اعتبار و روايي آزمون:دانلود پایان نامه رشته روانشناسی,روش تحقیق بررسي ارتباط بين نيمرخ رواني و عود بيماري اعتياد

اعتبار  و روايي آزمون:

پژوهشهاي انجام شده اعتبار رواني در مورد اعتبار M.M.P.I نشان مي دهد كه از سطوح متوسط ثبات كوتاه مدت همساني دروني برخوردار است.به عنوان مثال هانسلي[1] هنسون [2] و پاركر[3] (1998) درباره مطالعات انجام شده در مورد M.M.I.P  بين 1970 تا 1980 يك مطالعه فرا تحليلي انجام دادند و چنين نتيجه گرفتند كه همه مقياستهاي M.M.I.P كاملاً پايا هستند و دامنه ضرايب پاياني آنها از 71% (مقياسMa  ) تا 84% (Pt) است. نوسان در نمره هاي ازمون قابل انتظار است. اين گفته به ويژه در مورد جمعيتهاي روانپزشكي صادق است زيرا اثرهاي درمان يا تثبيت در يك موقعيت بحراني زودگذر ممكن است در عملكرد بيمار در آزمون مؤثر واقع شود. ميانه ضرايت اعتبار براي افراد بهنجار حدود 70% است و ميانه دامنه ضرايب اعتبار براي بيماران روانپزشكي حدود 80/0 است. ضرايب اعتبار دو نيمه آزمون نيز حدود متوسط بوده و دامنه تغييرات آن از 5/0 تا 94/0 با ميانه اي برابر 70/0 و اندكي بيشتر است. (شريفي، حسن پادشاه- 1375).

شيوه نمره گذاري:

نمره گذاري فرم كوتاه M.M.I.P به كمك 11 كليدي كه در دست است صورت مي گيرد. سپس نمرات آزمودني در هر ميزان به فرمي كه براي انعكاس نيمرخ رواني وي تهيه شده است منتقل مي گردد. آزمودني هاي پاسخ خود را به هر سوال با علامت (*)  در پاسخ نامه مشخص مي سازند. نمرات خام آزمودني را در ميزانهاي L، F، K، D، Hy، Pa به فرمي كه براي رسم پروفايل تهيه شده است منتقل مي شود. مقادير معيني از نمره هر آزمودني در K را به نمره ميزانهاي Hy، Pd، Pa,Pt، Sc، Ma منتقل مي شود و با وصل نقاطي كه نمره آزمودني را در ميزانهاي گوناگون نشان مي دهد نيمرخ آزمودني رسم مي شود.

پروفايل آزمودني را با روشهاي گوناگون مي توان مورد بررسي و تفسير قرار داد. يكي از اين روشها كه براي تشخيص به كار مي رود با اين شيوه مي باشد كه ابتدا از شماره ميزاني كه بالاترين برآمدگي را در پروفايل مي دهد شروع سپس به ميزان ديگري كه از لحاظ برآمدگي در درجه دوم و يا سوم قرار دارند توجه مي شود. چگونگي شكل كلي پروفايل نيز مي تواند ما را در تشخيص ويژگي هاي شخصيت آزمودني كمك كند در اين مورد بيشتر به شيب پروفايل توجه مي شود. پروفايل باليني افراد نوروتيك داراي شيب رو به پائين از چپ به راست مي باشد.( پروفايل افراد سايكوتيك برعكس شيبي رو به بالا از چپ به راست مي باشد.)

در تفسير بايد علت اجرا، سوابق گذشته و نمونه كاركرد فعلي آ‎زمودني را در نظر گرفت لازم به ذكر است كه نمرات تراز شدة 70 و يا بالاتر نشانه مرضي مي تواند باشد. نمرات متوسط گرايشهاي آزمودني را نشان مي دهند.

روشهاي آماري مورد استفاده در اين پژوهش:

در اين پژوهش 2 دسته داده داريم: 1- داده هاي فاصله اي كه نمرات تراز شده پرسشنامه شخصيتي منيه سوتا مي باشند.

  • داده هاي اسمي كه مشخص كننده تعداد افراد در 3 گروه تشخيصي ‍(اختلال شخصيتي، نوروتيك، سايكوتيك).

براي تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده از روشهاي آماري توضيحي نظير ميانگين، فراواني و  نمودار استفاده شد. و آزمون t در سطح اطمينان 95 و 99 درصد استفاده شد.

براي مقايسه خصوصيات شخصيتي، ميانگين نمرات تراز شده در 11 مقياس پرسشنامه M.M.I.P با استفاه از آزمون t مقايسه شد.

سپس جهت بررسي رابطه نيمرخ رواني و مصرف مجدد مواد از آزمون   استفاده شد. آزمون بي پارامتر، براي داده هاي اسمي استفاده مي شود.

 

 

 

[1] – Hansley2

[2] – Hanson3

[3] – parker

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment