تأثير زندان در زنان:دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسي مشکلات زندانيان زن پس از آزادي از زندان

مورد هشتم:

ز.م ـ 23 ساله به جرم مواد مخدر دستگير شده و اظهار مي دارد كه كاملاً بي گناه بوده داراي 2 فرزند مي‌باشد و به مدت 3 سال در زندان مي‌باشد و 2 سال از آزاديش مي گذرد بنا به اظهاراتش زماني كه به منزل يكي از دوستان مي رود مأموران به خانه آنها آمده و بعد از پيدا كردن مواد مخدر صاحبخانه اعلام مي دارد كه مواد متعلق به او است و به دليل اينكه نمي‌تواند ثابت كند 2 سال در زندان مي ماند بعد عفو خورده و آزاد مي‌شود.

فقط شوهرش به ملاقاتش مي رود.ولي از زمان آزاديش خبر ندارد و شبي كه عفو خورد به همراه تعدادي ديگر به تنهايي به خانه بر مي گردد. در زمان محكوميت چند بار توانسته به مرخصي بيايد بعد از آزادي متوجه مي‌شود كه تمام زندگيش را از دست داده و بايد از نو آغاز كند.همسرش راننده جاده بوده و خانه هم اجاره اي بوده و وسايل خانه گاهي توسط دزد سرقت مي شده و بقيه هم به خاطر جريمه فروخته مي‌شود.بعد از آزادي ابتدا تحقير مي‌شود كه چرا با هر كس آداب و معاشرت مي‌كند ولي وقتي رفت و آمد با دوستان گذشته را كنار مي‌گذارد همسرش او را مي پذيرد .

در ابتدا كه در زندان است به مدت 3 ماه خودش در زندان از فرزندانش نگهداري مي‌كرد اما بعد از سه ماه بچه سه ساله را به بيرون مي فرستد كه خواهر زن از او نگهداري مي‌كند. از مشكل مالي رنج مي برد و اينكه زمان ميخواهد تا بتواند دوباره زندگي‌اش اثر را بسازد و سر و سامان بدهد.چندباري به دليل پرخاشگري و بي احترامي به همسرش كارشان تا به مرحله جدايي هم كشيده كه همسرش علت را در زندان رفتن زن مي داند و مي‌گويد رويش باز شده و پرو شده كه اين طور جواب مرا مي‌دهد اما تا حدودي بهتر شده و به زندگي باز گشته است.خوشحالي است از اينكه زماني را كه زندان بوده همسرش تركش نكرده و منتظر بازگشت او مانده است.

مورد نهم

م- د

جرم : استفاده مواد

مدت محكوميت: 1 سال

سن : 35 سال

سابقه محكوميت : ندارد

بعد از چند بار مراجعه موفق شدم با ايشان صحبت كنم .تازه از سر وكار آمده بوده و خسته به نظر مي‌رسيد .

« 17 ساله بودم كه ازدواج كردم.همسرم را خيلي دوست داشتم اما خانواده همسرم از ازدواج ما راضي نبودند و بعد از 1 سال كه از زندگي ما مي گذشت و صاحب فرزند اولم شده بودم برادر همسرم او را راضي كرد كه ازدواج مجدد داشته باشد. اما همسر او متوجه من و فرزندم شد و فوراً از شوهرم جدا شد.هميشه نارضايتي را در نگاهشان             مي ديدم كه مرا در حد خانواده خودشان نمي دانستند.كم كم به جمع دوستان پناه بردم. در مهماني ها و عروسي ها معمولاً دور هم جمع مي شديم و خوش مي گذرانديم بعد از عمل جراحي سزارين كه انجام داده بودم به تحريك دوستانم براي تسكين درد شروع به مصرف مواد مخدر كردم.همسرم از اين مسأله اطلاعي نداشت و صبح به صبح              مي خوردم و آنقدر جا در خانه براي مخفي كردنش داشتم كه كسي متوجه نشود. هميشه از خرجي خانه مي زدم تا بتواند خرج مواد را جور كنم و وقتي به بي پولي مي خوردم به سراغ طلاهايم مي رفتم و به بهانه گم  شدن آنها را مي فروختم .همسرم اعتماد زيادي به من داشت و از آنجاييكه از دوستان من اطلاعي نداشت هيچ وقت به اين مسأله شك نكرد. تا اينكه بر اثر دعوا و مشاجره با يكي از همين دوستان تلفني محل زندگيم گزارش داده شد و دستگير شدم. زماني كه مأموران در منزل ما بودند همسرم از محل كار              برمي گشت و بهت زده در چشمانم نگاه مي‌كرد .باور اين مسأله برايش غير ممكن بود. فرزندانم خجالت زده به گوشه اي پناه برده بودند و مي لرزيدند .همسرم مواد مصرف مي‌كرد اما هميشگي نبود. فقط به خاطر تنگي نفس كه داشت گاهي مصرف مي‌كرد.

در زندان يا همه جور آدم نشست و برخاست داشتم و به آنها شماره تلفن دادم كه بعد از آزادي با هم   رابطه داشته باشيم اما بعد از اينكه آزاد شدم همسرم اجازه ارتباط با هيچ كدام را نداد و ديگر ارتباطي نداشتم در يكسالي كه در زندان بودم خانواده ام به كلي از هم پاشيد همسرم از من شكايت كرده بود و اداعاي طلاق كرده بود اما فرزندانم و فاميل و بستگان مانع اين كار شدند و خواستند كه يك فرصت ديگر به من داده شود. از زماني كه برگشته ام در خانه هاي مردم كار مي‌كنم و نمي‌گذارم حتي يكروز بيكاري وسوسه ام كند و دوباره طعم خانه خرابي را بچشم نمي خواهم خانواده ام را از دست بدهم.

هيچ كدام از فرزندانم از اين مسأله اطلاعي نداشتند و حالا كه آزاد شده ام پسر بزرگم كه 17 سال دارد هنوز نتوانسته به من اعتماد كند و مرا به عنوان محرم خود قبول كند مرتب مي‌گويد تو آبروي مرا در ميان هم سن و سالانم برده اي.اگر دعوا شود همه مرا به خاطر وجود تو سرزنش مي‌كنند به همين دليل كمتر به خانه مي آيد و سعي مي‌كند در ميان پسرهاي همسايه كمتر باشد تا او را مسخره نكنند .همسرم هم مرتب با خانه تماس مي‌گيرد و مي پرسد اگر درخانه باشم مشغول به چه كاري هستم و مرتب مرا زير نظر دارد .از اين مسأله ناراحت نيستم چون مي خواهم دوباره اعتماد همسرم و ديگران را به خودم جلب كنم و دلم مي خواهد هر طور است مرا امتحان كنند .

درابتداي آزاديم اگر جايي مي رفتيم و چيزي گم مي شد همه نگاهها به سوي من بود و خيلي شرمنده مي شدم .مي دانم باعث سرشكستگي هم خودم و هم خانواده ام شده ام.خانواده همسرم تحقيرم كردند و از من تعهد گرفته اند كه به سراغ كارهاي گذشته نروم.

هيچ وقت فكر نمي‌كردم به اين راحتي معتاد شوم و اين همه عواقب را به دنبال داشته باشد .الان هم همه تلاشم را مي‌كنم كه فقط اعتماد فرزندانم را جلب كنم و بتوانم پناهشان باشم» .در ميان صحبتهايش دختر بزرگش كه 15 سال دارد از مدرسه مي آيد خيلي معمولي سلام مي‌كند و مي رود و هيچ عاطفه اي در بين مادر و فرزند ديده نمي‌شود.

پسر 17 ساله اش اندكي بعد  پيدايش مي‌شود و صحبتهاي ما را مي شنود ومي‌گويد« بنويسيد كه مادرم باعث شد ديگر بين دوستانم نتوانم سر بلند كنم و هر بار بخواهم صحبت كنم آنها مهر اعتياد مادرم و زندان رفتنش را بر پيشاني ام مي زنند و با هيچ كس دوست ندارم ارتباط داشته باشم فقط به خاطر مادرم.»

 

 

 

 

 

 

مجازات زندان

اگرچه زندان از گذشته هاي دور وجود داشته ، از قرن 19 به بعد اصلي ترين شكل مجازات شده است . اين تحول شكل در مجازات تا حدود زيادي ناشي از تغيير در اولويت هاي اهداف مجازات يا تكميل اين اهداف است .

در نظام كيفري قديم تنها هدف مجازات ايجاد رعب و وحشت بود ، به همين دليل مجازات‌ها بيشتر به صورت زجر دادن در منظر عموم بود و مجازاتي كه همگان شاهد آن نيودند معنايي نداشت ( فوكو ، 1378 : 74-75) ، اگر چه اين نحوة مجازات از منظر دوركم بيش از آن كه كاركرد رعب و وحشت داشته باشد ، ناظر به تأمين هدف ديگري است كه همان تقويت همبستگي اجتماعي از طريق ارضاي وجدان جمعي است ( آرون ، 1363: 22) ، بنابراين ، هر قدر وجدان جمعي قوي تر باشد ، خشم عمومي بر ضد جرم حادتر است ( همان : 19 ) در اين نظام كيفري ،زندان جايگاه ويژه اي ندارد و طبعاً مجازات‌ها ، علي الاصول ، بدني و تعذيبي اند ، و حتي عنصر تعذيب يك ركن مجازات است . به طوري كه قتل مجرم همراه با مراسم تعذيب است و كمتر به قتل عادي وي اكتفا مي‌شود .

در مراحل بعد، موقعيت ارتكاب جرم و شخصيت مجرم نيز اهميت يافت ، از اين زوايه هدف و كاركرد مجازات آن است كه نه تنها در بزهكار شوق زندگي را بر انگيزاند ، بلكه به او توان زندگي كردن رهد ( فوكو ، 1378 : 29 ) لذا در نظام جديد دربارة فايدة كيفر براي جامعه و فرد مجرم چون وچرا مي‌شود . اگر چه هيچ گاه نخستين هدف مجازات و نيز پيشگيري از وقوع جرم فراموش نشد ، هدف اخير نيز به آن اضافه گرديد . در اين نظام ، تنبيه دو تغيير مهم مي‌كند : اول اين كه متوجه جسم و بدن نيست ،بلكه قلب و انديشه و اراده و اميال هدف قرار مي‌گيرد ، دوم اين كه در منظر عام صورت نمي‌گيرد ومردم از صحنة مجازات غايب شده‌اند . به همين دليل ، در اين نظام زندان ، كه آزادي فرد را سلب مي‌كند، شيوة اصلي تنبيه شناخته شده است و مجازاتي بدني و از جمله اعدام در بسياري از كشورها لغو شده يا در عمل اجرا نمي‌شود ( آنسل ، 1356:20).

اهداف دوگانه اي كه براي مجازات زندان منظور مي‌شود ، يعني زندان براي مجازات و زندان همچون شيوة اصلاحي ، به ندرت با يكديگر جمع شده‌اند، چرا كه زندان ، به دليل ساختارش ، معمولاً غير عادلانه با زنداني رفتار مي‌كند و ، در نهايت ، موجب افزايش كينة زنداني نسبت به عدالت و قانون مي‌شود و حتي ممكن است موجب بيگانگي بيشتر فرد با جامعه و در نتيجه مقدمات افزايش ارتكاب جرم شود . به قول فوكو ، به جاي آن كه زندان براي اجراي قوانين و آموزش احترام به قوانين در نظر گرفته شود ، تمامي عملكرد آن بر وجه سوء استفاده از قدرت جريان پيدا مي‌كند                      ( فوكو، 1378 : 332) . به عبارت ديگر ، مي‌توان گفت كه زندان موجب تشديد آن چه لمرت انحراف ثانويه مي نامد ( ورسلي ، 1378: 535-539) مي گردد . دليل اصلي اين ناكار آمدي براي اصلاح زنداني در ماهيت اساسي زندان نهفته است كه در آن وظيفة نگهباني مقامات زندان بر ساير اهداف ترجيح دارد ، و زندان به تعبير گافمن مؤسسه اي تام است ، يعني محل اقامتي است كه در آن زندانيان براي مدت معيني از عمر خود زير نظارت تقريباً مطلق مقامات اداري قرار دارند. گافمن استدلال مي‌كند كه ماهيت اساسي مؤسسه تام به گونه اي است كه مشكلات موجود ساكنان خود را تشديد مي‌كند و در دراز مدت مسئوليت هاي اجتماعي بهنجاري را كه بر عهدة آنان است دشوارتر مي‌نمايد ( رابرتسون ، 1372: 190) . دوگانگي مذكور خود را به گونة ديگري نيز نشان مي‌دهد. اگر زندان ها براي افراد به صورت مكان هايي ناخوشايند در آيند ، احتمالاً به بازداشتن متخلفان بالقوه از ارتكاب به جرم كمك مي‌كنند . اما دستيابي به هدف هاي بازپروري با زنداني شدن زندانيان بي نهايت دشوار مي‌شود ( گيدنز ، 1373: 152) ، در واقع ، شايد بتوان گفت كه دستيابي به دو هدف اصلاح و مجازات به طور همزمان ، در عمل ممكن نيست ( فتاح ، 1371: 88) . حتي برخي تحقيقات اخير در پي اثبات اين هستند كه تدابير اصلاحي ـ درماني ، در مقايسه با اجراي مجازت هاي كلاسيك ، نتايج بهتري در زمينة پيشگيري از تكرار جرم به دست نمي‌دهد ( گسن ، 1371: 307 به بعد ؛ كلاركسون ، 1371 : 251) از اين رو ، برخي ديگر از اين تفكر دفاع مي‌كنند كه اصلاح زندان بايد همچون هدفي جنبي ، ولي مطلوب ، باقي بماند ، زيرا اگر هدف اصلي مجازات در نظر گرفته شود ، نظرية اصلاح خدشه‌دار مي‌شود و به نتايج مطلوب نخواهد انجاميد ( كلاركسون ، 1371 ،  : 253 ) .

به همين دليل ، در دهه هاي گذشته ، به ويژه پس از جنگ جهاني دوم ، ديدگاه جديدي با عنوان جنبش دفاع اجتماعي تقويت شده است . اين ديدگاه در نقد نظام موجودكيفري و مخالفت با تكية صرف بر جنبة حقوقي كيفر شكل گرفته است ( آنسل ، 1366: 43) . حتي برخي خواهان تغيير عنوان قانون كيفري به دفاع يا حمايت اجتماعي و طالب متروك شدن لفظ كيفر شده‌اند ( حسيني نژاد، 1370 : 134) . در نتيجة اين  ديدگاه هاست كه اكنون شيوه هاي جديدكيفري از قبيل حبس خانگي ، آزادي يا قيد التزام ، محكوميت تعليقي ، امكان مرخصي هاي زياد و … رواج بيشتري پيدا كرده است . ضمن اين كه به مسئله جرم زايي زندان همچون موضوع مهمي در مطالعات آسيب‌شناسانه توجه شده است و قسمتي از دستور كار كنگرة مهم جرم شناسي 1950 پاريس را به خود اختصاص داده است ( آنسل ، 1366 : 97) (عبدي،‌ 1383 : 383-380)

تأثير زندان در زنان

به طور كلي ، بيشتر زنان زنداني حداقل يك بار ازدواج كرده اند و از گروه هاي سني 30 سال به بالاترند . بيشتر آن ها از مناطق شهري اند و عموماً بي سواد يا كم سواد هستند . به طور متوسط ، 1/3 فرزند دارند ، و حدود 11 برابر بيش از زنان ديگر شاغل اند. مشاغل آن ها ، مشاغل سخت يدي مثل كارگري و كشاورزي است . بيشترين جرايم آن ها ،‌به ترتيب مواد مخدر ،‌60 درصد و سپس منكرات ، 23 درصد است .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي مشکلات زندانيان زن پس از آزادي از زندان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسي رابطه بين سبك هاي دلبستگي و انگيزه پيشرفت 

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment