دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی :محيط خانواده و سلامت عمومي زنان باردار متغيرهاي پژوهش

متغيرهاي پژوهش

متغير پيش‌بين هر متغيري است که به منظور تعيين اين مطلب که آيا در رفتار نفوذ مي‌کند يا نه مورد پژوهش قرار مي‌گيرد. در آزمايش‌هاي تجربي، متغير مستقل، متغيري است که به وسيله آزمايشگر و به منظور تعيين رابطه آن با پديده مورد مشاهده، دستکاري، کنترل، يا انتخاب مي‌شود. در پژوهش‌هاي غيرتجربي و همبستگي (پس رويدادي) که امکان دستکاري در آن وجود ندارد متغير مستقل متغيري است که فرض مي‌شود قبلاً دستکاري شده است (هومن، 1380).

در اين پژوهش محيط خانواده متغير پيش‌بين است.

متغير ملاک: متغير وابسته (ملاک) متغيري است که به منظور تعيين اثر متغير مستقل، مشاهده و اندازه‌گيري مي‌شود. متغير وابسته معمولاً جنبه‌اي از رفتار است که به خوبي تعريف مي‌شود و آزمايشگر آن را اندازه مي‌گيرد (هومن، 1380). در این پژوهش سلامت عمومی متغیر ملاک است.

تعريف مفاهيم و اصطلاحات پژوهش (عملیاتی و مفهومی)

تعريف مفهومي سلامت عمومی: سازمان جهاني بهداشت، سلامت عمومی را چنين تعريف مي‌کند: سلامت عمومی در درون مفهوم کلي بهداشت قرار مي‌گيرد و بهداشت يعني توانايي کامل براي ايفاي نقش‌هاي اجتماعي، رواني و جسمي. بهداشت، تنها نبود نقص يا عقب‌ماندگي نيست (به نقل از گنجي، 1384).

تعريف مفهومي سلامت عمومي: حالت عملکرد موفقيت‌آميز کنش رواني است که حاصل آن فعاليت‌هاي ثمربخش با ديگران، توانايي سازگاري با تحولات و کنار آمدن با ناملايمات است (گزارش رئيس بهداري آمريکا، 2000).

تعريف عملياتي سلامت عمومي: در اين پژوهش منظور از سلامت عمومي ميزان نمره‌اي است که فرد در پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ28) بدست مي‌آورد.

تعريف مفهومي محيط خانواده: براي درک وضعيت عاطفي و رواني خانواده مي‌توان به سه محور کلي اشاره کرد که هر يک از آنها نيز داراي زير مقياس‌هايي مي‌باشند. اين سه محور عبارتند از: ابعاد حفظ سيستم[1]، ابعاد رشد شخصي[2] و ابعاد ارتباطي[3] (موس و موس، 1993).

محيط اجتماعي خانواده، شخصيت آن خانواده است، هر خانواده شخصيت منحصر به فرد يا محيط اجتماعي دارد که به آن خانواده انسجام و يکپارچگي مي‌دهد. مانند افراد، برخي خانواده‌ها دوستانه‌تر، برخي رقابت‌‌جو و برخي کنترل‌کننده هستند (موسوي، 1382).

تعريف عملياتي محيط خانواده: در اين پژوهش منظور از محیط خانواده ميزان نمره‌اي است که فرد در مقیاس محیط خانواده (FES) بدست مي‌آورد.

[1] – System Mantenance Dimensions

[2] – Personal Growth Dimensions

[3] – Relationship Dimensions

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي رابطه بين مولفه‌هاي محيط خانواده و سلامت عمومي زنان باردار منطقه 4 تهران 100صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

 

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment