 17 سالگي، نوجوانان را از نو تشكيل دهند، بدي را محو و نابود سازند و عدالت مطلق را حكمفرما نمايند و سن شانزده سالگي سني است كه معمولاً آدمي در آن يا ايمان خود را از دست مي‎دهد يا آنرا نگهميدارد.»

استانلي هال روان شناس امريكايي و پدر روان شناسي نوجواني، معتقد است كه بين بحران بلوغ و جهش ناگهاني احساسات مذهبي، ارتباط وجود دارد.

پياژه روان شناس معروف سويسي مي گويد:

«مسايل مذهبي اكثر اوقات در دوره ي نوجواني، ارزش واقعي پيدا مي كنند، و در نظامهاي زندگي ادغام مي‎شوند. احساس مذهبي نوجوان، اغلب به صورت شددي يا خفيف، رنگ مسيح نمايي دارد.»

(ص 163)

اريكسون روان شناس معروف آلماني، بيش از همه به اهميت مذهب و هويت ايدئولوژيكي در دوره نوجواني اشاره مي‎كند و چنين مي گويد:

«نوجوانان در سنين بين (12 الي 18 سالگي)، دركسب هويت فرهنگي خود كه يك جزء مهمي از هويت عمومي آنها است، به دنبال ايده آلهاي خانوادگي، اجتماعي، فلسفي و مذهبي مي گردند. روان نوجوان رواني است عقيدتي (ايدئولوژيكي) كه در جستجوي وحدت بخشدن به ايده ها و عقايد مختلف است. به عقيده ي او زماني كه نوجوان، قادربه يافتن ارزشهاي پايدار و ثمبت در خانواده و فرهنگ خود نباشد، و ايدئولوژي منسجم و قابل قبولي به او ارائه نشود، دچار درهم ريختگي ايده آلي مي گردد و هويت از هم پاشيده اي پيدا مي‎كند. ايدئولوژي براي نوجوان وسيله اي است كه تصوير معيني از احساس هويت فردي و جمعي فراهم مي‎كند و به صورت ساده جوابهاي مشخص و معيني به سوالات اساسي و مهم او مي‎دهد. نوجوان با كسب يك هويت ايدئولوژيك به يك فلسفه ي زندگي دست پيدا مي‎كند.

(همان، ص 163)

5- درونگرايي: يعني نوجوان به واقعيتهاي عيني جهان بي توجه است و ممكن است با فرو رفتن در تخيلات دور و دراز، خود را موضوع مطالعه ي خود قرار دهد. روان شناسان علل درونگرايي نوجوان را پيدايش ناگهاني صفات ثانويه ي جنسي ، تمايلات مربوط به سائقه ي توليد مثل، و گستردگي هوش نظري او مي دانند.

6- شدت يافتن تخيلات و تجسمات:چون نوجوان از هوش نظري گسترده اي برخوردار است، امكان خيالپردازيهاي افراطي براي او وجود دارد و واقعيتهاي ملموس زندگي زمان حال تحت الشعاع تخيلات دور و در از نوجوان قرار مي‎گيرد. دراين دوره رمانها و داستانهاي ماجراجويانه و سفرهاي شناخته و قطعات ادبي مورد توجه اغلب نوجوانان محسوب مي‎شود.

7- شدت و نوسان حالات عاطفي: هارلوك يكي از روان شناسان در مورد حالات عاطفي و هيجاني نوجوان، مخصوصا در اواسط بلوغ پنج ويژگي را قايل است، كه عبارتند از: شدت – فقدان كنترل- عدم ثبات يا تغيير ناگهاني از حالت خوشي به نا اميدي – افسردگي- و پيدايش احساسات عاقلانه مانند: خداجويي، وطن پرستي، وفاداري و احترام به ديگران.

(كرمي نوري و مرادي، 1370)

8- مستي: اسلام ضمن اين كه براي اين دوره اهميت قايل است و نوجواني را از بزرگترين سرمايه هاي سعادت بشري و از نعمت هاي بزرگ الهي بحساب مي‎آورد و از طرفي از اين دوره تعبير به جنون و مستي مي كندك

قال رسول الله (صلي الله ):‍

«الشباب شعبه من الجنون»

(بحار جلد 17- ص 49)

«جواني (نوجواني) از اقسام جنون و ديوانگي است»

قال امام علي عليه السلام:

«اصناف السكر اربعه: سكر الشباب، و  سكر المال و سكر النوم و سكر الملك»

«مستي 4 نوع است: مستي جواني، مستي ثروت، مستي خواب، و مستي رياست»

با توجه به ديدگاه اسلام و روان شناسان معروف، دوره ي نوجواني مي‎تواند منشا تحولات و تغييرات خداگونه باشد و نيز مي‎تواند منشاء تحولات غيرالهي و انحرافي باشد و فرد را در راه نادرست و فساد قرار دهد ، و اين كه نوجوان كداميك از تحولات و تغييرات (الهي – غيرالهي) را در خود بروز دهد، بستگي زيادي به عوامل تربيتي و محيطي نوجوان دارد كه در رشد شخصيت او موثرند.

مكارم شيرازي (1372) به برخي ديگر از ويژگيهاي رواني – عاطفي نوجوان پرداخته است كه به ذكر چند مورد آن اكتفا مي‎شود:

9- نوجوان : به جالب و جاذب بودن وضع ظاهريش بسيار علاقمند مي‎شود و مدتها از وقت خود را در برابر آينه سپري مي‎كند.

10- تغييرات شديد : و ظاهري بدني و فيزيولوژيك در او ايجاد شرم مي كنند.

11- هر گونه توهين و سرزنش باعث ناراحتي هاي عاطفي نوجوان مي گردد.

12- نوجوان طبعي انعطاف پذير دارد و سريعتر از بزرگسالان تحت تاثير عوامل فردي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي مرتكب بزه و جرم مي گردد.

با توجه به آنچه گذشت مشخص گرديد كه ريشه ي انحرافات رفتاري و از خود بيگانگي، در نوجوان «بحران هويت» است. كه در اوايل بلوغ به آن دچار مي گردد. او براي يافتن هويت مستقل و برجسته به الگوهاي مختلفي كه در محيط زندگي او وجود دارند توجه مي‎كند و برجسته ترين و بهترين الگو را انتخاب مي‎كند تا در بين خانواده ، دوستان و جامعه داراي شخصيتي برجسته و ممتاز گشته و مورد توجه قرار گيرد و چون در انتخاب الگو تحت تاثير عواطف و احساسات عمل مي‎كند و نه عقل و منطق، لذا جذب سرمشق و الگويي مي گردد كه جذاب تر، برجسته تر و در دسترس تر باشد. كه ممكن است اين الگو يا دوست و همسال باشد و يا يكي از افراد برجسته ي جامعه و يا هنر پيشه ي سينام و تلويزيون و ويدئو يا قهرمان داستانها باشد. درهر صورت مهم آنست كه سه ويژگي مذكور در الگوي انتخابي وجود داشته باشد.

با توجه به اين كه در «بحران هويت» و هويت يابي نوجوان محيط اجتماعي تاثير زيادي دارد و نيز بر ساير رفتارها از قبيل، اعتقادي، اخلاقي، سياسي، عاطفي و … مؤثر است، بنابراين براي تبيين بهتر ريشه هاي اصلي رفتار نوجوان و از جمله گرايش به فرهنگ بيگانه به ذكر تاثيرات چند عامل محيطي كه در شخصيت و خوي و رفتار او اثر دارد بطور خلاصه مي‎پردازيم:

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment