انجمن اپتیک و فوتونیک ایران

 

تهران|جمعه (۲۰  مهر) ۲۱:۰۷

تغییر شهر

نسیم

۲۲

امروز

۲۸°     ۱۷°

فردا

۲۲°     ۱۷°

یک شنبه

۲۲°     ۱۶°

اذان مغرب

۱۷:۵۱

نیمه شب شرعی

۲۳:۰۹

اذان صبح فردا

۰۴:۴۵

 

مسابقات ورزشی

عربستان برزیل امروز – ۲۱:۳۰
کرواسی انگلیس امروز – ۲۲:۱۵
هلند آلمان فردا – ۲۲:۱۵

سروی

 

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...