دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی :محيط خانواده و سلامت عمومي زنان باردار اهميت و ضرورت پژوهش

اهميت و ضرورت پژوهش

سلامت عمومي از جمله مفاهيمي است که امروزه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، که دايره شمول موضوعات آن هر روز فراگيرتر مي‌شود. عدم سازش و وجود اختلالات رفتار در جوامع انساني بسيار مشهود و فراوان است و در هر طبقه و صنفي و در هر گروه و جمعي، اشخاص نامتعادلي زندگي مي‌کنند. برخورداري از تعادل رواني به عوامل متعددی بستگي دارد که مهم‌ترين آنها احساس امنيت، کارآمدي و ارزشمندي، فقدان اضطراب و افسردگي، عملکرد اجتماعي بالا و سلامت و شادابي جسماني و رواني است. افرادي که دچار مسائل و مشکلات عصبي و رواني مي‌شوند مضطرب،‌ افسرده، بلاتکليف، بي‌هدف و فرو رفته در خود مي‌شوند و تداوم اين اختلالات ممکن است شخصيت فرد را در هم بريزد و مشکلاتي از قبيل آشفتگي و پريشاني فکر و عدم تمرکز حواس و کاهش توان يادگيري و در عملکرد فرد اختلال ايجاد شود(علي نياکروئي، 1382).

در هزاره سوم ميلادي، به علت پيشرفت‌هاي فناوري و تأثير مثبت آن بر سلامت و کيفيت زندگي انسان، بررسي و پژوهش در مورد مسأله سلامت و عوامل تأثيرگذار بر آن مي‌تواند بسياري از گره‌هاي فرو بسته و پيچيدگي‌هاي مربوط به بيماري‌شناسي، نحوه زندگي، ارتقاء سلامت جسماني و اجتماعي را بگشايد و در شنايايي عوامل تهديدکننده سلامت عمومی راهگشا باشد (ياريان، 1387).

با توجه به مطالب مطرح شده بالا به نظر مي‌رسد اگر عوامل مؤثر بر سلامت عمومي زنان باردار شناسايي گشته و به خوبي درک شوند، کمک زيادي در جهت بهبود سلامت عمومي زنان باردار خواهد شد. اما اگر در اين حوزه سرمايه‌گذاري انساني و مادي صورت نگيرد و سلامت عمومي زنان باردار مورد غفلت قرار گيرد مشکلات بسياري از جمله ناسازگاري‌هاي فردي، اجتماعي و تحصيلي‌ گريبان‌گير آنان مي‌گردد. لذا توجه به سلامت عمومي زنان باردار از اهميت ويژه‌اي برخوردار است براي رسيدن به اين هدف‌ها طرح و بررسي و همچنين برنامه‌ريزي اصولي براي تأمين سلامت عمومي در درون خانواده‌ها امري لازم است. بنابراين لازم است در جهت پيشگيري و ارتقاء سطح سلامت عمومی برنامه‌هاي مدرني را فراهم نموده و با اجراي اين برنامه‌ها، سلامت عمومي افراد را افزايش دهيم.

با استفاده از نتايج به دست آمده از اين پژوهش محيط خانواده مي‌تواند زنان باردار را آموزش داد و از طريق برنامه‌هاي رواني- تربيتي در حل مشکلات سلامت عمومي آنها را در زمان بارداري ياري دهد. و نيز راهکارها و الگوهايي را براي بهبود کيفيت زندگي، افزايش رفتارهاي سازگارانه و مقابله و کنار آمدن با بسياري از عوامل تهديدکننده سلامت عمومي فراهم آورد و پيرو آن سبب تدوين و انجام برنامه‌هاي پيشگيرانه در محيط خانواده گردد. بنابراين پرداختن به چنين بررسي‌ها و اخذ اطلاعات مهم و کاربست آن در محيط خانواده مي‌تواند مانع بسياري از ناکامي‌ها، شکست‌ها و آسيب‌هاي رواني شود.

اهداف پژوهش

اهداف اصلي

تعیین رابطه بین مؤلفه‌هاي محيط خانواده و سلامت عمومي زنان باردار

اهداف فرعی

1- تعیین رابطه بین به هم پيوستگي خانواده و سلامت عمومي زنان باردار

2- تعیین رابطه بين بيان خانواده و سلامت عمومي زنان باردار

3- تعیین رابطه بین درگيري خانواده و سلامت عمومي زنان باردار

4- تعیین رابطه بین استقلال خانواده و سلامت عمومي زنان باردار

5- تعیین رابطه بین جهت‌يابي پيشرفت خانواده و سلامت عمومي زنان باردار

6- تعیین رابطه بین جهت‌يابي فکري- فرهنگي خانواده و سلامت عمومي زنان باردار

7- تعیین رابطه بین جهت‌يابي فعاليت‌هاي تفريحي خانواده و سلامت عمومي زنان باردار

8- تعیین رابطه بین تأکيدات اخلاقي-  مذهبي خانواده و سلامت عمومي زنان باردار

9- تعیین رابطه بین سازمان خانواده و سلامت عمومي زنان باردار

10- تعیین رابطه بین کنترل خانواده و سلامت عمومي زنان باردار

فرضيه‌هاي تحقيق

فرضيه اصلي

بين مؤلفه‌هاي محيط خانواده و سلامت عمومي در زنان باردار رابطه وجود دارد.

فرضيه‌هاي فرعي

1- بين به هم پيوستگي خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

2- بين بيان خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

3- بين درگيري خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

4- بين استقلال خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

5- بين جهت‌يابي پيشرفت خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

6- بين جهت‌يابي فکري- فرهنگي خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

7- بين جهت‌يابي فعاليت‌هاي تفريحي خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

8- بين تأکيدات اخلاقي-  مذهبي خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

9- بين سازمان خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

10- بين کنترل خانواده و سلامت عمومي زنان باردار رابطه وجود دارد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي رابطه بين مولفه‌هاي محيط خانواده و سلامت عمومي زنان باردار منطقه 4 تهران 100صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

 

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment