تحلیل بازار در بورس

متن کامل در sabzfile.com

عوامل اقتصادی
عواملی هستند که مکانیزم و ریشه اقتصادی داشته و از ساز و کار بازار یا قانون عرضه و تقاضا پیروی می‌کنند. و باعث تغییر در روند حرکت بورس اواراق بهادار می‌شوند مهم‌ترین آنها تغییرات نرخ ارز، وضعیت تراز خارجی، نرخ تورم، نرخ بهره، درجه پویایی اقتصاد، قوانین و مقررات و سیاست‌های مالی است.

نرخ ارز[1]
ارز در لغت به معنای بهاء و پول خارجی است(فرهنگ عمید ).

نرخ ارز عبارت است از نسبت بهای پول خارجی به پول داخلی. اگر پول خارجی را دلار فرض کنیم نرخ ارز عبارت است از نسبت دلار به ریال یعنی در مقابل یک دلار چند ریال پرداخت می‌شود(منوچهر فرهنگ ،1369 ).افزایش نرخ ارز از یک طرف باعث افزایش هزینه واردات مواد اولیه ،کالاهای واسطه ای و سرمایه‌ای می‌گردد که سودآوری واحدهای تولیدی و صنعتی را کاهش می‌دهد و از جانب دیگر بالارفتن نرخ ارز باعث تورم و کاهش تقاضا برای کالاهای تولیدی شده که باز تاثیر منفی بر فعالیت اقتصادی دارد.

تراز خارجی[2]
تراز خارجی به معنای برابری دریافتی های ارزی و پرداختی ها با کشورهای خارجی است. شریطی که ارزش کالاهای صادراتی برابر ارزش کالاهای وارداتی باشد(فرهنگ ، 1369 ). کسری تراز  خارجی که دلالت بر وخامت اقتصادی دارد تاثیر منفی بر ارزش سهام گذارده و باعث سقوط بازار سهام می گردد .

تورم[3]
تورم در لغت به معنای ورم کردن ، آماس کردن و افزایش بی تناسب مقدار پول است(فرهنگ معین ).

نرخ تورم عبارت است از درصد افزایش سطح عمومی قیمتها در یک دوره زمانی یا تورم عبارت است از تنزل ارزش پول ملی، نرخ تورم از طریق تغییرات سطح عمومی قیمت ها در یک دوره زمانی (از سال پایه تا سال جاری) محاسبه می گردد  (عظیمی ،1385 ). بالارفتن شاخص قیمت هااز یک طرف باعث افزایش هزینه های تولیدی شده و سود آوری سرمایه گذاری ها را کاهش می دهد و از جانب دیگر  مانع حرکت سرمایه ها به سمت بازار بورس و هدایت آن ها بسوی فعالیت های غیر تولیدی می گردد که این به رکود این بازار منجر می‌شود .

نرخ بهره[4]
نرخ بهره به معنای اجاره پول است یا فرصت از دست دادن پول یا بهای است که در ازاء دادن وام به پول تعلق می گیرد، اندازه این متغییر توسط بانک مرکزی تعیین می گردد از آنجا که نرخ بهره هزینه سرمایه گذاری است تغییرات آن موجب تغییر در سرمایه گذاری ها می گردد(فرهنگ ، 369 ). هر اندازه میزان آن بالا باشد سود آوری سرمایه ها در بازار بورس کاهش می یابدو سرمایه‌ها از این بازار روگردان می شوند .

درجه پویایی اقتصاد[5]
به وضعیتی از اقتصاد اشاره می‌شود که بازارها از رونق و شکوفایی برخوردار و نرخ رشد اقتصادی در حال افزایش است (عظیمی ، 1385 ).در چنین شرایطی شاخص قیمت ها در بازار سهام افزایش و اسقبال مردم از خرید سهام بیشتر است اما زمانی که اقتصاد از پویایی لازم بر خوردار نیست بورس اوراق بهادار همانند دیکر بخش ها رونق چندانی ندارد.

قوانین و مقررات[6]
اشاره به مجموعه دستوراتی دارد که دولت برای حمایت یا عدم حمایت از واحدهای تولیدی ، صنعتی و خدماتی اعمال می کند(فرهنگ ، 1369 ). در اقتصاد هایی که مداخله دولت زیاد است و دولت بدلایل مختلف قوانین و مقررات وضع می کند بورس اوراق بهادار هم کارایی و شفافیت خود را از دست می دهدو دچار بی نظمی و نوسانات می گردد .

سیاست های مالی[7]
سیاست در لغت به معنای اداره کردن امور کشور و مردم داری است(فرهنگ معین ).

سیاست های دولت به مجموعه ای از اقدامات و تدابیری اطلاق می‌شود که دولت برای جهت دادن یا ایجاد تعادل در اقتصاد اعمال می کند و مهمترین ابزارهای سیاستهای دولت مالیاتها و مخارج هستند، این سیاست‌ها ممکن است انبساطی باشند(برای میارزه بارکود) یا انقباضی باشند(برای مبارزه با تورم) (عظیمی ، 1385 ) .سیاست هایی که دولت در امور اقتصادی اعمال می کند ممکن است تاثیر منفی بر فعالیت های اقتصادی از جمله بازار بورس داشته باشد .

عوامل اجتماعی
این عوامل ریشه در فرهنگ و باورها و ارزشهای اجتماعی داشته و به ساختار جامعه مربوط می شوند. مانند اعتقادات و باورها ، درجه شناخت مردم ، طبقات اجتماعی این عوامل نیز بر عملکرد بورس تاثیر می‌گذارد.

اعتقادات و باورها[8]
باورها به معنای عقیده داشتن و سخن کسی را راست و درست پنداشتن است(فرهنگ معین). اعتقادات و باور های افراد یک جامعه ممکن است در جهت توسعه بازار بورس باشد و یا مانغ پیشرفت آن .در برخی جوامع فعالیت بورس اوراق بهادار در تضاد و تقابل با ارزش ها و معتقدات مردم است از این نظر با آن مخالفت می‌شود.

درجه شناخت مردم [9]
در لغت به معنای آشنایی، فهم و دریافت و علم معرفت است و به سطحی از آگاهی و شناخت افراد جامعه اطلاق می گردد که در باره موضوعی دارند (فرهنگ معین).میزان آگاهی و شناختی که مردم  از اوراق بهادار دارند بر توسعه این بازار تاثیر دارد.

طبقات اجتماعی [10]
به گروهی از افراد جامعه اطلاق می شوند که دارای منافع اقتصادی ، اجتماعی متفاوتی هستند(فرهنگ دهخدا ).طبقات اجتماعی با توجه به درآمد و قدرت خریدی که دارند هریک واکنش خاصی نسبت به تحولات بازار بورس دارند معمولاطبقات بالا درآمدی نسبت به تحولات بورس اوراق بهادار واکنش بیشتری نشان می دهند تا طبقات کم درآمد.

عوامل سیاسی
عوامل سیاسی به ساخت حکومت و کارکرد نظام سیاسی در اداره جامعه مربوط می شوند مانند چگونگی برقرار ثبات و امنیت ، روابط با خارج ، نگرش نظام سیاسی به مسائل اقتصادی و غیره .

تاثیر این عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر کار کرد و روند بورس اوراق بهادار را در قالب یک مدل می توان نشان داد.

بی ثباتی سیاسی [11]
بی ثباتی سیاسی به وضعیتی اطلاق می گردد که جامعه دستخوش جنگ ، ناآرامی و درگیرهای داخلی است (فرهنگ ، 1369 ). بی ثباتی و عدم امنیت تاثیر مخربی بر بازار بورس می گذارد . در زمانی که بی ثباتی و عدم امنیت بر جامعه حاکم است نه تنها کسی تمایل به سرمایه گذاری ندارد بلکه سرمایه های خود را هم از کشور خارج می کنند .

تحریم[12]
تحریم در لغت به معنای حرام کردن و منع کردن است(فرهنگ عمید ).

اما از نظر اقتصادی زمانی است که کشورهای خارجی از خریدن کالاها و خدمات یک کشور خوداری می کنند. تحریم های اقتصادی باعث می‌شود که واحد های تولیدی و صنعتی نتوانند مواد اولیه و کالا های موردنیاز خود را براحتی از خارج وارد نمایند و در نتیجه دچار مشکل گردندو بدین ترتیب سهام آن ها در بورس سقوط می کند.

روابط سیاسی[13]
رابطه به معنای علاقه و پیوند است آنچه که دو چیز یا دو تن را به هم نزدیک میکند(فرهنگ دهخدا )روابط سیاسی به معنای برقراری روابط دیپلماتیک یک کشور با جهان خارج است یا اشاره به وضعیتی دارد که دو کشور به هم نزدیک می کند تا منافع ملی آنها تأمین گردد. رابطه مناسب و مفید هر کشور با جهان خارج تاثیری مطلوب بر بورس اوراق بهادار دارد و در چنین شرایطی بازار بورس جنبه بین المللی پیدا می کند و کشور های دیگر برای خرید سهام به کشور روی می آورند.

نظام سیاسی[14]
نظام در لغت به معنای نظم دادن ، آراستن، و رویه و عادت است( فرهنگ دهخدا ).

نظام سیاسی به شکلی از حکومت اشاره دارد که جامعه توسط آن اداره می‌شود یا برای نظم دادن به امور اجتماعی به کار می رود(فرهنگ، 1369 ).عملکرد نظام سیاسی هر کشور می تواند تاثیر مثبت یا منفی بر روند حرکت بورس اوراق بهادار داشنه باشد .

1-8-2 تعاریف عملیاتی
متغیر های یک تحقیق باید قابل سنجش و اندازه گیری باشند یعنی باید به شاخص ها و مفاهیم عینی تبدیل شوند تا بتوان آن ها را اندازه گیری نمود در غیر این صورت امکان سنجش و اندازه گیری آن ها وجود ندارد و محقق نمی تواند فرضیه های مطرح شده را آزمون نماید در اینجا سه متغیر اصلی این تحقیق بصورت زیر تعریف عملیاتی می‌شوند .

شاخص کل
شاخص کل به تغییرات قیمت سهام اوراق بهادار در یک دوره زمانی می پردازد که با استفاده از معیار لاسپیر اندازه گیری می‌شود.

Pit= قیمت شرکت i ام در زمان t

qit = تعداد سهام منتشره شرکت i ام در زمان t

Dt= عدد پایه در زمان t که در زمان مبداء برابر pioqio∑بوده است

Pio= قیمت شرکت i ام در زمان مبدأ

qio = تعداد سهام منتشره شرکت i ام در زمان مبدأ

n = تعداد شرکت‌های مشمول شاخص

شاخص بازده نقدی – قیمت
شاخص بازده قیمت به محاسبه بازده بدست آمده از سرمایه گذاریها می پردازد که سهام داران بازده به دست آمده در این بازار را با هزینه های فرصت مقایسه و اندازه گیری می کنند.چنانچه بازده بدست آمده بیش از  هزینه فرصت باشد سرمایه گذاران به این بازار روی می آورند در غیر این صورت آن را ترک می کنند.

ﺷﺎﺧﺺﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﺓ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﺯﺩﺓ ﻛﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﺩ  TEDPIX ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ 1377 ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﺯﺩﺓ ﻛﻞ ﺑﻮﺭﺱﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﺓ ﻧﻘﺪﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻲ، ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻛﻠﻴﺔ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺭﺍ  ﺩﺭ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺷﻴﻮﺓ ﻭﺯﻥ ﺩﻫﻲ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺁﻥ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﻗﻴﻤﺖ (TEPIX) ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺩﺭ ﺷﻴﻮﺓ ﺗﻌﺪﻳﻞﺁﻥﻫﺎ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺﻗﻴﻤﺖ ﻭﺑﺎﺯﺩﺓ ﻧﻘﺪﻱ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﻮﺩ ﻧﻘﺪﻱ ﻧﻴﺰﺗﻌﺪﻳﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﺓ ﻧﻘﺪﻱ ﺑﻮﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺯﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

= قیمت شرکت iام در زمان t

= تعداد سهام منتشره شرکت iام در زمان t

نامانایی
نامانایی یا نا ایستایی زمانی است که میانگین و واریانس یک متغیر یا یک سری زمانی ثابت نبوده و طی زمان تغییر می کند و این از طریق آزمون ریشه واحد دیکی-فولر یا آزمون خود همبستگی قابل اثبات است.

9-1 قلمرو تحقیق
دامنه و قلمرو تحقیق در سه بعد مکانی ، زمانی و موضوعی قابل بیان است .

از نظر مکانی این تحقیق به فعالیت بازار بورس اوراق بهادار در تهران پرداخته و فعالیت شرکت هایی که سهام آن ها در بورس اوراق بهادار این شهر پذیرفته شده است بررسی می کند .

از نظر زمانی روند حرکت بازار سهام در طول مدت 10 سال یعنی از سال 1390-1381در نظر گرفته و روند حرکت مانایی یا نامایی آن در قالب دو شاخص ذکر شده بررسی می‌شود .

از نظر موضوعی این تحقیق به اثبات مانایی یا نا مانا یی در بازار بورس اوراق بهادار تهران می پردازد .

فصل دوم

فصل دوم

2-1 مقدمه
ریشه بازار بورس و پیدایش آن بر می گردد به تشکیل نظام بانکی و اجتماع صرافان  در قرون وسطی. صرافان در این زمان روی نیمکتی می نشستند و عملیات مالی و صرافی انجام می دادند و این عملیات شامل تبدیل پول های مختلف ،خرید و فروش اوراق بهادار ( بیجک) و عملیات مالی دیگری بود .یعنی همان کاری که امروزه تقریبا در بازار های بورس انجام می گیرد .کسانی که مدیریت  این نیمکت را برعهده داشتند به بانکری معروف بودند . واژه بورس ابتدا به محل تجمع دلالان و صرافان که اوراق بهادار و سکه‌های مختلف را خرید و فروش می کردند گفته می شد .و سپس به مکان سر پوشیده ای که این معاملات در آن انجام می گرفت اطلاق گردید .بعد ها بدنبال تحولاتی که در اروپا صورت می گیرد بازار بورس هم بتدریج شکل گرفته و رسمیت پیدا می کند. بعلت نقش و اهمیتی که بورس اوراق بهادار  در هدایت منابع و رشد اقتصادی دارد کشور ها اقدام به تشکیل این بازار نموده و در صدد توسعه و حمایت از آن برآمدند. امروزه  در کشور های صنعتی بازار بورس اوراق بهادارآنچنان رسمیتی پیدا کرده که بیشتر سرمایه گزاری ها از طریق آن انجام میگیرد .بزرگترین بازار بورس جهان بورس نیویورک است که 80 میلیون نفر سهام دار دارد. بازار بورس اوراق بهادار ایران هرچند سابقه ای 46ساله دارد اما هنوز نتوانسته نقش مهمی در هدایت سرمایه‌ها و رشد اقتصادی داشته باشد .

 

وظیفه اصلی بورس اوراق بهادار، فراهم‌آوردن بازاری شفاف و منصفانه برای دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده و همچنین سیستمی مناسب برای نظارت بر جریان دادوستد، عملیات بازار و فعالیت اعضای آن است. در این راستا،یک بورس اوراق بهادار به‌طور متعارف، مسؤولیت‌های زیر را بر عهده خواهد داشت:

1- پذیرش یا لغو پذیرش اعضا شامل کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان و مشاوران و مدیران سرمایه‌گذاری.

2- پذیرش یا لغو پذیرش ابزارهای مالی قابل دادوستد در بورس.

3- فراهم آوردن یک سیستم دادوستد مناسب و کارآمد.

4- فراهم آوردن یک سیستم مناسب و کارآمد برای تسویه و پایاپای دادوستد.

5- فراهم آوردن یک سیستم مناسب برای نظارت بر جریان دادوستد، عملیات بازار و فعالیت اعضا.

6- فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم برای توزیع و انتشار اطلاعات مربوط به دادوستد و نیز سایر اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری درباره دادوستد اوراق بهادار.

بورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار منسجم و سازمان یافته، مهمترین متولی جذب و سامان دادن صحیح منابع مالی سرگردان است و با جمع‌آوری نقدینگی جامعه و فروش سهام شرکت‌ها، ضمن به حرکت در آوردن چرخ‌های اقتصاد جامعه از طریق تأمین سرمایه‌های موردنیاز پروژه‌ها، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی، منافع اقتصادی چشمگیری به ارمغان ‌می‌آورد و در کنار آن، اثرات تورمی ناشی از وجود نقدینگی در جامعه را نیز از بین می‌برد(سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،1991).

از نظر اقتصاد خرد، بورس یک نمونه بسیار نزدیک به بازار رقابت کامل است. کالاها در بورس همگن‌اند و به‌دلیل وجود مقدار زیادی خریدار و فروشنده در آن و همچنین آزادی ورود و خروج نیروها، قیمت‌های تعیین شده بسیار نزدیک به قیمت‌های تعادلی هستند. بورس اوراق بهادار با ایجاد فضای رقابتی به عنوان ابزاری اقتصادی، باعث می‌شود که شرکت‌های سود ده، بتوانند از طریق فروش سهام به تأمین مالی بپردازند و برعکس شرکت‌های زیان‌ده به طور خودکار از گردونه خارج شوند. بدین‌ترتیب با چنین تفکیکی، بازار می‌تواند به تخصیص مطلوب منابع بپردازد( سایت بورس ایران).

2-2-3 مزاياي بورس اوراق بهادار
الف- مزاياي بورس اوراق بهادار از ديدگاه اقتصاد كلان
1- جمع‌آوري سرمايه‌هاي جزئي و پراكنده و انباشت آن براي تجهيز منابع مالي شركتها.

2- بكارگيري پس‌اندازهاي راكد در امر توليد و تأمين مالي دولت و مؤسسات.

3- كنترل حجم پول، نقدينگي و تورم از طريق انشار سهام و اوراق قرضه(مشاركت).

4- بورس به مثابه بازار رقابت كامل(تعداد زياد خريدار و فروشنده، آزادي ورود و خروج از بازار، شفافيت اطلاعات و تخصيص مطلوب منابع).

5- رشد توليد ناخالص ملي، افزايش اشتغال و كمك به حفظ تعادل اقتصادي كشور.

6- فراهم نمودن توزيع عادلانه ثروت از طريق گسترش مالكيت عمومي و ايجاد احساس مشاركت عمومي.

7- افزايش درجه نقد شوندگي ثروت افراد(سازمان بورس اوراق بهادار تهران 1991).

ب- مزاياي بورس اوراق بهادار از ديدگاه واحدهاي اقتصادي(شركت‌هاي سرمايه‌پذير)
1- سهولت در تأمين مالي از طريق انتشار سهام و ساير اوراق بهادار

2- افزايش اعتبار داخلي و خارجي و تأمين مالي با به وثيقه گذاردن سهام شركت در بازارهاي مالي

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...